Liigu edasi põhisisu juurde

Elering lähtub oma tegevuses üldisest avalikust huvist, tagamaks elektrisüsteemi tehniline toimimine, varustuskindlus ja eeldused elektrituru toimimiseks.

 

2010-2023 investeeringud elektri- ja gaasivõrku (miljonit eurot)

(suuremalt vaatamiseks klikka pildil)

 

Investeeringud 2010-2023

 

Eleringi investeeringute eesmärgid:

  • varustuskindlust toetavad investeeringud
  • elektrituru arengut toetavad investeeringud (välisühendused)
  • läbilaskevõime tagamine, et võimaldada uusi liitumisi ja koormuste kasvu
  • võrgu vananemise peatamine
  • töökindluse (pingekvaliteet ja katkestused) parandamine
  • ettevõtte efektiivsuse suurendamine, kadude vähendamine
  • uute klientide liitumised (tarbijad, tootjad).

Investeeringute eelarve koostamine on põhjendatud investeerimisobjektide valik, mille tegemisel lähtutakse nende vajadusest, tasuvusest ning elektrituruseaduses ja muudes õigusaktides sätestatud kohustuste täitmise tagamisest.

Prioriteetsete investeeringute välja selgitamiseks koostatakse tehnilis-majanduslikud põhjendused ning rekonstrueerimist vajavate alajaamade ja liinide pingerida. Elering panustab oluliselt elektrivarustuskindluse ja -kvaliteedi parandamisele üle terve Eesti.