Liigu edasi põhisisu juurde

Elering osutab maagaasi ülekandeteenust, mis on gaasi transportimine ülekandevõrgu kaudu alates Eesti riigipiirist kuni kokkulepitud liitumispunktideni.

Liitumispunkti defineerib seadus kui võrgu ja tarbijapaigaldise või võrgu ja teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühenduskohta.

Võrgutasud alates 01.01.2020

Alates 01.01.2020 kehtivad Konkurentsiameti 30. septembri 2019 otsusega nr 7-3/2019-054 kooskõlastatud võrgutasud. 

Järgnevas tabelis toodud ülekandeteenuse hinnad rakenduvad ülekandeteenusele (võimsustoodetele) alates 01.01.2020.
Süsteemisisene ja süsteemidevaheline sisendhind kehtib gaasi sisestamisel ülekandevõrku sisendpunktidest, see tähendab eksisteerivates Värska, Narva, Luhamaa sisendpunktides ja ülekandevõrgu võimalikes tulevastes sisendpunktides.
Süsteemisisene väljundhind rakendub väljavoolupunktis Eesti sisetarbimiseks.
Süsteemidevaheline väljundhind rakendub Värska, Luhamaa ja Narva väljundpunktides ning võimalikes tulevastes väljundpunktides.
Ülekandetasu ei rakendu Balticconnectori ning Karksi sisend- ja väljundpunktides, mis on osaks Soome-Eesti-Läti ühisest tariifitsoonist.

  Siseriiklik võimsuspõhine hind Süsteemidevaheline võimsuspõhine hind
  Sisendhind (sh Värska, Luhamaa ja Narva sisendpunktid) Väljundhind (siseriiklik väljundpunkt, võrgutasu G1) Sisendhind Väljundhind (sh Värska, Luhamaa ja Narva sisendpunktid)
  €/MWh/päev perioodis €/MWh/päev perioodis €/MWh/päev perioodis €/MWh/päev perioodis
Aasta  142,77   142,77 142,77
Aasta 2020 (jaan-sept) 106,88   106,88 106,88
I kvartal (jaan-märts) 39,05   39,05 39,05
II kvartal (aprill-juuni) 39,05   39,05 39,05
III kvartal (juuli-sept) 39,48   39,48 39,48
IV kvartal (okt-dets) 39,48   39,48 39,48
Jaanuar 15,12   15,12 15,12
Veebruar 14,14   14,14 14,14
Märts 15,12   15,12 15,12
Aprill 14,63   14,63 14,63
Mai 15,12   15,12 15,12
Juuni 14,63   14,63 14,63
Juuli 15,12   15,12 15,12
August 15,12   15,12 15,12
September 14,63   14,63 14,63
Oktoober 15,12   15,12 15,12
November 14,63   14,63 14,63
Detsember 15,12   15,12 15,12
Päev 0,59 3,64 0,59 0,59
Päevasisene 0,66 3,64 0,66 0,66

 

 

Ülekandeteenuse hind alates 01.01.2019

Ülekandeteenuse hind kuni 31.12.2018

Ülekandeteenuse hind kuni 30.06.2018

Gaasi ülekandeteenuse hinna muutmine seoses regionaalse gaasituru käivitamisega


Alates 01.07.2018. a. jõustusid „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 13.04.2018. a. otsusega nr 7-10/2018-0013 ja „Elering AS gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 17.05.2018 otsus nr 7-10/2018-015.

Alates 01.01.2020 jõustuvad „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 06.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-006 ja "Standard Terms and Condition of the Network Rules" (Eesti-Läti ühised võrgureeglid), mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-007.

 

Alates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt Eestis kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas. Maagaasilt aktsiisimaksu tasumise ja deklareerimise kohustus on seaduse alusel võrguettevõtjal.

Alates 01.01.2016 kehtib Eestis maagaasiaktsiisi määr 0,03377 €/m3 kohta, millele lisandub käibemaks.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline).

Maagaasi kasutaja võib taotleda aktsiisivabastuse luba, kui ta on:

 • maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
 • isik, kes on kantud äriregistrisse ja kasutab maagaasi oma ettevõtluses
  • mineraloogilistes protsessides,
  • elektrienergia tootmiseks,
  • muul otstarbel kui kütteainena.

Võrgutasud alates 01.01.2020

Alates 01.01.2020 kehtivad Konkurentsiameti 30. septembri 2019 otsusega nr 7-3/2019-054 kooskõlastatud võrgutasud. 

Järgnevas tabelis toodud ülekandeteenuse hinnad rakenduvad ülekandeteenusele (võimsustoodetele) alates 01.01.2020.
Süsteemisisene ja süsteemidevaheline sisendhind kehtib gaasi sisestamisel ülekandevõrku sisendpunktidest, see tähendab eksisteerivates Värska, Narva, Luhamaa sisendpunktides ja ülekandevõrgu võimalikes tulevastes sisendpunktides.
Süsteemisisene väljundhind rakendub väljavoolupunktis Eesti sisetarbimiseks.
Süsteemidevaheline väljundhind rakendub Värska, Luhamaa ja Narva väljundpunktides ning võimalikes tulevastes väljundpunktides.
Ülekandetasu ei rakendu Balticconnectori ning Karksi sisend- ja väljundpunktides, mis on osaks Soome-Eesti-Läti ühisest tariifitsoonist.

  Siseriiklik võimsuspõhine hind Süsteemidevaheline võimsuspõhine hind
  Sisendhind (sh Värska, Luhamaa ja Narva sisendpunktid) Väljundhind (siseriiklik väljundpunkt, võrgutasu G1) Sisendhind Väljundhind (sh Värska, Luhamaa ja Narva sisendpunktid)
  €/MWh/päev perioodis €/MWh/päev perioodis €/MWh/päev perioodis €/MWh/päev perioodis
Aasta  142,77   142,77 142,77
Aasta 2020 (jaan-sept) 106,88   106,88 106,88
I kvartal (jaan-märts) 39,05   39,05 39,05
II kvartal (aprill-juuni) 39,05   39,05 39,05
III kvartal (juuli-sept) 39,48   39,48 39,48
IV kvartal (okt-dets) 39,48   39,48 39,48
Jaanuar 15,12   15,12 15,12
Veebruar 14,14   14,14 14,14
Märts 15,12   15,12 15,12
Aprill 14,63   14,63 14,63
Mai 15,12   15,12 15,12
Juuni 14,63   14,63 14,63
Juuli 15,12   15,12 15,12
August 15,12   15,12 15,12
September 14,63   14,63 14,63
Oktoober 15,12   15,12 15,12
November 14,63   14,63 14,63
Detsember 15,12   15,12 15,12
Päev 0,59 3,64 0,59 0,59
Päevasisene 0,66 3,64 0,66 0,66

 

 

Ülekandeteenuse hind alates 01.01.2019

Ülekandeteenuse hind kuni 31.12.2018

Ülekandeteenuse hind kuni 30.06.2018

Gaasi ülekandeteenuse hinna muutmine seoses regionaalse gaasituru käivitamisega


Alates 01.07.2018. a. jõustusid „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 13.04.2018. a. otsusega nr 7-10/2018-0013 ja „Elering AS gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 17.05.2018 otsus nr 7-10/2018-015.

Alates 01.01.2020 jõustuvad „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 06.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-006 ja "Standard Terms and Condition of the Network Rules" (Eesti-Läti ühised võrgureeglid), mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-007.

 

Alates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt Eestis kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas. Maagaasilt aktsiisimaksu tasumise ja deklareerimise kohustus on seaduse alusel võrguettevõtjal.

Alates 01.01.2016 kehtib Eestis maagaasiaktsiisi määr 0,03377 €/m3 kohta, millele lisandub käibemaks.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline).

Maagaasi kasutaja võib taotleda aktsiisivabastuse luba, kui ta on:

 • maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
 • isik, kes on kantud äriregistrisse ja kasutab maagaasi oma ettevõtluses
  • mineraloogilistes protsessides,
  • elektrienergia tootmiseks,
  • muul otstarbel kui kütteainena.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid