Liigu edasi põhisisu juurde

Maagaasi ülekandeteenuse hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.07.2014 otsusega nr 7.1-7/14-016.

ENERGIAPÕHINE TARIIF*

Hind alates 01.11.2014 (kaasa arvatud) EUR/m3
(käibemaksuta)

maagaasi ülekandeteenus

0,01678

* Kuulub maksmisele liitumispunktis Maagaasi võrguteenuse osutamise lepingu alusel


 

VÕIMSUSPÕHINE TARIIF** Hind alates 01.10.2016 (kaasa arvatud) EUR/m3/gaasipäev
(käibemaksuta)
Karksi sissevoolupunkt 0,0000
Karksi väljavoolupunkt 0,0000
Värska sissevoolupunkt 0,0000
Värska väljavoolupunkt 0,0000
Narva sissevoolupunkt 0,0000
Narva väljavoolupunkt 0,0000
Misso sissevoolupunkt 0,0000
Eesti ülekandesüsteemist Eesti jaotusvõrkudesse ja tarbijatele väljavoolu koondpunkt 0,0000
Eesti ülekandesüsteemi Eestis toodetud gaasi sissevoolu koondpunkt 0,0000
Misso transiidipunkt
(Misso-Izborsk / Misso- Korneti)
0,0000
ALAKASUTUSTASU*** 0,0200

** Kuulub maksmisele Maagaasi ülekandevõimsuse jaotamise lepingu alusel
*** Vastavalt "Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks" punktile 5.4.4