Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvenergia toetusskeem on lõppenud.

Alates 01.01.2021 rajatud tootmisseadmetele taastuvenergia toetust enam ei maksta ja edaspidi toimub toetuse määramine läbi vähempakkumiste, vähempakkumiste kohta leiate rohkem infot https://elering.ee/taastuvenergia-vahempakkumine.

Vastavalt elektrituruseadusele maksab toetused välja põhivõrguettevõtja ehk Elering ning andmed antud riigiabi kohta kantakse "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse". Toetuse rahastamisest tekkiva kulu kannab tarbija vastavalt võrguteenuse tarbimise mahule ning otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogusele. Toetuse rahastamine on lähemalt kirjeldatud taastuvenergia tasu peatükis.

Tuginedes riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri põhimäärusele teeb Rahandusministeerium registrisse kantud andmed kättesaadavaks oma veebilehel, võimaldades nende andmete allalaadimist taaskasutataval ehk masintöödeldaval kujul.

Tuult energiaallikana kasutav tootja võib vastavalt elektrituruseaduse § 591-le saada toetust, kuni kalendriaastas on toetust makstud Eestis kokku 600 GWh tuuleenergiast toodetud elektrienergia eest. Arvestust peetakse iga kalendriaasta kohta eraldi. Viimati täitus see kogus toodetud ja toetusalust tuuleenergiat 2020. aastal (27. novembril 2020 kell kaheksa õhtul).

Eesti riik sai Euroopa Komisjonilt 2017. aasta detsembris taastuvenergia toetusskeemile uue riigiabi loa, mis on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel ning samas on avaldatud keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised aastateks 2014-2020.