Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt elektrituru toimimise põhimõtetele peab iga turuosaline tagama, et tema poolt võrku antud ja/või ostetud elektrienergia kogus oleks igal kauplemisperioodil võrdne tema poolt võrgust võetud ja/või müüdud elektrienergia kogusega.

Praktikas pole turuosalised iga tunni sees tarbimise ja tootmise tasakaalu võimelised tagama. Seepärast peab igal turuosalisel olema ühe tarnijaga (elektrimüüja) leping, millega tagatakse puudujääva elektrienergia müük ja ülejääva energia ost ehk nõndanimetatud avatud tarne. Sellist avatud tarnijat, kellel on omakorda avatud tarne leping süsteemihalduriga, nimetatakse bilansihalduriks.

Bilansihalduritena tegutsevad Eestis järgnevad turuosalised:

Bilansihalduri ja süsteemihalduri vahelist avatud tarne lepingut nimetatakse bilansilepinguks, mille tüüptingimused on avalikud ja samad kõikidele bilansihalduritele. 

SIIT leiate detailse nimekirja kõikidest Eestis tegutsevatest avatud tarnijatest (elektrimüüjad) ning võrguettevõtjatest.

Genereerimisest, võrguhäiretest ja tarbimise muutumisest põhjustatud bilansiperioodisiseste kõrvalekallete kompenseerimiseks kasutab süsteemihaldur võimsuse reserve. Selleks sõlmib ta avariireservi- ja reguleerimislepingud vastavat teenust pakkuvate elektrijaamade ja naabersüsteemide süsteemihalduritega.

Eestis osutavad reguleerimisteenust kolm reguleerimisteenuse pakkujat:

Reguleerimisteenuse osutamiseks peab turuosaline sõlmima süsteemihalduriga reguleerimisteenuse osutamise lepingu.

Allpool toodud sakkidest leiate detailsema info bilansilepingu ja reguleerimislepingu sh tüüptingimuste kohta.

Bilansihalduriks saab olla isik, kes on sõlminud oma bilansi tagamiseks Elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras süsteemihalduriga bilansilepingu.

Bilansilepinguga võtab süsteemihaldur endale kohustuse müüa bilansihaldurile tema bilansipiirkonnas kauplemisperioodil puudujääv energiakogus ja osta bilansihaldurilt kauplemisperioodil ülejääv energiakogus.

Bilansivastutuse võtab bilansihaldur oma avatud tarne ahelas olevate turuosaliste ees. Ta vastutab, et tema halduspiirkonnas turuosaliste poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud elektrienergia kogus ning turuosaliste poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud elektrienergia kogus oleksid tasakaalus.

Kui bilansihalduri bilanss ei ole tasakaalus, on ta kohustatud süsteemihalduri nõudmisel viivitamatult näitama, kuidas bilanss tagatakse. Süsteemihalduri nõudmisel peab bilansihaldur alustama tegevust, mis tema bilansi tasakaalustaks. Bilansihaldur kasutab sidevahendeid, mis võimaldavad süsteemihalduril temaga ühendust võtta kogu ööpäeva.

Bilansilepingu sõlmimisel esitab bilansihaldur süsteemihaldurile võrgueeskirjas ettenähtud nõuete kohased pangagarantiid, mis tagavad, et ta täidab süsteemihalduri ees oma kohustused tingimusteta.

Bilansilepingu lisaks on Elering AS bilansilepingu tüüptingimused, mille kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

  • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
  • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
  • garantiid.

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2021-005 (30.11.2021) on kooskõlastatud uued Eleringi elektrienergia bilansilepingu tüüptingimused. Elering rakendab uusi elektrienergia bilansilepingu tüüptingimusi alates 01.01.2022.

Tüüptingimused, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2019-001 (27.02.2019) kehtivad kuni 2021. aasta lõpuni.

Bilansilepingu tüüptingimused leiate allolevast manusest.

Lisainfo bilansilepingute sõlmimiseks:

Kristofer Vare
Süsteemiteenuse talituse analüütik
Telefon: 71 51 216
E-post: Kristofer.Vare@elering.ee

Konkurentsiameti otsusega nr 7-26/2019-008 (21.05.2019) on kooskõlastatud uued Eleringi elektrienergia reguleerimisteenuse osutamise tüüptingimused. Elering rakendab reguleerimisteenuse osutamise tüüptingimusi alates 01.10.2019.

Reguleerimislepingu tüüptingimused leiate allolevast manusest.

Lisainfo mFRR reguleerimislepingute sõlmimiseks:

Gunnar Pallas
Süsteemiteenuse talituse vanemanalüütik
Telefon: 71 51 321
E-post: Gunnar.Pallas@elering.ee

Järgnevalt lingilt leiate info aFRR turu dokumentatsiooni kohta: https://elering.ee/afrr-turu-dokumentatsioon. 

Lisainfo aFRR reguleerimisturu kohta:

Kristjan Vilgo
Balti regionaalse talituskindluse (RSC) analüütik
Telefon: 71 51 244
E-post:Kristjan.Vilgo@elering.ee 

Bilansihalduriks saab olla isik, kes on sõlminud oma bilansi tagamiseks Elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras süsteemihalduriga bilansilepingu.

Bilansilepinguga võtab süsteemihaldur endale kohustuse müüa bilansihaldurile tema bilansipiirkonnas kauplemisperioodil puudujääv energiakogus ja osta bilansihaldurilt kauplemisperioodil ülejääv energiakogus.

Bilansivastutuse võtab bilansihaldur oma avatud tarne ahelas olevate turuosaliste ees. Ta vastutab, et tema halduspiirkonnas turuosaliste poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud elektrienergia kogus ning turuosaliste poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud elektrienergia kogus oleksid tasakaalus.

Kui bilansihalduri bilanss ei ole tasakaalus, on ta kohustatud süsteemihalduri nõudmisel viivitamatult näitama, kuidas bilanss tagatakse. Süsteemihalduri nõudmisel peab bilansihaldur alustama tegevust, mis tema bilansi tasakaalustaks. Bilansihaldur kasutab sidevahendeid, mis võimaldavad süsteemihalduril temaga ühendust võtta kogu ööpäeva.

Bilansilepingu sõlmimisel esitab bilansihaldur süsteemihaldurile võrgueeskirjas ettenähtud nõuete kohased pangagarantiid, mis tagavad, et ta täidab süsteemihalduri ees oma kohustused tingimusteta.

Bilansilepingu lisaks on Elering AS bilansilepingu tüüptingimused, mille kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

  • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
  • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
  • garantiid.

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2021-005 (30.11.2021) on kooskõlastatud uued Eleringi elektrienergia bilansilepingu tüüptingimused. Elering rakendab uusi elektrienergia bilansilepingu tüüptingimusi alates 01.01.2022.

Tüüptingimused, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2019-001 (27.02.2019) kehtivad kuni 2021. aasta lõpuni.

Bilansilepingu tüüptingimused leiate allolevast manusest.

Lisainfo bilansilepingute sõlmimiseks:

Kristofer Vare
Süsteemiteenuse talituse analüütik
Telefon: 71 51 216
E-post: Kristofer.Vare@elering.ee

Konkurentsiameti otsusega nr 7-26/2019-008 (21.05.2019) on kooskõlastatud uued Eleringi elektrienergia reguleerimisteenuse osutamise tüüptingimused. Elering rakendab reguleerimisteenuse osutamise tüüptingimusi alates 01.10.2019.

Reguleerimislepingu tüüptingimused leiate allolevast manusest.

Lisainfo mFRR reguleerimislepingute sõlmimiseks:

Gunnar Pallas
Süsteemiteenuse talituse vanemanalüütik
Telefon: 71 51 321
E-post: Gunnar.Pallas@elering.ee

Järgnevalt lingilt leiate info aFRR turu dokumentatsiooni kohta: https://elering.ee/afrr-turu-dokumentatsioon. 

Lisainfo aFRR reguleerimisturu kohta:

Kristjan Vilgo
Balti regionaalse talituskindluse (RSC) analüütik
Telefon: 71 51 244
E-post:Kristjan.Vilgo@elering.ee 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Teadaanne Book page Konsultatsioon Hooldustööd