Liigu edasi põhisisu juurde

Seoses taastuvenergia toetusskeemide lõpuga toimub edaspidi toetuse määramine läbi vähempakkumiste.

Vähempakkumise läbiviimise kord on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse määruses “Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“.

Lõppenud vähempakkumised viidi läbi  elektrituruseaduse § 596 lõike 1 alusel ning olid mõeldud tootmisseadmetele võimsusega 50 kW kuni 1 MW ja vähempakkumiste eesmärgiks oli saada turule täiendavalt igal aastal 5 GWh ulatuses taastuvast energiaallikast elektrienergiat. 

Uus vähempakkumine viiakse läbi elektrituruseaduse § 594 lõike 52 alusel toomaks kalendriaastas täendavalt 450 GWh taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergiat ja leidmaks selleks soodsaimad tootjad tootmise alustamise tähtpäevaga 01.01.2026.