Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasi bilansihalduriks saab olla isik, kes on sõlminud oma bilansi tagamiseks süsteemihalduriga bilansilepingu.

Bilansilepinguga võtab süsteemihaldur endale kohustuse müüa bilansihaldurile tema bilansipiirkonnas kauplemisperioodil puudujääv gaasikogus ja osta bilansihaldurilt kauplemisperioodil ülejääv gaasikogus.

Bilansivastutuse võtab bilansihaldur oma avatud tarne ahelas olevate turuosaliste ees. Ta vastutab, et tema halduspiirkonnas turuosaliste poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud gaasi kogus ning turuosaliste poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud gaasi kogus oleksid tasakaalus.

Bilansilepingu lisaks on Elering AS bilansilepingu tüüptingimused, mille kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

  • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
  • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
  • garantiid.

Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-11/16-001 15.01.2016 a on kooskõlastatud Eleringi bilansilepingu tüüptingimused. Elering rakendab uusi gaasi bilansilepingu tüüptingimusi alates 01.04.2016.

Kehtivad bilansilepingu alusvormi ja bilansilepingu tüüptingimused leiate allolevast manusest. 

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2019-007 30.09.2019 on kooskõlastatud Elering AS ja AS "Conexus Baltic Grid" ühises Eesti-Läti gaasitsoonis rakenduvad ühised bilansilepingu tüüptingimused. 

Uued tüüptingimused ja lepingud on leiate allolevast manusest.

Eleringiga bilansilepingu sõlmimiseks palume saata vastav taotlus* ning tüüptingimustes nõutud dokumendid balance.gaas@elering.ee.

Küsimuste korral võtta palun ühendust balance.gaas@elering.ee.

*Täpsem taotlusvorm ning juhised lisatakse veebilehele lähipäevil

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg