Liigu edasi põhisisu juurde

Bilansihalduriks saab olla isik, kes on sõlminud oma bilansi tagamiseks Elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras süsteemihalduriga bilansilepingu.

Bilansilepinguga võtab süsteemihaldur endale kohustuse müüa bilansihaldurile tema bilansipiirkonnas kauplemisperioodil puudujääv energiakogus ja osta bilansihaldurilt kauplemisperioodil ülejääv energiakogus.

Bilansivastutuse võtab bilansihaldur oma avatud tarne ahelas olevate turuosaliste ees. Ta vastutab, et tema halduspiirkonnas turuosaliste poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud elektrienergia kogus ning turuosaliste poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud elektrienergia kogus oleksid tasakaalus.

Kui bilansihalduri bilanss ei ole tasakaalus, on ta kohustatud süsteemihalduri nõudmisel viivitamatult näitama, kuidas bilanss tagatakse. Süsteemihalduri nõudmisel peab bilansihaldur alustama tegevust, mis tema bilansi tasakaalustaks. Bilansihaldur kasutab sidevahendeid, mis võimaldavad süsteemihalduril temaga ühendust võtta kogu ööpäeva.

Bilansilepingu sõlmimisel esitab bilansihaldur süsteemihaldurile võrgueeskirjas ettenähtud nõuete kohased pangagarantiid, mis tagavad, et ta täidab süsteemihalduri ees oma kohustused tingimusteta.

Bilansilepingu lisaks on Elering AS bilansilepingu tüüptingimused, mille kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

 • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
 • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
 • garantiid.

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2017-019 (29.11.2017)  on kooskõlastatud uued Eleringi elektrienergia bilansilepingu tüüptingimused. Elering rakendab uusi elektrienergia bilansilepingu tüüptingimusi alates 01.01.2018.

Bilansilepingu tüüptingimused leiate allolevast manusest.

Bilansihaldurina tegevuse alustamiseks tuleb ettevõttel sõlmida süsteemihalduriga elektrienergia bilansileping. Eeltingimustena peab ettevõte:

 • esitama süsteemihalduri üldkontaktile info@elering.ee taotluse bilansihaldurina registreerimiseks;
 • esitama süsteemihalduri kontaktile eic.office@elering.ee taotluse turuosalist identifitseeriva EIC koodi väljastamiseks
 • omama kehtivat tegevusluba elektrienergia müügiks vastavalt ETS § 22;
 • sõlmima süsteemihalduriga andmevahetusplatvormi live-keskkonna kasutamise lepingu.

Leping jõustub pärast lepingu sõlmimist poolte vahel eraldi allkirjastatava aktiga kokkulepitava kalendrikuu 1. kuupäeva kella 00.00-st tingimusel, et  bilansihaldur on süsteemihaldurile esitanud ja üle kandnud püsigarantii summas 31 955 EUR ja et bilansihaldur ei oma ühtegi teist avatud tarnijat peale süsteemihalduri ning bilansihalduril on olemas oma ülesannete täitmist võimaldavad infosüsteemid. 

Bilansilepingu alus on kättesaadav allolevast manusest.

 

Bilansihaldurina tegevuse alustamiseks tuleb ettevõttel sõlmida süsteemihalduriga elektrienergia bilansileping. Eeltingimustena peab ettevõte:

 • esitama süsteemihalduri üldkontaktile info@elering.ee taotluse bilansihaldurina registreerimiseks;
 • esitama süsteemihalduri kontaktile eic.office@elering.ee taotluse turuosalist identifitseeriva EIC koodi väljastamiseks
 • omama kehtivat tegevusluba elektrienergia müügiks vastavalt ETS § 22;
 • sõlmima süsteemihalduriga andmevahetusplatvormi live-keskkonna kasutamise lepingu.

Leping jõustub pärast lepingu sõlmimist poolte vahel eraldi allkirjastatava aktiga kokkulepitava kalendrikuu 1. kuupäeva kella 00.00-st tingimusel, et  bilansihaldur on süsteemihaldurile esitanud ja üle kandnud püsigarantii summas 31 955 EUR ja et bilansihaldur ei oma ühtegi teist avatud tarnijat peale süsteemihalduri ning bilansihalduril on olemas oma ülesannete täitmist võimaldavad infosüsteemid. 

Bilansilepingu alus on kättesaadav allolevast manusest.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg