Liigu edasi põhisisu juurde

B-tüüpi tootmismoodulite kooskõlastuse tingimused

Jaotusvõrguga liituvate B-tüüpi tootmismoodulite ühendamine tuleb Eleringiga kooskõlastada, milleks tuleb Eleringile esitada õigusaktide ja Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimuste kohased andmed ning tagada reaalajas edastatavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide toimimine.

Tootja on kohustatud tootmismooduli ehituse perioodil edastama Eleringi meiliaadressile kliendihaldur@elering.ee kooskõlastamiseks:

Enne tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal:

  • saada Eleringilt sideühenduse projekti ning juhtimiskeskusesse edastavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide tabeli kooskõlastus;
  • Luua energiasüsteemi juhtimiskeskusega sideühendus ning testida põhivõrguettevõtjaga reaalaja mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide edastamise toimimine.

Sideühenduse avamiseks tuleb tootjal pärast sideühenduse projektile kooskõlastuse saamist esitada vähemalt 7 tööpäeva enne soovitud sideühenduse loomist avaldus sideühenduse avamiseks e-postiaadressile kliendihaldur@elring.ee, kus tuleb välja tuua tootja kontaktisik andmeside osas, objekti nimi ning andmeside loomise soovitav kuupäev. Põhivõrguettevõtja edastab 5 tööpäeva jooksul tootjale VPN tunneli loomiseks vajalikud võtmed. Kui tootja on oma sideseadmed seadistanud, siis tuleb sideühenduse testimiseks sobiv aeg leppida põhivõrguettevõtjaga kokku vähemalt 1 tööpäev ette.

Kolme kuu jooksul pärast tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal energiasüsteemi juhtimiskeskusega testida koos süsteemiga paralleelsest töötava tootmismooduli reaalajas edastatavad mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalid.

Tootmismoodulile väljastatakse lõplik käiduteade mh pärast Eleringi poolt jaotusvõrguettevõtjale antavat kinnitust põhivõrguettevõtja poolsete pretensioonide puudumisest reaalajas tootmismoodulist energiasüsteemi juhtimiskeskusesse edastatavate reaalaja mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide toimimise kohta.