Liigu edasi põhisisu juurde

Suhtarvud

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ROE 6,5%  8,5% 5,1% 4,9% 5,5% 7,8% 13,8% 19,6% 16,8%
Omakapital/Varad 36%   38% 41% 38% 39% 38% 40% 41% 44%
Neto laenud/EBITDA 3,9    3,8  4,4 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 3,3

Finantsnäitajad

miljonites eurodes

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tulud 142,4  155,2 144,8 131,9 135,9 132,4 130,8 134,4 109,5
Ärikulud 109,8  113,4 113,9 98,8 98,1 90,9 80,0 81,1 68,2
Ärikasum

32,6

 41,8 31 33,1 37,8 41,5 50,8 53,3 41,3
Finantskulud 2,3    2,1 7,3 11,0 11,4 11,5 10 4,4 6,4
Tulumaks 5,0    6,8 5 5,0 7,8 5,0 - - -
Puhaskasum 25,3  32,8 18,6 17,1 18,7 25,1 40,7 49,0 34,9
                 
Laenud 333,0  343,3 353,7 362,3 367,4 379,2 347,9 312,4 227,0
Omakapital 387,0  388,3 384,8 346,2 349,1 329,4 314,8 274,1 225,1
Varad 1075,7 1024,4 948,4 909,6 903,7 861,9 790,0 670,9 515,7
                 
EBITDA 72,7   78,7 65,7 67,6 76,0 78,6 82,0 77,0 64,1
Investeering põhivarasse 85,0   129 125 32,2 26,7 93,1 100,5 203,3 73,9
Dividendid 25,6   29,4 20 20,0 31,0 20,0 - - -

Andmed on esitatud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga.