Liigu edasi põhisisu juurde

Tarbimissuunalise võrguühendusega saavad liituda  B, C ja D kategooria gaasipaigaldised (0,1 kuni 16 bar tarbijad).  

Kokkuleppel võrguettevõtjaga on kliendil võimalus rajada liitumiseks vajalik võrguettevõtja omandisse jääv tarbimissuunaline gaasipaigaldis võrguettevõtja rajatise territooriumile. Täpsemad tingimused lepitakse kokku liitumislepingus.

Tootmissuunalise võrguühendusega saavad liituda üksnes D-kategooria gaasipaigaldised (kõik tootjad, kelle liitumispunktid rajatakse üle 16 bar rõhule).

Võrguettevõtjaga liitumise põhimõtted:

Liitumisel uude GJJ rajab võrguettevõtja liitumistasu eest kõik võrguühenduseks vajalikud ehitised vastavalt joonisel 1 esitatud loetelule (joonisel 1 pos. 1-7).

Liitumispunktiks on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonisel 1 pos. 6) järgne keevisliide, mis kuulub võrguettevõtjale. Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.2 alt. 

Joonis%201.jpg

Võrguettevõtja laiendab liitumistasu eest olemasolevat GJJ hoonet, juhul kui see on tehniliselt võimalik, paigaldades hoone laiendatud osasse võrguühenduseks vajalikud seadmed ja süsteemid vastavalt joonisel 2 esitatud loetelule (joonis 2 pos. 9-13).

Liitumispunkt on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonis 2 pos. 12) järgne keevisliide, mis kuulub võrguettevõtjale. Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.3 alt.

joonis%202.jpg

 

Võrguettevõtja rajab liitumistasu eest uue GJJ hoone ning paigaldab hoonesse võrguühenduseks vajalikud seadmed ja süsteemid vastavalt joonisel 2.1. esitatud loetelule (joonisel 2.1 Pos. 9-13). Antud tehnilist lahendust rakendatakse olukorras kui liitumisel olemasoleva GJJ esitatud tehnilist lahendust ei ole otstarbekas teostada.

Kui ka olemasoleva GJJ territoorium ei võimalda uue GJJ hoone paigutust, rajab võrguettevõtja liitumistasu eest olemasolevale harutorustikule uue GJJ koos liitumiseks vajalike seadmete ja süsteemidega vastavalt joonisel 2.1. esitatud loetelule.

Liitumispunkt on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonisel 2.1. pos. 12)  järgne keevisliide (joonisel 2.1. pos. 13), mis kuulub võrguettevõtjale. Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.4 alt.

Joonis 2.1. Juurdeehitatud GJJ võrguühenduse näidisskeem

 

Võrguettevõtja rajab liitumistasu eest võrguühenduseks vajalikud ehitised vastavalt joonisel 3 esitatud loetelule (joonisel 3 pos. 1-5). 

Liitumispunkt on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonisel 3 pos. 4)  järgne keevisliide, mis kuulub võrguettevõtjale (joonisel 3 pos. 5). Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.5 alt.

joonis%203.jpg

Võrguettevõtja rajab liitumistasu eest võrguühenduseks vajalikud ehitised vastavalt joonisel 4 esitatud loetelule (joonisel 4 pos. 1-5).

Liitumispunkt on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonisel 4 pos. 4) järgne keevisliide (vt. pos. 5), mis kuulub võrguettevõtjale. Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.6 alt.

joonis%204.jpg

Tootmissuunalise liitumise korral rajab võrguettevõtja liitumistasu eest võrguühenduseks vajalikud ehitised vastavalt joonisel 5 esitatud loetelule (joonisel 5 pos. 3-8).

Liitumispunkt on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonisel 5 pos. 4) eelne keevisliide (joonisel 5 pos. 3). Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.6 alt.

joonis%205.jpg

Liitumisel uude GJJ rajab võrguettevõtja liitumistasu eest kõik võrguühenduseks vajalikud ehitised vastavalt joonisel 1 esitatud loetelule (joonisel 1 pos. 1-7).

Liitumispunktiks on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonisel 1 pos. 6) järgne keevisliide, mis kuulub võrguettevõtjale. Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.2 alt. 

Joonis%201.jpg

Võrguettevõtja laiendab liitumistasu eest olemasolevat GJJ hoonet, juhul kui see on tehniliselt võimalik, paigaldades hoone laiendatud osasse võrguühenduseks vajalikud seadmed ja süsteemid vastavalt joonisel 2 esitatud loetelule (joonis 2 pos. 9-13).

Liitumispunkt on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonis 2 pos. 12) järgne keevisliide, mis kuulub võrguettevõtjale. Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.3 alt.

joonis%202.jpg

 

Võrguettevõtja rajab liitumistasu eest uue GJJ hoone ning paigaldab hoonesse võrguühenduseks vajalikud seadmed ja süsteemid vastavalt joonisel 2.1. esitatud loetelule (joonisel 2.1 Pos. 9-13). Antud tehnilist lahendust rakendatakse olukorras kui liitumisel olemasoleva GJJ esitatud tehnilist lahendust ei ole otstarbekas teostada.

Kui ka olemasoleva GJJ territoorium ei võimalda uue GJJ hoone paigutust, rajab võrguettevõtja liitumistasu eest olemasolevale harutorustikule uue GJJ koos liitumiseks vajalike seadmete ja süsteemidega vastavalt joonisel 2.1. esitatud loetelule.

Liitumispunkt on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonisel 2.1. pos. 12)  järgne keevisliide (joonisel 2.1. pos. 13), mis kuulub võrguettevõtjale. Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.4 alt.

Joonis 2.1. Juurdeehitatud GJJ võrguühenduse näidisskeem

 

Võrguettevõtja rajab liitumistasu eest võrguühenduseks vajalikud ehitised vastavalt joonisel 3 esitatud loetelule (joonisel 3 pos. 1-5). 

Liitumispunkt on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonisel 3 pos. 4)  järgne keevisliide, mis kuulub võrguettevõtjale (joonisel 3 pos. 5). Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.5 alt.

joonis%203.jpg

Võrguettevõtja rajab liitumistasu eest võrguühenduseks vajalikud ehitised vastavalt joonisel 4 esitatud loetelule (joonisel 4 pos. 1-5).

Liitumispunkt on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonisel 4 pos. 4) järgne keevisliide (vt. pos. 5), mis kuulub võrguettevõtjale. Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.6 alt.

joonis%204.jpg

Tootmissuunalise liitumise korral rajab võrguettevõtja liitumistasu eest võrguühenduseks vajalikud ehitised vastavalt joonisel 5 esitatud loetelule (joonisel 5 pos. 3-8).

Liitumispunkt on võrguettevõtjale kuuluva sulgekraani (joonisel 5 pos. 4) eelne keevisliide (joonisel 5 pos. 3). Täiendavat infot saab liitumistingimuste punkt 3.5.6 alt.

joonis%205.jpg