Liigu edasi põhisisu juurde

Balti süsteemihaldurid allkirjastasid aprillis 2020 ühiste kavatsuste kokkuleppe Balti elektrisüsteemide ühise sageduse juhtimise korraldamiseks pärast ühinemist Mandri-Euroopa sagedusalaga.

Balti süsteemihaldurid viisid läbi avaliku konsultatsiooni Baltikumi sagedusejuhtimise kontseptsioonile vahemikus 30.09 - 30.10 ning töötasid läbi turuosaliste tagasiside. Uuendatud versiooni sagedusejuhtimise kontseptsioonist ja süsteemihaldurite vastused turuosaliste tagasisidele leiate alt failide seast.

Väljatöötatud põhimõtted käsitlevad sageduse juhtimiseks vajalikke tehnilisi lahendusi. Lisaks laienevad turuosaliste ärivõimalused uute toodete näol ehk lisaks päev-ette ja päevasisesele energiaturule luuakse ka ühine reservturg, et tagada Balti riikides elektrisüsteemi tasakaal. Balti elektrisüsteemide liitumine Mandri-Euroopa sünkroonalaga toob kaasa fundamentaalse muudatuse kogu senise Balti elektrisüsteemide tasakaalustamise korraldusel,  mille tulemusena Balti süsteemihaldurid loovad võimekuse osaleda ise sageduse juhtimise vastutuse kandmisel. 

 

Pressiteated

30.04.2020 Balti süsteemihaldurid hakkavad kavandama ühist sagedusejuhtimise süsteemi

30.09.2020 Elering loob uued võimekused elektrisüsteemi kontrolli lõplikuks ülevõtmiseks Venemaalt