Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasi  ülekandevõrguga saavad liituda tehniliste võimaluste piires B- ja C-kategooria ning D-kategooria gaasipaigaldised (ehk üle 0,1 bar tarbijad). 

Tootmissuunaliselt saavad liituda üksnes D-kategooria gaasipaigaldised (kõik tootjad, kelle liitumispunktid rajatakse üle 16 bar rõhule).

 

Gaasivõrguga liitumise valdkonda reguleerivad

 

Taotluste esitamine

 

Gaasi ülekandevõrguga liitumiseks tuleb esitada taotlus aadressile kliendihaldur@elering.ee

 

Eeluuringutaotlus

Eeluuringutaotluse esitamisel saadetakse kliendile tehnilised tingimused 90 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest. Tehnilised tingimused annavad kliendile ülevaate võrguühenduse tagamiseks vajalike ehitustööde mahust, liitumistasu suurusest, ühenduse valmimise eeldatavast ajast, ülekandevõrgu ja/või liitumispunkti läbilaskevõimest, ülekandevõrgu gaasisüsteemi olukorda käsitlevatest asjakohastest andmetest ja muudest tehnilistest nõuetest.

Tehnilised tingimused on mittesiduvad ning koostatakse arvestades nende väljastamise ajal kehtivaid liitumislepingute pakkumisi, liitumislepinguid ja gaasi ülekandevõrgu seisukorda. Eleringil on õigus hilisemal liitumise menetlemisel või uue eeluuringu taotlemisel muuta ka tehnilisi tingimusi.

Eeluuringutaotluse esitamine ja tehniliste tingimuste väljastamine on kliendile tasuta.

Liitumistaotlus

Liitumistaotluses tuleb kliendil näidata nõutud tehnilised andmed enda gaasipaigaldise ja selle tarbimis- ja/või tootmistingimuste kohta. Liitumispakkumise saamiseks tuleb kliendil tasuda menetlustasu.

Liitumispakkumine esitatakse kliendile 90 päeva jooksul alates liitumistaotluse vastuvõtmisest, pakkumine kehtib 180 päeva.

 

Eleringi gaasivõrguga liitumise protsessi olulised osad on:

 

   

  Kontaktid:

  liitumiste talituse juhataja Mirjam Pihlak 71 51 309 Mirjam.Pihlak@elering.ee Mirjam%20Pihlak_0.jpg
  liitumiste projektijuht Tanel Drenkhan 71 51 211 Tanel.Drenkhan@elering.ee Tanel.png
  liitumiste projektijuht Karl Kürsa 71 51 393 Karl.Kursa@elering.ee  Karl.png
  liitumiste projektijuht Sander Sorts 71 51 157 Sander.Sorts@elering.ee Sander.png
  liitumiste projektijuht Andres Malõšev 71 51 303 Andres.Malosev@elering.ee Andres_0.PNG

  Mille kohta sa infot otsid?

  Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg