Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on energiateenuste ärivajaduste jätkusuutlikuks teenindamiseks tehnoloogiliselt uuendamas elektrituru ja gaasituru andmelaod (AVPd), mis on koondunud brändi alla Estfeed.

Estfeed andmeladude arenduse ajakava on Q12022-Q22023. Arendusprotsess teostatakse paralleelselt olemasolevate infosüsteemidega ning uuenduste rakendusaeg lepitakse kokku regulatsiooniga (nt uus tarnijavahetuse protsess) ja/või tehnilise juhendiga.


Estfeed andmeladu tagab järgmised põhiprotsessid elektri -ja gaasiturul turul:

 1. tarnijavahetuse ja seda kirjeldava sõnumite vahetamise protsess
 2. mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete esitamise protsess
 3. võrguettevõtja võrguarve edastuse protsess
 4. müüja ja võrguettevõtja vaheline infovahetuse kanal
 5. kodeerimise protsess
 6. katkematu avatud tarne ahela ja bilansiportfellide (bilansipiirkondade) haldus
 7. bilansiselgituse jaoks agregeeritud koondraportid
 8. andmevahetus energiateenustega ning ligipääsuõigused rollidest lähtuvalt, sh ligipääsuõiguste haldus seadusandlusega määratud õiguste või mõõtepunktiga seotud turuosalise poolt antud nõusolekute alusel

 

Estfeed arendusega seotud energiaettevõtjad on järgmised:

 • Elektriettevõtjad: võrguettevõtja, liinivaldaja, tootja operaator, suletud jaotusvõrk, laadimispunkt, avatud tarnija, bilansihaldur, süsteemihaldur, agregaator
 • Gaasiettevõtjad: võrguettevõtja, avatud tarnija, tankla operaator, bilansihaldur, süsteemihaldur
 • Muud energiatreenused, kes taotlevad mõõteandmetele ligipääsu, osutab energiateenuseid või rakendab muid energiatõhususe parandamise meetmeid lõpptarbija seadmetes või ruumides

 

estfeed