Liigu edasi põhisisu juurde

Seoses olemasolevate taastuvenergia toetusskeemide lõpuga toimub edaspidi toetuse määramine läbi vähempakkumiste.

Hetkel on käimas kolmas vähempakkumine, mis kuulutati välja 15.03.2021 ning mille pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.07.2021 kell 17.00. Vähempakkumise eesmärgiks on saada turule täiendavalt kalendriaastas 4,52 GWh ulatuses taastuvast energiaallikast energiat, mis on toodetud tootmisseadmega, mille elektriline võimsus on vahemikus 50 kW kuni 1 MW.

Vähempakkumise läbiviimise kord on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse määruses “Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“.

Esimene vähempakkumine viidi läbi 2019. aastal ning pakkumuse esitamise tähtaeg oli 18.03.2020 kell 17:00, teise 2020. aastal väljakuulutatud vähempakkumise pakkumuste esitamise tähtaeg oli 14.09.2020 kell 17:00. 

Esimene ja teine vähempakkumine viidi läbi  elektrituruseaduse § 596 lõike 1 alusel ning olid mõeldud tootmisseadmetele võimsusega 50 kW kuni 1 MW ja vähempakkumiste eesmärgiks oli saada turule täiendavalt igal aastal 5 GWh ulatuses taastuvast energiaallikast elektrienergiat. 

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd