Liigu edasi põhisisu juurde

Kehtivad liitumistingimused

Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tingimuste kohaselt toimuvad kõik põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise, liitumiste eeluuringuga seotud menetlused ning nendega kaasnev andmevahetus liitumiste infosüsteemis.

 

Elering kehtestas 2012. aasta veebruarist uuendatud liitumistingimused, milles täpsustas elektrisüsteemiga liitumise tingimusi ja protsessi. Liitumistingimuste kehtestamisel toodi välja, et 2012. aasta on sisseelamisperiood, mille lõpus viiakse liitumistingimustesse sisse klientidega läbi arutatud täiendused ja muudatused.

Alates 2013. aasta 1. jaanuarist muudeti põhivõrguga liitumise tingimusi, mille eesmärgiks oli teha liitumisprotsess varasemast sujuvamaks, selgemaks, täpsemaks ja kiiremaks.

Alates 2014. aasta 24. veebruarist täiendati põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 1 - Tehnilised nõuded ja eeskirjad.

 

Varasemad põhivõrguga liitumise tingimused
Dokumendi nimi Kehtivus
Elering AS elektri põhivorguga liitumise tingimused 01.06.2016 - 29.01.2017
Põhivõrguga liitumise tingimused 01.01.2013 - 31.05.2016
Põhivõrguga liitumise tingimused 01.03.2012 - 31.12.2012
Elering OÜ elektrivõrguga liitumise tingimused kuni 29.02.2012

 

 

Varasemad liitumislepingu tüüpvormid
Dokumendi nimi Kehtivus
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.01.2013 - 31.05.2016

 

Varasemad metoodikad liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamiseks
Dokumendi nimi Kehtivus
Liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamine kuni 31.05.2016
Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika 2015

Elering kehtestas 2012. aasta veebruarist uuendatud liitumistingimused, milles täpsustas elektrisüsteemiga liitumise tingimusi ja protsessi. Liitumistingimuste kehtestamisel toodi välja, et 2012. aasta on sisseelamisperiood, mille lõpus viiakse liitumistingimustesse sisse klientidega läbi arutatud täiendused ja muudatused.

Alates 2013. aasta 1. jaanuarist muudeti põhivõrguga liitumise tingimusi, mille eesmärgiks oli teha liitumisprotsess varasemast sujuvamaks, selgemaks, täpsemaks ja kiiremaks.

Alates 2014. aasta 24. veebruarist täiendati põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 1 - Tehnilised nõuded ja eeskirjad.

 

Varasemad põhivõrguga liitumise tingimused
Dokumendi nimi Kehtivus
Elering AS elektri põhivorguga liitumise tingimused 01.06.2016 - 29.01.2017
Põhivõrguga liitumise tingimused 01.01.2013 - 31.05.2016
Põhivõrguga liitumise tingimused 01.03.2012 - 31.12.2012
Elering OÜ elektrivõrguga liitumise tingimused kuni 29.02.2012

 

 

Varasemad liitumislepingu tüüpvormid
Dokumendi nimi Kehtivus
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.01.2013 - 31.05.2016

 

Varasemad metoodikad liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamiseks
Dokumendi nimi Kehtivus
Liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamine kuni 31.05.2016
Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika 2015

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg