Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tingimuste kohaselt toimuvad kõik põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise, liitumiste eeluuringuga seotud menetlused ning nendega kaasnev andmevahetus liitumiste infosüsteemis.

Elering AS kinnitas 21.12.2017 uued elektri põhivõrguga liitumise tingimused (edaspidi liitumistingimused), mis kehtivad alates 22.01.2018. Liitumistingimuste peatükid 1-3 ja lisad 1-2 on 20.12.2017 kooskõlastatud Konkurentsameti poolt otsusega nr 7-10/2017-024. 

05.03.2018 hakkasid kehtima Eleringi juhatuses 25.01.2018 kinnitatud elektri põhivõrguga liitumise tingimuste muudatused. Muudatuste näol on tegemist liitumistingimuste kehtiva redaktsiooni täpsustustega, mille eesmärgiks on pakkuda klientidele liitumist soodsamatel tingimustel ja muuta liitumisprotsess lihtsamaks. Ülevaade liitumistingimustes sisse viidud muudatustest on lehe manuses dokumendis Selgitus liitumistingimuste muutmise kohta.

Kehtivad liitumistingimused
Dokumendi nim Kehtivuse algus
Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused_05.03.2018.pdf alates 05.03.2018
Liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika alates 01.06.2016

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis