Liigu edasi põhisisu juurde

Miks töötada Eleringis

Elutähtsa teenuse osutajana on meie missiooniks hoida tuled põlemas ja toad soojad.

 

Meie kõige suuremaks varaks missiooni igapäevasel elluviimisel ja visiooni saavutamisel on meie inimesed ja nende teadmised ning oskused.

 

Toetame töö ja õppimise ühendamist ning innustame spetsialiste erialasele ja isiklikule arengule.

 

Image

Elering tööandjana

töötamine Eleringis pilt

Tähendusrikas ja huvitav töö energiasüsteemi arendamisel

pilt stabiilne töökeskkond

Stabiilne tööandja muutuvas keskkonnas

koostöö pilt

Koostöö eriala professionaalidega

toetav meeskond

Kaasav juhtimiskultuur ja toetav keskkond

pilt paindlik töökeskkond

Kaasaegne ja paindlik töökeskkond

pilt ühisüritused

Tugev ühisürituste ja -tegevuste traditsioon

"Meeskonnatöös on väga oluline mõelda raamidest välja"

"Elektroenergeetika eriala juures on kõige väärtuslikumad praktilised oskused"

"Ajas tuleb aina juurde uusi ja energiatõhusaid lahendusi, kuid keegi peab need ka välja mõtlema ning valmis ehitama"

Noored küsivad: kuidas elektrisüsteem toimib?

Praktika

Elering pakub igal kevadel aktiivsetele reaalteaduste noortele võimalust läbida suvine praktikaprogramm, mis annab tervikliku ülevaate ettevõtte kõikidest valdkondadest ning hea aluspõhja teadlikuks spetsialiseerumiseks oma erialal.

Praktika koosneb Eleringi tutvustavatest seminaridest, väljasõitudest alajaamadesse, gaasijaotus- ja mõõtejaamadesse ning teistele objektidele.

Kandideerimine 2023.aasta suvisesse praktikaprogrammi on lõppenud.

Image

Tulin Eleringi praktikale väga suurte ootustega. Praktika lõppedes olid aga mu ootused ületatud - meile näidati iga osakonna tööd, saime väga targad ja toredad juhendajad ja mis kõige tähtsam, kõik oli läbi mõeldud ja organiseeritud.

 

Läbisin oma bakalaureuseõppe praktika Eleringis ja see oli äärmiselt tore kogemus minu elus. Eleringis on nii professionaalsed ja ägedad inimesed, kes tegid praktikal oldud aja huvitavaks ning õpetasid palju põnevat. Paljude uute teadmiste hulgas sain selle aja jooksul läbi praktiliste ülesannete näiteks teada, kuidas toimub põhivõrguga liitumise protsess ning sain käia mitmetes erinevates alajaamades, kus õppisin ära, kuidas alajaamade skeeme lugeda ning nägin skeemidel olevaid seadmeid ka päriselus. Meenutan praktikaaega alati sooja tundega!

Image

Meid iseloomustab

pilt inimesed

2022. lõpu seisuga töötas Eleringis 272 inimest

pilt kalender

Keskmine tööstaaž Eleringis on 12 aastat ja keskmine vanus 43 aastat

pilt inimesed

Madal tööjõuvoolavus

pilt mees ja naine

Veerand töötajaskonnast on naised ja kolmveerand mehed

Juhtimiskultuur ja töökeskkond

 

Meie juhtimiskultuuris on kesksel kohal otsese juhi ja töötaja vahelised koostöövestlused, kus ühe olulise teemana käsitletakse ka töötaja eneseteostuse- ja arenguvõimalusi. Eleringi spetsialisti karjääritees oleme kirjeldanud spetsialisti karjäärietapid ja iga etapi peamised kompetentsid alates nooremspetsialistist kuni valdkonna eksperdini.

 

Tegutseme pidevalt töökeskkonna parandamisega, kogudes ideid ja vajadusi jooksvalt ning samuti vähemalt kaks korda aastas toimuvate koostöövestluste kaudu. Kõikidele kontoritöötajatele on loodud avarad, valgusküllased ja hea sisekliimaga kaasaegsed töökohad. Ettevõttes on loodud kõik võimalused, et erivajadustega inimesed saaksid võrdväärselt töökeskkonnas hakkama.

Image

Marion Jehe-Paisnik

Personalispetsialist

Marion.Jehe-Paisnik@elering.ee

Grete Veeleid

Värbamisspetsialist

Grete.Veeleid@elering.ee