Liigu edasi põhisisu juurde

Toetus biometaani tootjale tõendatud biometaani tarbimise eest

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamisele ning toetada tegevusi, mis aitavad panustada eesmärki, et aastaks 2030 moodustab transpordikütuste tarbimises taastuvatest energiaallikatest toodetud kütus 14 protsenti.

Toetuse kaudu kiirendatakse biometaani tarbimise laiendamist Eestis, eesmärgiga võimaldada lõpptarbijal tarbida biometaani maagaasi hinnaga, samal ajal tagades turupõhiselt tootmise intensiivistumise ja investeerimiskindluse antud sektorisse, et alates 2024 aastast üle minna turupõhisele biometaani tootmisele.

Toetuse taotlusi võtame vastu alates 6. veebruarist 2018 kuni 31. detsember 2023 või kuni tegevuse toetamiseks ettenähtud eelarvevahendite lõppemiseni. Kasutada olevate vahendite maht võrdub otseselt heitkoguse ühikute müügi enampakkumisel saadava tegeliku tuluga.

Toetust saab taotleda juriidiline isik, kes vastab „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ määruse §-s 9 toodud nõuetele.

Biometaani päritolutunnistuste ja biometaani statistika sertifikaatidega seotud tehinguteks on Elering loonud kõiki turuosalisi kaasava gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi (Registri). Toetuse taotlemiseks on vaja end esmalt Registris aadressil biometaan.elering.ee registreerida biometaani tootjaks.

Toetusalust biometaani toodavad Rohegaas OÜ, Biometaan OÜ, Vinni Biogaas OÜ ja Tartu Biogaas OÜ.

Välja makstud toetuste kogusumma (eurot/€) 13 972 005,84
Meetme jääk hetkeseisuga (eurot/€)* 17 816 773,28

*Summa pole lõplik. Heitkoguse ühikute müügi enampakkumisel saadava tulu suurenemisel muutub vastavalt ka kasutada olevate vahendite maht.

Tarbitud biometaani eest makstud toetus kuude lõikes

   2020 Makstud toetus (eurot/€)
jaanuar 326 825,38
veebruar 656 745,09
märts 489 932,94
aprill 569 505,15
mai 566 490,00
juuni 550 343,58
juuli 490 829,49
august 762 657,25
september 855 715,85
oktoober 934 332,83

 

2019 Makstud toetus (eurot/€)
jaanuar 409 563
veebruar 484 629,16
märts 324 864,33
aprill 464 538,6
mai 495 477,76
juuni 472 137,6
juuli 297 129,15
august 459 497,2
september 365 376
oktoober 486 317,46
november 484 201,46
detsember 494 790,17

GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:

2020

   Kuu eur/MWh
jaanuar 14,38
veebruar 12,10
märts 10,66
aprill 9,73
mai 7,66
juuni 7,81
juuli 6,09
august 7,87
september 9,41

 

2019

Kuu eur/MWh
jaanuar 24,27
veebruar 22,00
märts 19,63
aprill 17,64
mai 15,84
juuni 14,05
juuli 12,56
august 12,00
september 12,58
oktoober 14,54
november 16,54
detsember 17,51

 

2018

Kuu eur/MWh
aprill 19,01
mai 19,84
juuni 20,33
juuli 22,56
august 23,32
september 24,73
oktoober 28,49 
november 26,73
detsember 25,75

GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:

2020

   Kuu eur/MWh
jaanuar 14,38
veebruar 12,10
märts 10,66
aprill 9,73
mai 7,66
juuni 7,81
juuli 6,09
august 7,87
september 9,41

 

2019

Kuu eur/MWh
jaanuar 24,27
veebruar 22,00
märts 19,63
aprill 17,64
mai 15,84
juuni 14,05
juuli 12,56
august 12,00
september 12,58
oktoober 14,54
november 16,54
detsember 17,51

 

2018

Kuu eur/MWh
aprill 19,01
mai 19,84
juuni 20,33
juuli 22,56
august 23,32
september 24,73
oktoober 28,49 
november 26,73
detsember 25,75

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid