Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt elektrituru toimimise põhimõtetele peab iga turuosaline tagama, et tema poolt võrku antud ja/või ostetud elektrienergia kogus oleks igal kauplemisperioodil võrdne tema poolt võrgust võetud ja/või müüdud elektrienergia kogusega.

Praktikas pole turuosalised iga tunni sees tarbimise ja tootmise tasakaalu võimelised tagama. Seepärast peab igal turuosalisel olema ühe tarnijaga (elektrimüüja) leping, millega tagatakse puudujääva elektrienergia müük ja ülejääva energia ost ehk nõndanimetatud avatud tarne. Sellist avatud tarnijat, kellel on omakorda avatud tarne leping süsteemihalduriga, nimetatakse bilansihalduriks.

Bilansihalduritena tegutsevad Eestis järgnevad turuosalised:

Bilansihalduri ja süsteemihalduri vahelist avatud tarne lepingut nimetatakse bilansilepinguks, mille tüüptingimused on avalikud ja samad kõikidele bilansihalduritele. 

Altpoolt leiate täispika nimekirja kõikidest Eestis tegutsevatest avatud tarnijatest (elektrimüüjad) ning võrguettevõtjatest. Bilansilepingu kohta leiab rohkem infot siit: Bilansileping | Elering.

Genereerimisest, võrguhäiretest ja tarbimise muutumisest põhjustatud bilansiperioodisiseste kõrvalekallete kompenseerimiseks kasutab süsteemihaldur võimsuse reserve. Selleks sõlmib ta avariireservi- ja reguleerimislepingud vastavat teenust pakkuvate elektrijaamade ja naabersüsteemide süsteemihalduritega.

Eestis osutavad reguleerimisteenust neli reguleerimisteenuse pakkujat:

Reguleerimisteenuse osutamiseks peab turuosaline sõlmima süsteemihalduriga reguleerimisteenuse osutamise lepingu. Reguleerimislepingu kohta leiab rohkem infot siit: Reguleerimisleping | Elering.