Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on energiateenuste ärivajaduste jätkusuutlikuks teenindamiseks tehnoloogiliselt uuendamas elektrituru ja gaasituru andmelaod (AVPd), mis on koondunud brändi alla Estfeed.

Estfeed andmeladude arenduse ajakava on Q12022-Q22023. Arendusprotsess teostatakse paralleelselt olemasolevate infosüsteemidega ning uuenduste rakendusaeg lepitakse kokku regulatsiooniga (nt uus tarnijavahetuse protsess) ja/või tehnilise juhendiga.


Estfeed andmeladu tagab järgmised põhiprotsessid elektri -ja gaasiturul turul:

 1. tarnijavahetuse ja seda kirjeldava sõnumite vahetamise protsess
 2. mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete esitamise protsess
 3. võrguettevõtja võrguarve edastuse protsess
 4. müüja ja võrguettevõtja vaheline infovahetuse kanal
 5. kodeerimise protsess
 6. katkematu avatud tarne ahela ja bilansiportfellide (bilansipiirkondade) haldus
 7. bilansiselgituse jaoks agregeeritud koondraportid
 8. andmevahetus energiateenustega ning ligipääsuõigused rollidest lähtuvalt, sh ligipääsuõiguste haldus seadusandlusega määratud õiguste või mõõtepunktiga seotud turuosalise poolt antud nõusolekute alusel

 

Estfeed arendusega seotud energiaettevõtjad on järgmised:

 • Elektriettevõtjad: võrguettevõtja, liinivaldaja, tootja operaator, suletud jaotusvõrk, laadimispunkt, avatud tarnija, bilansihaldur, süsteemihaldur, agregaator
 • Gaasiettevõtjad: võrguettevõtja, avatud tarnija, tankla operaator, bilansihaldur, süsteemihaldur
 • Muud energiatreenused, kes taotlevad mõõteandmetele ligipääsu, osutab energiateenuseid või rakendab muid energiatõhususe parandamise meetmeid lõpptarbija seadmetes või ruumides

 

estfeed


18. oktoobril 2023 toimus elektrituru andmevahetusplatvormi infoseminar energiaettevõtetele, kus Elering andis partneritega ülevaate andmevahetusplatvormi uuendustest ja arenduse hetkeseisust ning plaanidest. 

 

1. Elektrituru andmevahetusplatvormi põhifunktsioonide ülevaade
Marie Kalmet, Elering

 

2. Elektrilevi OÜ ettekanne võrgulepingu protsessist ja mõõtepunkti andmetest
Tõnu Roosve, Elektrilevi

 

3. Võrgulepingu info, mõõtepunktide ja -andmete edastus, 15-minutit perioodiga andmeedastusele üleminek
Marie Kalmet

 

4. Avatud tarne lepingud, müüjavahetus, nimetatud müüja ja ühisarve protsessid (1)
Marie Kalmet

 

5. Avatud tarne lepingud, müüjavahetus, nimetatud müüja ja ühisarve protsessid (2)
Marie Kalmet

 

6. Müüjavahetuse protsessi toimimise kogemus
Gerli Golberg, Elektrum Eesti7. Tegevused võrguomaniku/ võrguettevõtja rolli üleandmisel
Tõnu Roosve, Elektrilevi8. Agregaatorite andmevahetus 
Marie Kalmet9. Avatud tarne ahel ja portfellilepingud, bilansiselgituse põhimõtted, muudatused elektriettevõtja tegevuses
Marie Kalmet10. Lõpptarbija ligipääs enda andmetele ja õigused (Estfeed kliendiportaal) ja energiateenustele ja-müüjatele ligipääs
Annela Pindis, Elering

 

11. Taastuvenergia digiplatvormid
River Tomera, Elering

 

12. Bilansiselgituse raportid
Marie Kalmet

 

13. Uue süsteemi tehnilised muudatused ja arendusplaani ajakava
Kajali Kotsar, Elering

 

14. Lõpusõnad
Marie Kalmet

 


IT töögrupiga (TG) liitumiseks palume võrguettevõtjatel ja avatud tarnijatel edastada oma IT TG kontaktisik e-posti aadressile kajali.kotsar@elering.ee.

API sõnumite kirjeldus: https://github.com/Elering/Estfeed

 


18. oktoobril 2023 toimus elektrituru andmevahetusplatvormi infoseminar energiaettevõtetele, kus Elering andis partneritega ülevaate andmevahetusplatvormi uuendustest ja arenduse hetkeseisust ning plaanidest. 

 

1. Elektrituru andmevahetusplatvormi põhifunktsioonide ülevaade
Marie Kalmet, Elering

 

2. Elektrilevi OÜ ettekanne võrgulepingu protsessist ja mõõtepunkti andmetest
Tõnu Roosve, Elektrilevi

 

3. Võrgulepingu info, mõõtepunktide ja -andmete edastus, 15-minutit perioodiga andmeedastusele üleminek
Marie Kalmet

 

4. Avatud tarne lepingud, müüjavahetus, nimetatud müüja ja ühisarve protsessid (1)
Marie Kalmet

 

5. Avatud tarne lepingud, müüjavahetus, nimetatud müüja ja ühisarve protsessid (2)
Marie Kalmet

 

6. Müüjavahetuse protsessi toimimise kogemus
Gerli Golberg, Elektrum Eesti7. Tegevused võrguomaniku/ võrguettevõtja rolli üleandmisel
Tõnu Roosve, Elektrilevi8. Agregaatorite andmevahetus 
Marie Kalmet9. Avatud tarne ahel ja portfellilepingud, bilansiselgituse põhimõtted, muudatused elektriettevõtja tegevuses
Marie Kalmet10. Lõpptarbija ligipääs enda andmetele ja õigused (Estfeed kliendiportaal) ja energiateenustele ja-müüjatele ligipääs
Annela Pindis, Elering

 

11. Taastuvenergia digiplatvormid
River Tomera, Elering

 

12. Bilansiselgituse raportid
Marie Kalmet

 

13. Uue süsteemi tehnilised muudatused ja arendusplaani ajakava
Kajali Kotsar, Elering

 

14. Lõpusõnad
Marie Kalmet

 


IT töögrupiga (TG) liitumiseks palume võrguettevõtjatel ja avatud tarnijatel edastada oma IT TG kontaktisik e-posti aadressile kajali.kotsar@elering.ee.

API sõnumite kirjeldus: https://github.com/Elering/Estfeed