Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs Eestis

Vastavalt maagaasiseaduse § 22 lg 151 esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Elering rakendab Konkurentsiametiga kokkulepitud „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) alates 1. oktoobrist 2016. a. Alates 1.juulist 2018 hakkasid kehtima "Gaasi ülekandeteenuse tüüptingimused", mis asendasid Metoodika dokumendi.

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2019-007 30.09.2019 on kooskõlastatud Elering AS ja AS "Conexus Baltic Grid" ühises Eesti-Läti gaasitsoonis rakenduvad ühised võrgulepingu tüüptingimused. Tüüptingimused on leitavad lehekülje manusest.

Pakutav ülekandevõimsus 2019/2020

Seoses Eesti-Läti ühise gaasitsooni kavandamisega esitasid Elering AS ja AS Conexus Baltic Grid 30. mail Eesti ja Läti regulaatoritele kooskõlastamiseks ühise gaasituru võrgueeskirja (Common Network Rules). Kuigi regulaatorid ei ole veel otsust ühtse võrgueeskirja kohta teinud, andsid nad 13. juuni 2019 emailis teada järgmist: After consultations, Estonian and Latvian NRAs reached common understanding that the following message could be provided for the market participants relating to the entry into force of the Common Network Rules:

  • Gas year for the 2020 year shall be for the period from 5:00 UTC 1 January 2020 until 5:00 UTC 1 October 2020;
  • The applications for the booking of yearly standard capacity product for the gas year of 2020 shall be submitted from 1 November 2019 until 31 December 2019;
  • For the quarter January-March 2020 the applications for the booking of quarterly standard capacity product shall be submitted from 1 December until 31 December 2019. For the subsequent quarters the applications for the booking of quarterly standard capacity products shall be submitted within the timeframe specified in the Common Network Rules;
  • The applications for the booking of monthly, daily and within-day standard capacity products for gas year of 2020 shall be submitted within the timeframe specified in the Common Network Rules;
  • For  the quarter October-December 2019  the applications for the booking of quarterly, monthly, daily and within-day standard capacity products shall be submitted in accordance with the national Network  Rules in force;

Seoses eelnevaga anname teada, et:
1) Tulenevalt üleminekust uude gaasitsooni jaotatakse 2019/2020 gaasiaasta võimsust erandlikult perioodile jaanuar kuni oktoober 2020 ja vastavalt uutele ühise gaasitsooni reeglitele;
2) Q4 2019 ülekandevõimsuste jaotamine

1 Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.
2 2019 aasta neljanda kvartali võimsuse avalduste esitamise periood on 2.09.19-9.09.19.
3 Kuise võimsuse avalduste esitamise tähtaeg on 6 tööpäeva enne kuu algust kell 15.00 EET

 

Pakutav ülekandevõimsus 2018/2019

Võimsuse reserveerimiseks on vajalik sõlmida  Maagaasi ülekandevõimsuste jaotamise leping ja esitada Reserveerimisavaldus. Küsimuste korral võtta palun ühendust explicit@elering.ee.

 1  Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.
2Ühe-aastase võimsuse avalduste esitamise periood on 29.07.18-27.08.18.
3Kvartaalse võimsuse I vooru avalduste esitamise periood on 21.09.18-28.09.18.
4Kvartaalse võimsuse II vooru avalduste esitamise periood on 23.11.18-30.11.18.
5Kvartaalse võimsuse III vooru avalduste esitamise periood on  20.02.19-27.02.19.
5Kvartaalse võimsuse IV vooru avalduste esitamise periood on 20.05.19.-26.05.19.
6 Kuise võimsuse avalduste esitamise tähtaeg on 6 tööpäeva enne kuu algust kell 15.00 EET

Konkurentsiametiga kokku tingimused ja muud asjakohased dokumendid ning täpsem info avaliku konsultatsiooni tulemuste kohta on kättesaadavad lehe manuses. Ülekandeteenuse hinnakiri on leitav Võrguteenuse rubriigist.

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs Eestis 2016/2017

Vastavalt maagaasiseaduse  § 22 lg 151 esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Eesti gaasisüsteemi haldur Elering lõpetas 19. detsembril 2015 avaliku konsultatsiooni „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) kavandi üle ning esitas avaliku konsultatsiooni tulemuste põhjal täiendatud Metoodika ülevaatamiseks Konkurentsiametile. Peale Konkurentsiameti muudatusettepanekute sisseviimist 5. juulil leppisid süsteemihaldur ja Konkurentsiamet kokku Metoodika lõplikus tekstis (manuses). Elering rakendas uut Metoodikat alates 1. oktoobrist 2016. a.

Üheaastane kindel võimsus perioodil 1. oktoober 2016 kuni 30.september 2017*

mln m3 (GWh)/ päevas** Karksi sisse Karksi välja Värska sisse Värska välja Narva sisse Narva välja
Pakutud 2,84 (29,99) 0,00 1,39 (14,68) 0,00 0,63 (6,65) 0,00
Reserveeritud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.
**Väljatoodud gaasikogused kuupmeetrites (m3) on leppetingimustel, st. absoluutsel rõhul 101.325 kPa ja temperatuuril 293.15 K (T =20 °C).

Konkurentsiametiga kokku lepitud Metoodika ja muud asjakohased dokumendid ning täpsem info avaliku konsultatsiooni tulemuste kohta on kättesaadavad lehe manuses. Ülekandeteenuse hinnakiri on leitav Võrguteenuse rubriigist.

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs Eestis 2017/2018

Vastavalt maagaasiseaduse § 22 lg 15` esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Elering rakendab Konkurentsiametiga kokkulepitud „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) alates 1. oktoobrist 2016. a. Alates 1. juulist 2017.a. kehtib Metoodika täiendatud versioon, kuhu on lisatud kaudse võimsuse (implicit) jaotamise põhimõtted ja teised täiendused.

1 Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.

 

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs Eestis 2016/2017

Vastavalt maagaasiseaduse  § 22 lg 151 esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Eesti gaasisüsteemi haldur Elering lõpetas 19. detsembril 2015 avaliku konsultatsiooni „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) kavandi üle ning esitas avaliku konsultatsiooni tulemuste põhjal täiendatud Metoodika ülevaatamiseks Konkurentsiametile. Peale Konkurentsiameti muudatusettepanekute sisseviimist 5. juulil leppisid süsteemihaldur ja Konkurentsiamet kokku Metoodika lõplikus tekstis (manuses). Elering rakendas uut Metoodikat alates 1. oktoobrist 2016. a.

Üheaastane kindel võimsus perioodil 1. oktoober 2016 kuni 30.september 2017*

mln m3 (GWh)/ päevas** Karksi sisse Karksi välja Värska sisse Värska välja Narva sisse Narva välja
Pakutud 2,84 (29,99) 0,00 1,39 (14,68) 0,00 0,63 (6,65) 0,00
Reserveeritud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.
**Väljatoodud gaasikogused kuupmeetrites (m3) on leppetingimustel, st. absoluutsel rõhul 101.325 kPa ja temperatuuril 293.15 K (T =20 °C).

Konkurentsiametiga kokku lepitud Metoodika ja muud asjakohased dokumendid ning täpsem info avaliku konsultatsiooni tulemuste kohta on kättesaadavad lehe manuses. Ülekandeteenuse hinnakiri on leitav Võrguteenuse rubriigist.

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs Eestis 2017/2018

Vastavalt maagaasiseaduse § 22 lg 15` esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Elering rakendab Konkurentsiametiga kokkulepitud „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) alates 1. oktoobrist 2016. a. Alates 1. juulist 2017.a. kehtib Metoodika täiendatud versioon, kuhu on lisatud kaudse võimsuse (implicit) jaotamise põhimõtted ja teised täiendused.

1 Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis