Liigu edasi põhisisu juurde

Balti süsteemihaldurid allkirjastasid aprillis 2020 ühiste kavatsuste kokkuleppe Balti elektrisüsteemide ühise sageduse juhtimise korraldamiseks pärast ühinemist Mandri-Euroopa sagedusalaga.

30. septembril esitasid süsteemihaldurid turuolsalistele avalikule konsultatsioonile ühise sageduse juhtimise ja uute reservvõimsuste toodete kontseptsiooni https://elering.ee/avatud-konsultatsioonid.

Väljatöötatud põhimõtted käsitlevad sageduse juhtimiseks vajalikke tehnilisi lahendusi. Lisaks laienevad turuosaliste ärivõimalused uute toodete näol ehk lisaks päev-ette ja päevasisesele energiaturule luuakse ka ühine reservturg, et tagada Balti riikides elektrisüsteemi tasakaal. Balti elektrisüsteemide liitumine Mandri-Euroopa sünkroonalaga toob kaasa fundamentaalse muudatuse kogu senise Balti elektrisüsteemide tasakaalustamise korraldusel,  mille tulemusena Balti süsteemihaldurid loovad võimekuse osaleda ise sageduse juhtimise vastutuse kandmisel. 

 

Pressiteated

30.04.2020 Balti süsteemihaldurid hakkavad kavandama ühist sagedusejuhtimise süsteemi

30.09.2020 Elering loob uued võimekused elektrisüsteemi kontrolli lõplikuks ülevõtmiseks Venemaalt

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid