Liigu edasi põhisisu juurde

 

Eesmärk ja projekti skoobikirjeldus

Elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (EL) 2017/2195 ja ka puhta energia direktiiv sätestavad, et hiljemalt 01.01.2025 peavad olema kõik elektrisüsteemid rakendanud 15-minutilise bilansiperioodi (ISP – imbalance settlement period). Eesmärk tuleneb nõudest elektrisüsteem tasakaalustada 15-minutilise ajaperioodiga, mille tagamiseks peab elektriturul kauplemiseks olema 15-minutilise resolutsiooniga tooted, reguleerimisturgude standardtooted on loodud ning bilansiselgitusel peavad olema mõõteandmed 15-minutilise resolutsiooniga.

Seadusandluse muudatusettepanek Eesti elektrisüsteemis 15 minutit bilansiperioodile ülemineku osas on esitatud järgmisena: 

  1. tähtajaks 01.01.2025 tuleb võrguettevõtjatel tagada 15-minutilise resolutsiooniga mõõtmised järgmiste mõõtepunktide kohta - kõik ülekandevõrgu mõõtepunktid, kõik võrguettevõtjate vahelised piirimõõtepunktid, kõik tootjad alates 15 kW tootmisvõimsuses, suurtarbijad ja kõik alates 200 A ühendusega mõõtepunktid;
  2. pärast 01.2025 tähtaega tuleks 15-minutilise resolutsiooniga mõõtmised tagada vastavalt arvesti eluea lõppajale ning uutele mõõtepunktidele.  Hiljemalt kuupäevaks 01.01.2031 peavad kõik mõõtepunktid olema üle läinud 15- minutilisele mõõtmisele;
  3. tehniline lahendus tuleks tagada Andmelao arendusena, mis peaks võimaldama võrguettevõtjatega nii 1 tund kui ka 15-minutilise resolutsiooniga andmevahetust ja äriprotsesse

Allolevalt on toodud Balti süsteemihaldurite poolt regulaatoritele esitatud taotlused 15-minutilise bilansiperioodi rakendamise edasilükkamiseks ning regulaatori otsus. Kokkuvõtvalt on teekaart järgmine:
 

  1. Q2 2023 – Balti süsteemihaldurid rakendavad 15-minutilised kaubandustooted päevasisesele turule ning reguleerimisturule, mis toovad kaasa bilansiplaanide ja reguleerimispakkumiste esitamises ja selgitamises protsesside uuendusi.
  2. Q2 2023 – Balti süsteemihaldurid arendavad välja bilansihalduse tasemel 15-minutilised mõõteandmete andmevahetuse võimekuse.
  3. 01.01.2025 - Balti süsteemihaldurid rakendavad bilansihalduses 15-minutilised selgitusperioodi täismahus.