Liigu edasi põhisisu juurde

Lehel on toodud info avatud avalike konsultatsioonide kohta, kuhu saab esitada kommentaare ja ettepanekuid. 

 

Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2017/2195, 23. november 2017, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (inglise keeles: Guidelines on Electricity Balancing ehk GL EB) näeb ette 15 minuti selgitusperioodi (inglise keeles: Imbalance Settlement Period) rakendamist. Vastavalt GL EB artiklile 53 peab 15 minuti selgitusperiood olema rakendatud 2020 aasta lõpuks. Vastavaks tähtajaks 15 minutilise selgitusperioodi mitterakendamine nõuab regulaatori luba (erandit).

Sellest tulenevalt on Balti süsteemihaldurid Elering AS, AS Augstsprieguma tīkls ja LITGRID AB koostanud vastavasisulise kontseptsiooni dokumendi („Baltic 15 minute imbalance settlement implementation concept document“), mis hõlmab Balti süsteemihaldurite ettepanekuid 15 minuti selgitusperioodi rakendamise kohta päevasisese kauplemise, reguleerimisturu, mõõteandmete jaotamise ja bilansiselgituse reeglite osas sh on dokumendis antud ülevaade 15 minuti selgitusperioodi rakendamise tegevuskava kohta.

Manusesse son lisatud alljärgnevad dokumendid:

  1. Kontseptsiooni dokument: „Baltic 15 minute imbalance settlement implementation concept document“
  2. Küsimustik: „Questionnaire for public consultation“

Palume saata täidetud küsimustik hiljemalt 10.06.2019 e-postile kristofer.vare@elering.ee.

Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2017/2195, 23. november 2017, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (inglise keeles: Guidelines on Electricity Balancing ehk GL EB) näeb ette 15 minuti selgitusperioodi (inglise keeles: Imbalance Settlement Period) rakendamist. Vastavalt GL EB artiklile 53 peab 15 minuti selgitusperiood olema rakendatud 2020 aasta lõpuks. Vastavaks tähtajaks 15 minutilise selgitusperioodi mitterakendamine nõuab regulaatori luba (erandit).

Sellest tulenevalt on Balti süsteemihaldurid Elering AS, AS Augstsprieguma tīkls ja LITGRID AB koostanud vastavasisulise kontseptsiooni dokumendi („Baltic 15 minute imbalance settlement implementation concept document“), mis hõlmab Balti süsteemihaldurite ettepanekuid 15 minuti selgitusperioodi rakendamise kohta päevasisese kauplemise, reguleerimisturu, mõõteandmete jaotamise ja bilansiselgituse reeglite osas sh on dokumendis antud ülevaade 15 minuti selgitusperioodi rakendamise tegevuskava kohta.

Manusesse son lisatud alljärgnevad dokumendid:

  1. Kontseptsiooni dokument: „Baltic 15 minute imbalance settlement implementation concept document“
  2. Küsimustik: „Questionnaire for public consultation“

Palume saata täidetud küsimustik hiljemalt 10.06.2019 e-postile kristofer.vare@elering.ee.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg