Liigu edasi põhisisu juurde

Suhtarvud

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
ROE 4,9% 5,5% 7,8% 13,8% 19,6% 16,8%
Omakapital/Varad 38% 39% 38% 40% 41% 44%
Neto laenud/EBITDA 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 3,3

Finantsnäitajad

miljonites eurodes

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tulud 131,9 135,9 132,4 130,8 134,4 109,5
Ärikulud 98,8 98,1 90,9 80,0 81,1 68,2
Ärikasum 33,1 37,8 41,5 50,8 53,3 41,3
Finantskulud 11,0 11,4 11,5 10 4,4 6,4
Tulumaks 5,0 7,8 5,0 - - -
Puhaskasum 17,1 18,7 25,1 40,7 49,0 34,9
             
Laenud 362,3 367,4 379,2 347,9 312,4 227,0
Omakapital 346,2 349,1 329,4 314,8 274,1 225,1
Varad 909,6 903,7 861,9 790,0 670,9 515,7
             
EBITDA 67,6 76,0 78,6 82,0 77,0 64,1
Investeering põhivarasse 32,2 26,7 93,1 100,5 203,3 73,9
Dividendid 20,0 31,0 20,0 - - -

Andmed on esitatud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis