Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasi Andmeladu (https://gaasiandmeladu.elering.ee) on andmevahetuskeskkond gaasiturul osalejate jaoks. Andmeladu kui süsteem katab kolm põhiprotsessi gaasiturul ja need on järgmised:

  1. tarnijavahetuse ja seda kirjeldav sõnumite vahetamise protsess
  2. mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete esitamise protsess, sh prognoosandmete esitamine
  3. kodeerimise protsess

Lisaks sisaldab andmeladu bilansiselgituseks vajalike mõõteandmete kalkuleerimise funktsionaalsust.

Täpsemalt saab Andmelao ja selle tehnilise lahenduse kohta lugeda manuses olevast Andmelao kasutamise ja liitumise juhendist.

Andmelao live-keskkonna kasutamiseks tuleb turuosalisel sõlmida Andmelao kasutamise leping (manuses).

Testkeskkond: http://gandmeladu-test.elering.ee

Sõnumite näidised