Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasi Andmeladu (https://gaasiandmeladu.elering.ee) on andmevahetuskeskkond gaasiturul osalejate jaoks. Andmeladu kui süsteem katab kolm põhiprotsessi gaasiturul ja need on järgmised:

  1. tarnijavahetuse ja seda kirjeldav sõnumite vahetamise protsess
  2. mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete esitamise protsess, sh prognoosandmete esitamine
  3. kodeerimise protsess

Lisaks sisaldab andmeladu bilansiselgituseks vajalike mõõteandmete kalkuleerimise funktsionaalsust.

Täpsemalt saab Andmelao ja selle tehnilise lahenduse kohta lugeda manuses olevast Andmelao kasutamise ja liitumise juhendist.

Andmelao live-keskkonna kasutamiseks tuleb turuosalisel sõlmida Andmelao kasutamise leping (manuses).

Andmelao arenduse protsess

Kuupäev Teema
jaan. 2016 kickoff meeting: võrguettevõtjad + müüjad
veebr. 2016 IT lähteülesanne + sõnumite näidised
apr. 2016 testkeskkond võrguettevõtjatele
juuni 2016 raportite lisaarenduse hange
okt. 2016 Lisaarendused valmis
jaan. 2017 Andmeladu LIVE
aug. 2017 Andmeladu kasutusel MGS kohutusena

Testkeskkond: http://gandmeladu-test.elering.ee

Sõnumite näidised

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis