Liigu edasi põhisisu juurde

Põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise ja liitumise eeluuringuga seotud menetlused ning nende tegevustega kaasnev andmevahetus toimub liitumiste infosüsteemis

Liitumisalane tegevus on reguleeritud Elektrituruseadusega, mille § 42 lõike 2 alusel on välja töötatud ja valitsuse määrusega nr 184 kehtestatud Võrgueeskiri. Võrgueeskirja 5. peatükk sätestab nõuded kliendi elektripaigaldise ühendamiseks võrguettevõtja elektrijaotusvõrguga.

Eleringi elektrivõrguga liitumise protsess koosneb järgmistest etappidest:

Ka suuremate elektrijaamade liitumisel jaotusvõrkudega tuleb saada kooskõlastus Eleringilt. 

Eleringi hallatava elektri põhivõrguga liitumisel on optimaalseks liitumispunktiks reeglina Eleringi alajaam. Alajaamade paiknemist on võimalik uurida Eesti elektrisüsteemi kaardilt.

Kokkuvõtliku ülevaate liitumisprotsessist annab elektrijaama liitumise näitel brošüür Teejuht põhivõrguga liitujale.

 

Kontaktid:

liitumiste talituse juhataja Mirjam Pihlak 71 5 1309 Mirjam.Pihlak@elering.ee Mirjam%20Pihlak_0.jpg
projektijuht Karl Kürsa 71 5 1393 Karl.Kursa@elering.ee  Karl.png
projektijuht Indrek Martin 715 1306 Indrek.Martin@elering.ee  
projektijuht Sander Sorts 71 5 1157 Sander.Sorts@elering.ee Sander.png
projektijuht Andres Malõšev 71 5 1303 Andres.Malosev@elering.ee

Andres_0.PNG

 

         

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis