Liigu edasi põhisisu juurde

Lehel on toodud info avatud avalike konsultatsioonide kohta, kuhu saab esitada kommentaare ja ettepanekuid. 

Eesti ja Läti süsteemihaldurid, koostöös Leedu ja Soome süsteemihalduritega, on välja töötanud 2020. aastal loodava ühise Eesti-Läti bilansitsooni ülepiirilise ülekandeteenuse reeglid ja bilansireeglid.

Käesolevaga ootavad süsteemihaldurid turuosaliste tagasisidet väljatöötatud reeglite osas. Pärast avalikku konsultatsiooni hindavad süsteemihaldurid turuosaliste kommentaare, vajadusel uuendavad reegleid ning esitavad need ühiselt Eesti ja Läti regulaatoritele kinnitamiseks. Konsultatsioonile laekunud kommentaarid ning süsteemihaldurite vastused püstitatud küsimustele avalikustatakse.

Konsultatsioonidokumendid:

  • Ühised gaasi bilansireeglid (link)
  • Ühised gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse reeglid (link - uuendatud 15.03)
  • Konsultatsiooni küsimustik (link)

Avalik konsultatsioon kestab kuni 05.04.2019. Turuosaliste tagasiside palume saata kaisa.sarekanno@elering.ee (võimalusel inglise keeles)

 

* Vana versioon - Ühised gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse reeglid (link)

Käesolevaga kutsume turuosalisi osalema avalikul konsultatsioonil Balticconnectori ühenduslepingu peatükkide osas, mis puudutavad turuosalisi (INT NC artikkel 4 lõige 1 alusel). Avalik konsultatsioon Soomes korraldatakse Soome regulaatori poolt. Olulisemad turuosalistega konsulteeritavad teemad on tarnete kooskõlastamine, avaliku võimsuste jaotamist, kommunikatsioon erakorralistes olukordades. Oodatud on kõikide turuosaliste tagasiside.

Konsultatsioonidokument on leitav siit (link)

Avalik konsultatsioon kestab kuni 05.04.2019. Tagasiside palume saata kaisa.sarekanno@elering.ee (võimalusel inglise keeles)

Baltikumi ja Soome ministeeriumid, energeetika regulaatorid ja süsteemihaldurid on seadnud eesmärgiks gaasiturgude suurema harmoniseerimise regioonis. Seal hulgas on Eesti, Soome ja Läti süsteemihaldurid sõlminud ühiste kavatsuste protokolli ja allkirjastanud süsteemihaldurite vahelise kompenseerimise (ITC) lepingu ühise turupiirkonna loomiseks Eesti, Soome ja Läti piires. Eesti, Soome ja Läti energeetika regulaatorid on samuti sõlminud ühiste kavatsuste protokolli ühise turupiirkonna loomiseks Eesti, Soome ja Läti piires aastast 2020. Ühise turupiirkonna puhul võrdsustatakse sisendtasud Eesti, Soome ja Läti gaasivõrku sisenemisel ning kaotatakse ülekandetasud riikide omavahelistel piiridel (Eesti-Soome ja Eesti- Läti) ja Läti gaasihoidlal.

Käesolevaga konsulteerib Elering Eesti, Soome ja Läti energeetika regulaatorite ja süsteemihaldurite vahel kokku lepitud sisendtasude ettepanekut. Antud sisendtasud rakenduvad heakskiitmise korral Imatra, Narva, Värska, Izborski ja Kiemenai sisendpunktides alates 1. jaanuarist 2020 aastal.

Käesoleva avaliku konsultatsiooni eesmärk on Soome, Eesti ja Läti piirkonnas samaaegselt ühiste sisendtasude ettepanekule tagasiside küsimine. Eesti lõplik ülekandetasu koos sisend- ja väljundtasudega konsulteeritakse avalikult Komisjoni Määruse (EL) 2017/460 (TAR NC) kohaselt Konkurentsiameti poolt tariifimenetluse osana 2019. aastal.

Sisendtasu avaliku konsultatsiooni periood on 15.02.2019 kuni 31.03.2019. Turuosaliste tagasiside palume saata info@elering.ee ja erkki.sapp@elering.ee.

Eesti ja Läti süsteemihaldurid, koostöös Leedu ja Soome süsteemihalduritega, on välja töötanud 2020. aastal loodava ühise Eesti-Läti bilansitsooni ülepiirilise ülekandeteenuse reeglid ja bilansireeglid.

Käesolevaga ootavad süsteemihaldurid turuosaliste tagasisidet väljatöötatud reeglite osas. Pärast avalikku konsultatsiooni hindavad süsteemihaldurid turuosaliste kommentaare, vajadusel uuendavad reegleid ning esitavad need ühiselt Eesti ja Läti regulaatoritele kinnitamiseks. Konsultatsioonile laekunud kommentaarid ning süsteemihaldurite vastused püstitatud küsimustele avalikustatakse.

Konsultatsioonidokumendid:

  • Ühised gaasi bilansireeglid (link)
  • Ühised gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse reeglid (link - uuendatud 15.03)
  • Konsultatsiooni küsimustik (link)

Avalik konsultatsioon kestab kuni 05.04.2019. Turuosaliste tagasiside palume saata kaisa.sarekanno@elering.ee (võimalusel inglise keeles)

 

* Vana versioon - Ühised gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse reeglid (link)

Käesolevaga kutsume turuosalisi osalema avalikul konsultatsioonil Balticconnectori ühenduslepingu peatükkide osas, mis puudutavad turuosalisi (INT NC artikkel 4 lõige 1 alusel). Avalik konsultatsioon Soomes korraldatakse Soome regulaatori poolt. Olulisemad turuosalistega konsulteeritavad teemad on tarnete kooskõlastamine, avaliku võimsuste jaotamist, kommunikatsioon erakorralistes olukordades. Oodatud on kõikide turuosaliste tagasiside.

Konsultatsioonidokument on leitav siit (link)

Avalik konsultatsioon kestab kuni 05.04.2019. Tagasiside palume saata kaisa.sarekanno@elering.ee (võimalusel inglise keeles)

Baltikumi ja Soome ministeeriumid, energeetika regulaatorid ja süsteemihaldurid on seadnud eesmärgiks gaasiturgude suurema harmoniseerimise regioonis. Seal hulgas on Eesti, Soome ja Läti süsteemihaldurid sõlminud ühiste kavatsuste protokolli ja allkirjastanud süsteemihaldurite vahelise kompenseerimise (ITC) lepingu ühise turupiirkonna loomiseks Eesti, Soome ja Läti piires. Eesti, Soome ja Läti energeetika regulaatorid on samuti sõlminud ühiste kavatsuste protokolli ühise turupiirkonna loomiseks Eesti, Soome ja Läti piires aastast 2020. Ühise turupiirkonna puhul võrdsustatakse sisendtasud Eesti, Soome ja Läti gaasivõrku sisenemisel ning kaotatakse ülekandetasud riikide omavahelistel piiridel (Eesti-Soome ja Eesti- Läti) ja Läti gaasihoidlal.

Käesolevaga konsulteerib Elering Eesti, Soome ja Läti energeetika regulaatorite ja süsteemihaldurite vahel kokku lepitud sisendtasude ettepanekut. Antud sisendtasud rakenduvad heakskiitmise korral Imatra, Narva, Värska, Izborski ja Kiemenai sisendpunktides alates 1. jaanuarist 2020 aastal.

Käesoleva avaliku konsultatsiooni eesmärk on Soome, Eesti ja Läti piirkonnas samaaegselt ühiste sisendtasude ettepanekule tagasiside küsimine. Eesti lõplik ülekandetasu koos sisend- ja väljundtasudega konsulteeritakse avalikult Komisjoni Määruse (EL) 2017/460 (TAR NC) kohaselt Konkurentsiameti poolt tariifimenetluse osana 2019. aastal.

Sisendtasu avaliku konsultatsiooni periood on 15.02.2019 kuni 31.03.2019. Turuosaliste tagasiside palume saata info@elering.ee ja erkki.sapp@elering.ee.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg