Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi iga-aastane varustuskindluse konverents toimus 2020. aastal digitaalselt 3. detsembril.

Päevakava:

  • Taavi Veskimägi, Eleringi juhatuse esimees - varustuskindluse aruande põhijäreldused. Slaidid
  • Thor-Sten Vertmann, Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku kabinetiliige  - varustuskindlusest Euroopa Liidu 2030 eesmärkide kontekstis
  • Jukka Ruusunen, Soome elektrisüsteemihalduri Fingridi president ja tegevjuht  -  Soome teel kliimaneutraalsuse poole (Finland is on its way to climate neutrality). Slaidid (inglise keeles)

Konverentsi salvestus:

 

Vaata ka novembris toimunud varustuskindluse vebinare, mis selgitasid lähemalt lahti varustuskindluse normi, Euroopa varustuskindluse analüüsi ja võimsusmehhanismi:

Varustuskindluse vebinarid


Kuula ja loe Vikerraadio intervjuud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Timo Tatariga saates Uudis+, mis käsitles Eleringi varustuskindluse aruannet 2020 ja varustuskindluse teemat üldiselt:

 

Eleringi iga-aastane energeetikateemadele pühendatud hommikukonverents toimub Tallinnas, Radisson Blu Sky hotellis (Rävala pst) 20. juunil 2019 kell 10-12.30.
 

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi võtab kokku varustuskindluse aruande põhijäreldused. ENTSO-E süsteemi arendamise komitee juht Dimitrios Chaniotis annab ülevaate üleeuroopalise tootmispiisavuse prognoosi (Mid-term Adequacy Forecast) koostamisest ning Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi spetsialist Matt Wieckowski räägib riigiaabi reeglite rakendamisest võimsusmehhanismide puhul.

Ajakava:

  9.30   - kogunemine ja kohv

10.00   - avasõnad

10.10   - varustuskindluse aruande põhijäreldused, Taavi Veskimägi, Elering

10.45   - üle-euroopaline tootmispiisavuse hinnang, Dimitrios Chaniotis, ENTSO-E

11.15   - riigiabi reeglid võimsusmehhanismide rakendamisel, Matt Wieckowski, DG Comp


Konverentsi materjalid

Videod esitlustest:

2018. varustuskindluse konverents toimus Tallinnas, Hotel Nordic Forumis 12. juunil 2018 kell 10-12.30.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi võttis kokku varustuskindluse aruande põhijäreldused. Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadi elektri ja gaasi hugiturgude üksuse juht Florian Ermacora rääkis võimalikest regulatsiooni muudatustest pärast rohelise energia paketi rakendamist ning energiatootja Fortumi Head of Hedging and Pricing Mats Persson käsitles uute elektrijaamade rajamise väljavaateid Põhjamaade-Balti elektriturul tootja vaatepunktist. 

Varustuskindluse aruanne 2018

 

Esitlused:

Taavi Veskimägi
Mats Persson

6. juunil 2017 toimus iga-aastane Eleringi varustuskindluse konverents. 

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi andis konverentsil ülevaate tänavuse varustuskindluse aruande põhijäreldustest. Euroopa Komisjoni esindajana võttis sõna Oliver Koch, (DG ENER, gaasi ja energia hulgituru allüksuse juht), kes rääkis Euroopa energiasüsteemi tulevikust. Taani ühendsüsteemihalduri Energinet energiaturgude arendamise osakonna juht Klaus Thostrup kõneles taastuvenergia integreerimisest võrku, seda toetavast turukorraldusest ning mõjudest varustuskindlusele.

Konverentsi materjalid:

Varustuskindluse aruanne 2017

Esitlused:

4079.JPG

 4095.JPG

4104.JPG

Eleringi iga-aastane energeetikateemadele pühendatud hommikukonverents toimub Tallinnas, Radisson Blu Sky hotellis (Rävala pst) 20. juunil 2019 kell 10-12.30.
 

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi võtab kokku varustuskindluse aruande põhijäreldused. ENTSO-E süsteemi arendamise komitee juht Dimitrios Chaniotis annab ülevaate üleeuroopalise tootmispiisavuse prognoosi (Mid-term Adequacy Forecast) koostamisest ning Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi spetsialist Matt Wieckowski räägib riigiaabi reeglite rakendamisest võimsusmehhanismide puhul.

Ajakava:

  9.30   - kogunemine ja kohv

10.00   - avasõnad

10.10   - varustuskindluse aruande põhijäreldused, Taavi Veskimägi, Elering

10.45   - üle-euroopaline tootmispiisavuse hinnang, Dimitrios Chaniotis, ENTSO-E

11.15   - riigiabi reeglid võimsusmehhanismide rakendamisel, Matt Wieckowski, DG Comp


Konverentsi materjalid

Videod esitlustest:

2018. varustuskindluse konverents toimus Tallinnas, Hotel Nordic Forumis 12. juunil 2018 kell 10-12.30.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi võttis kokku varustuskindluse aruande põhijäreldused. Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadi elektri ja gaasi hugiturgude üksuse juht Florian Ermacora rääkis võimalikest regulatsiooni muudatustest pärast rohelise energia paketi rakendamist ning energiatootja Fortumi Head of Hedging and Pricing Mats Persson käsitles uute elektrijaamade rajamise väljavaateid Põhjamaade-Balti elektriturul tootja vaatepunktist. 

Varustuskindluse aruanne 2018

 

Esitlused:

Taavi Veskimägi
Mats Persson

6. juunil 2017 toimus iga-aastane Eleringi varustuskindluse konverents. 

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi andis konverentsil ülevaate tänavuse varustuskindluse aruande põhijäreldustest. Euroopa Komisjoni esindajana võttis sõna Oliver Koch, (DG ENER, gaasi ja energia hulgituru allüksuse juht), kes rääkis Euroopa energiasüsteemi tulevikust. Taani ühendsüsteemihalduri Energinet energiaturgude arendamise osakonna juht Klaus Thostrup kõneles taastuvenergia integreerimisest võrku, seda toetavast turukorraldusest ning mõjudest varustuskindlusele.

Konverentsi materjalid:

Varustuskindluse aruanne 2017

Esitlused:

4079.JPG

 4095.JPG

4104.JPG

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Teadaanne Book page Konsultatsioon Hooldustööd