Liigu edasi põhisisu juurde

Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, millega tõendatakse energia päritolu. Elering ASon määratud päritolutunnistuste süsteemihaldajaks, kes väljastab tootjale taotluse alusel elektroonilise dokumendi, mis tõendab, et energia on toodetud taastuvast energiaallikast ja tõendab tarbijale tema tarbitud energia päritolu.

Päritolutunnistus on ainus tõend tarbitud energia päritolu kohta.

Tarbitud energia päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud ja Eesti päritolutunnistuste registris kustutatud päritolutunnistust. Päritolutunnistus kehtib 18 kuud pärast kütuse või energia tootmist. See tähendab, et päritolutunnistust saab kustutada tarbitud energia päritolu tõendamiseks 18 kuu jooksul pärast tootmisperioodi lõppu. Päritolutunnistust saab üle kanda teisele kontole 12 kuu jooksul pärast energiaühiku tootmisperioodi lõppu. Päritolutunnistusi saab hankida koos energiaga või sellest eraldi.

Päritolutunnistuse normenergiaühik on 1 MWh ja iga toodetud normenergiaühiku kohta väljastatakse üks päritolutunnistus.

Elering väljastab päritolutunnistusi

Päritoluolutunnistuste valdkonda reguleerib energiamajanduse korralduse seadus. 28. mail 2022 jõustusid energiamajanduse korralduse seaduse muudatused, millega võeti üle taastuvenergia direktiivi muudatused (nn RED II). Samuti majandus- ja taristuministri määrus nr 69 "Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis" jõustus 17. septembril 2022. aastal. Täpsemalt saab lugeda SIIT.

Elering päritolutunnistusi väljaandvate asutuste ühenduse liikmena

Alates septembrist 2014 on Elering ja seega Eesti domeen päritolutunnistusi väljaandvate asutuste ühenduse AIB (Association of Issuing Bodies) liige. AIB haldab päritolutunnistuste keskset elektroonilist registrit (AIB Hub), mis hõlbustab riikidevahelist päritolutunnistustega kauplemist ning edendab standardiseeritud Euroopa-ülest päritolutunnistuste reeglistikku (The European Energy Certificate System ehk EECS). Lühike ingliskeelne AIB-d tutvustav brošüür on kättesaadav SIIT.

AIB täisliikmete nimekiri (riikide nimekiri, kellega on võimalik Eesti päritolutunnistuste registri liikmetel tõrgeteta elektrooniliselt päritolutunnistusi vahetada) on kättesaadav AIB kodulehel.

AIB map

Eesti domeen seletab lahti peamised tegevused ja toimingud, millega tootja või kaupleja puutub kokku päritolutunnistuste andmebaasi kasutades. 

Elektrienergia päritolutunnistuste küsimuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust avp.go@elering.ee või telefonil 715 1243. Biometaani päritolutunnistuste küsimuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust biometaan@elering.ee.