Liigu edasi põhisisu juurde

Elering ei väljasta toetusi taastuvelektri tootmisseadmete soetamiseks. Alates 01.01.2021 rajatud tootmisseadmetele taastuvenergia toetust ei maksta ja edaspidi toimub toetuse määramine läbi vähempakkumiste, vähempakkumiste kohta leiate rohkem infot https://elering.ee/taastuvenergia-vahempakkumine.

Tootmisseadmetele väljastavad toetusi mitmed teised asutused, millest oleme siia koondanud valiku. 

P.S! Kui tootmisseadmele on antud riigipoolset investeeringutoetust alates 15.06.2022 või tehakse tootmisseadme suhtes otsus toetusperioodi alustamise kohta, siis üldreegli kohaselt päritolutunnistusi tootjale ei väljastata. Erandina on võimalik päritolutunnistusi väljastada tootjale üksnes juhtudel:

  • kui toetuse väljamaksmisel arvatakse päritolutunnistuste tulu toetusest riigiabi andmise reegleid järgides maha;
  • kui saadud toetus ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldatakse või
  • kui toetuse saaja on selgitatud välja vähempakkumise korras.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 24. augustil 2023 taotlusvooru, et toetada ettevõtteid taastuvelektri tootmisseadmete võrguga liitumisel. Toetust jagatakse tööstusalal või tööstusalaga piirneval alal asuva taastuvelektri tootmisseadme jaotus- või põhivõrguga ühendamiseks.

Toetust saavad küsida Eestis registreeritud äriühingud (lubatud on kaasata partner), välja arvatud suletud jaotusvõrku omavad ja opereerivad äriühingud. Projekti tulemusena loodud liitumisvõimsus peab olema vähemalt 200 kilovatti ja liitumispunkt tuleb välja ehitada hiljemalt 2026. aasta aprilliks. Taotlusele tuleb lisada võrguettevõtte hinnapakkumine või eelhinnapakkumine ja seejuures on oluline, et leping ei oleks sõlmitud enne taotluse esitamist (välja arvatud vähese tähtsusega abi korral).

Jaotus- või põhivõrgu liitumisvõimsusele lisanduva iga megavati kohta on võimalik saada toetust maksimaalselt 305 000 eurot käibemaksuta, toetuse maksimumsummale piiranguid ei ole. Toetuse eelarve on 8,8 miljonit eurot, mis tuleb taaste- ja vastupidavusrahastust.

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu. Tegemist on jooksva taotlusvooruga ja taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras eelarve ammendumiseni või kuni 31. detsembrini 2024. Kõik huvilised on oodatud 7. septembril kell 9 virtuaalsele toetuse infopäevale, kus Kliimaministeerium ja KIK tutvustavad toetuse andmise tingimusi. Lisainfot toetuse ja infopäeva kohta saab KIKi kodulehelt ja projektikoordinaator Kätlyn Kangurilt (+372 568 2391, katlyn.kangur@kik.ee).

Rohkem informatsiooni

  • Korterelamu päikesepaneelide toetuse eesmärk on toetada korteriomanike võimekust investeerida tegevustesse, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja lokaalse taastuvenergia kasutuselevõttu.

Rohkem informatsiooni

  • Rekonstrueerimistoetus 2022–2027 eesmärk on toetusega rahastada nii korterelamute terviklikku rekonstrueerimist kui üksiku tegevusena gaasi-, ahi- või elektriküttel korterelamu küttesüsteemis kütteseadme asendamist taastuvaid energiaallikaid kasutava kütteseadmega või nende korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga. Toetatavate tegevuste raames võimaldatakse korterelamu energiatõhustamist ning soodustatakse taastuvenergia kasutuselevõttu.

Rohkem informatsiooni
 

  • Leader-meetme raames antav projektitoetus võib olla veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi ja elektripaigaldise, uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ja juurdepääsutee ehitamine ning nende juurde kuuluvate seadmete ostmine, paigaldamine ja vastava võrguga liitumine (taristuinvesteering).

Rohkem informatsiooni: https://www.pria.ee/toetused/leader-meetme-raames-antav-projektitoetus.

Rohkem informatsiooni kõigi PRIA toetuste kohta

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 24. augustil 2023 taotlusvooru, et toetada ettevõtteid taastuvelektri tootmisseadmete võrguga liitumisel. Toetust jagatakse tööstusalal või tööstusalaga piirneval alal asuva taastuvelektri tootmisseadme jaotus- või põhivõrguga ühendamiseks.

Toetust saavad küsida Eestis registreeritud äriühingud (lubatud on kaasata partner), välja arvatud suletud jaotusvõrku omavad ja opereerivad äriühingud. Projekti tulemusena loodud liitumisvõimsus peab olema vähemalt 200 kilovatti ja liitumispunkt tuleb välja ehitada hiljemalt 2026. aasta aprilliks. Taotlusele tuleb lisada võrguettevõtte hinnapakkumine või eelhinnapakkumine ja seejuures on oluline, et leping ei oleks sõlmitud enne taotluse esitamist (välja arvatud vähese tähtsusega abi korral).

Jaotus- või põhivõrgu liitumisvõimsusele lisanduva iga megavati kohta on võimalik saada toetust maksimaalselt 305 000 eurot käibemaksuta, toetuse maksimumsummale piiranguid ei ole. Toetuse eelarve on 8,8 miljonit eurot, mis tuleb taaste- ja vastupidavusrahastust.

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu. Tegemist on jooksva taotlusvooruga ja taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras eelarve ammendumiseni või kuni 31. detsembrini 2024. Kõik huvilised on oodatud 7. septembril kell 9 virtuaalsele toetuse infopäevale, kus Kliimaministeerium ja KIK tutvustavad toetuse andmise tingimusi. Lisainfot toetuse ja infopäeva kohta saab KIKi kodulehelt ja projektikoordinaator Kätlyn Kangurilt (+372 568 2391, katlyn.kangur@kik.ee).

Rohkem informatsiooni

  • Korterelamu päikesepaneelide toetuse eesmärk on toetada korteriomanike võimekust investeerida tegevustesse, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja lokaalse taastuvenergia kasutuselevõttu.

Rohkem informatsiooni

  • Rekonstrueerimistoetus 2022–2027 eesmärk on toetusega rahastada nii korterelamute terviklikku rekonstrueerimist kui üksiku tegevusena gaasi-, ahi- või elektriküttel korterelamu küttesüsteemis kütteseadme asendamist taastuvaid energiaallikaid kasutava kütteseadmega või nende korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga. Toetatavate tegevuste raames võimaldatakse korterelamu energiatõhustamist ning soodustatakse taastuvenergia kasutuselevõttu.

Rohkem informatsiooni
 

  • Leader-meetme raames antav projektitoetus võib olla veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi ja elektripaigaldise, uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ja juurdepääsutee ehitamine ning nende juurde kuuluvate seadmete ostmine, paigaldamine ja vastava võrguga liitumine (taristuinvesteering).

Rohkem informatsiooni: https://www.pria.ee/toetused/leader-meetme-raames-antav-projektitoetus.

Rohkem informatsiooni kõigi PRIA toetuste kohta