Liigu edasi põhisisu juurde

Liituda soovijatel palume esitada vormikohane liitumisavaldus  Eleringi e-posti aadressil info@elering.ee.

Lisainfo: liitumiste talituse juhataja Mirjam Pihlak, tel 715 1309,  e-post Mirjam.Pihlak@elering.ee.

Liitumistasu metoodika

Vastavalt Maagaasiseaduse § 20 on Võrguettevõtjal õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste katmine, muu hulgas:

  • investeeringud, sealhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine;
  • keskkonnanõuete täitmine;
  • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

Liitumistasu suuruse arvutab võrguettevõtja, lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast.

Võrguettevõtja peab kooskõlastama liitumistasu arvestamise metoodika Konkurentsiametiga.

Konkurentsiamet kooskõlastas Eleringi maagaasivõrgu liitumistasu arvestamise metoodika 30.aprillil 2007.aastal otsusega nr. 93-004/07LT.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg