Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs

Vastavalt maagaasiseaduse § 22 lg 151 esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. 

Konkurentsiameti otsusega 28.02.2023 nr 7-10/2023-002 kooskõlastati muudatused Eesti - Läti ühistes võrgureeglites, mis rakendusid alates 01.04.2023.Tüüptingimuste muudatuse eesmärk on 19.12.2022 vastu võtud Euroopa Komisjoni määruse 2022/2576 artikkel 14 toodud nõuete täitmine.

Konkurentsiameti otsusega 31.05.2024 nr 7-29/2024-001 kooskõlastati muudatused Eesti - Läti ühistes võrgureeglites.

Vastavalt tüüptingimustele moodustasid Eesti ja Läti 2020. aasta algusest ühise bilansitsooni. Võrguteenuse osutamiseks saab turuosaline sõlmida vastavad lepingud ühe ühise tsooni süsteemihalduriga, kas Elering AS-i  või AS-iga "Conexus Baltic Grid". Elering AS-iga lepingu sõlmimiseks palun saata vastav avaldus ja dokumendid explicit@elering.ee. Vajalikud vormid ja tüüptingimused on leitavad lehekülje manusest.

Sisend- ja väljundvõimsuste reserveerimine Soome, Venemaa ja Leeduga toimub ühise bilansitsooni IT-platvorm kaudu või gaasibörsil GET Baltic kaubeldes, kus võimsus jaotatakse kaudsetel oksjonitel. Vaata ka Get Baltic kodulehekülge.

Konkurentsiametiga kooskõlastatud teenuste hinnad on leitavad võrguteenuse hinnakirjas.

Pakutav ülekandevõimsus 2019/2020

Tulenevalt üleminekust uude gaasitsooni jaotatakse 2019/2020 gaasiaasta võimsust erandlikult perioodile jaanuar kuni oktoober 2020 ja vastavalt uutele ühise gaasitsooni reeglitele. 2019. aasta neljandaks kvartaliks ülekandevõimsuste jaotamine on alljärgnevas tabelis.

1 Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.
2 2019 aasta neljanda kvartali võimsuse avalduste esitamise periood on 2.09.19-9.09.19.
3 Kuise võimsuse avalduste esitamise tähtaeg on 6 tööpäeva enne kuu algust kell 15.00 EET

Pakutav ülekandevõimsus 2018/2019

Vastavalt maagaasiseaduse § 22 lg 151 esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Elering rakendab Konkurentsiametiga kokkulepitud „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) alates 1. oktoobrist 2016. a. Alates 1.juulist 2018 hakkasid kehtima "Gaasi ülekandeteenuse tüüptingimused", mis asendasid Metoodika dokumendi.

 1  Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.
2Ühe-aastase võimsuse avalduste esitamise periood on 29.07.18-27.08.18.
3Kvartaalse võimsuse I vooru avalduste esitamise periood on 21.09.18-28.09.18.
4Kvartaalse võimsuse II vooru avalduste esitamise periood on 23.11.18-30.11.18.
5Kvartaalse võimsuse III vooru avalduste esitamise periood on  20.02.19-27.02.19.
5Kvartaalse võimsuse IV vooru avalduste esitamise periood on 20.05.19.-26.05.19.
6 Kuise võimsuse avalduste esitamise tähtaeg on 6 tööpäeva enne kuu algust kell 15.00 EET

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs Eestis 2017/2018

Vastavalt maagaasiseaduse § 22 lg 15` esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Elering rakendab Konkurentsiametiga kokkulepitud „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) alates 1. oktoobrist 2016. a. Alates 1. juulist 2017.a. kehtib Metoodika täiendatud versioon, kuhu on lisatud kaudse võimsuse (implicit) jaotamise põhimõtted ja teised täiendused.

1 Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs Eestis 2016/2017

Vastavalt maagaasiseaduse  § 22 lg 151 esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Eesti gaasisüsteemi haldur Elering lõpetas 19. detsembril 2015 avaliku konsultatsiooni „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) kavandi üle ning esitas avaliku konsultatsiooni tulemuste põhjal täiendatud Metoodika ülevaatamiseks Konkurentsiametile. Peale Konkurentsiameti muudatusettepanekute sisseviimist 5. juulil leppisid süsteemihaldur ja Konkurentsiamet kokku Metoodika lõplikus tekstis (manuses). Elering rakendas uut Metoodikat alates 1. oktoobrist 2016. a.

Üheaastane kindel võimsus perioodil 1. oktoober 2016 kuni 30.september 2017*

mln m3 (GWh)/ päevas** Karksi sisse Karksi välja Värska sisse Värska välja Narva sisse Narva välja
Pakutud 2,84 (29,99) 0,00 1,39 (14,68) 0,00 0,63 (6,65) 0,00
Reserveeritud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.
**Väljatoodud gaasikogused kuupmeetrites (m3) on leppetingimustel, st. absoluutsel rõhul 101.325 kPa ja temperatuuril 293.15 K (T =20 °C).

Konkurentsiametiga kokku lepitud Metoodika ja muud asjakohased dokumendid ning täpsem info avaliku konsultatsiooni tulemuste kohta on kättesaadavad lehe manuses.

Vastavalt Maagaasiseadusele (§ 27) kehtib maagaasi impordile tegevusloa kohustus. Tegevusloa taotluse lahendab Konkurentsiamet (§ 28).

Tegevusloa taotlemiseks on vajalik süsteemihalduri kinnitus selle kohta, et gaasi ülekanne ja jaotamine on gaasisüsteemi tehniliste võimaluste seisukohalt lubatav ega ohusta varustuskindlust (§ 28 (2)).

Süsteemihalduri kinnituse taotlemiseks palume täita lehe manuses olev vorm ning saata see koos kaaskirjaga info@elering.ee.

Pakutav ülekandevõimsus 2019/2020

Tulenevalt üleminekust uude gaasitsooni jaotatakse 2019/2020 gaasiaasta võimsust erandlikult perioodile jaanuar kuni oktoober 2020 ja vastavalt uutele ühise gaasitsooni reeglitele. 2019. aasta neljandaks kvartaliks ülekandevõimsuste jaotamine on alljärgnevas tabelis.

1 Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.
2 2019 aasta neljanda kvartali võimsuse avalduste esitamise periood on 2.09.19-9.09.19.
3 Kuise võimsuse avalduste esitamise tähtaeg on 6 tööpäeva enne kuu algust kell 15.00 EET

Pakutav ülekandevõimsus 2018/2019

Vastavalt maagaasiseaduse § 22 lg 151 esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Elering rakendab Konkurentsiametiga kokkulepitud „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) alates 1. oktoobrist 2016. a. Alates 1.juulist 2018 hakkasid kehtima "Gaasi ülekandeteenuse tüüptingimused", mis asendasid Metoodika dokumendi.

 1  Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.
2Ühe-aastase võimsuse avalduste esitamise periood on 29.07.18-27.08.18.
3Kvartaalse võimsuse I vooru avalduste esitamise periood on 21.09.18-28.09.18.
4Kvartaalse võimsuse II vooru avalduste esitamise periood on 23.11.18-30.11.18.
5Kvartaalse võimsuse III vooru avalduste esitamise periood on  20.02.19-27.02.19.
5Kvartaalse võimsuse IV vooru avalduste esitamise periood on 20.05.19.-26.05.19.
6 Kuise võimsuse avalduste esitamise tähtaeg on 6 tööpäeva enne kuu algust kell 15.00 EET

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs Eestis 2017/2018

Vastavalt maagaasiseaduse § 22 lg 15` esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Elering rakendab Konkurentsiametiga kokkulepitud „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) alates 1. oktoobrist 2016. a. Alates 1. juulist 2017.a. kehtib Metoodika täiendatud versioon, kuhu on lisatud kaudse võimsuse (implicit) jaotamise põhimõtted ja teised täiendused.

1 Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs Eestis 2016/2017

Vastavalt maagaasiseaduse  § 22 lg 151 esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Eesti gaasisüsteemi haldur Elering lõpetas 19. detsembril 2015 avaliku konsultatsiooni „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) kavandi üle ning esitas avaliku konsultatsiooni tulemuste põhjal täiendatud Metoodika ülevaatamiseks Konkurentsiametile. Peale Konkurentsiameti muudatusettepanekute sisseviimist 5. juulil leppisid süsteemihaldur ja Konkurentsiamet kokku Metoodika lõplikus tekstis (manuses). Elering rakendas uut Metoodikat alates 1. oktoobrist 2016. a.

Üheaastane kindel võimsus perioodil 1. oktoober 2016 kuni 30.september 2017*

mln m3 (GWh)/ päevas** Karksi sisse Karksi välja Värska sisse Värska välja Narva sisse Narva välja
Pakutud 2,84 (29,99) 0,00 1,39 (14,68) 0,00 0,63 (6,65) 0,00
Reserveeritud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.
**Väljatoodud gaasikogused kuupmeetrites (m3) on leppetingimustel, st. absoluutsel rõhul 101.325 kPa ja temperatuuril 293.15 K (T =20 °C).

Konkurentsiametiga kokku lepitud Metoodika ja muud asjakohased dokumendid ning täpsem info avaliku konsultatsiooni tulemuste kohta on kättesaadavad lehe manuses.

Vastavalt Maagaasiseadusele (§ 27) kehtib maagaasi impordile tegevusloa kohustus. Tegevusloa taotluse lahendab Konkurentsiamet (§ 28).

Tegevusloa taotlemiseks on vajalik süsteemihalduri kinnitus selle kohta, et gaasi ülekanne ja jaotamine on gaasisüsteemi tehniliste võimaluste seisukohalt lubatav ega ohusta varustuskindlust (§ 28 (2)).

Süsteemihalduri kinnituse taotlemiseks palume täita lehe manuses olev vorm ning saata see koos kaaskirjaga info@elering.ee.