Liigu edasi põhisisu juurde

Lehel on toodud info avatud avalike konsultatsioonide kohta, kuhu saab esitada kommentaare ja ettepanekuid. 

Balti süsteemihaldurid (AS Augstsprieguma tīkls, Elering AS ja Litgrid AB) esitavad avalikule konsultatsioonile automaatsete sageduse taastamise reservide (aFRR ehk automated frequency restoration reserve) energiaturu kontseptsioonidokumendi.

Dokument annab ülevaate aFRR standardtoote parameetrite (st. definitsioonid, millele turuosaliste poolt pakutav teenus peab vastama), pakkumiste esitamise, aktiveerimise, ja selgitamisega seotud protsesside ning euroopa-ülese aFRR turuplatvormi ehk PICASSO platvormiga liitumise teekaardi kohta.

Avalikule konsultatsioonile antavate materjalide pakett sisaldab kahte (2) järgnevat dokumenti: 

  • Automaatsete sageduse taastamise reservide (aFRR) energiaturu kontseptsiooni dokument: („Baltic aFRR energy market concept document”)
  • Tagasiside vorm: („Public consultation on Baltic TSOs for Baltic aFRR energy market concept”)

Palume turuosalistel avaldada oma arvamust hiljemalt 15. detsembri 2022 kella 16:30-ks, täites manusesse lisatud tagasiside vormi. Palume, et esitaksite oma tagasiside inglise keeles. Täidetud tagasiside vormi palume saata e-posti aadressile: kristofer.vare@elering.ee

Elering ja Conexus on alustanud Eesti-Läti gaasitsooni ühiste võrgulepingu tüüptingimuste muudatuse avalikku konsultatsiooni.

Tüüptingimuste muudatus on seotud nii Eesti kui Läti riigi poolse keeluga Venemaalt maagaasi importimise osas.

Ootame turuosaliste tagasisidet kuni 18.11.2022. Palume tagasiside saata Ance.Ansone@conexus.lv ja Hardi.Koduvere@elering.ee.

Balti süsteemihaldurid (AS Augstsprieguma tīkls, Elering AS ja Litgrid AB) esitavad avalikule konsultatsioonile ettepanekud sagedusreservidel põhineva võimsusturu kohta.

Ettepanek sisaldab regionaalsele (Eesti, Läti ja Leedu) võimsusturule kohalduvaid põhimõtteid erinevatel sagedusreservidel – sageduse hoidmise (FCR – Frequency Containment Reserve) ja sageduse taastamise (FRR – Frequency Restoration Reserve) põhinevate reservvõimsuste hankimise ja vahetamise kohta vastavalt Euroopa Komisjoni elektrisüsteemi tasakaalustamise määruse (EU) 2017/2195 (edaspidi: EBGL) artikli 33 lõikele 1 ning turupõhise jaotamise protsessi rakendamise kohta vastavalt EBGL artikli 38 lõikele 1.

Avalikule konsultatsioonile antavate materjalide pakett sisaldab kolme (3) järgnevat: 

  1. Balti süsteemihaldurite metoodika elektri tasakaalustamise määruse (EBGL) artikkel 33 ja 38 kohaselt
  2. Seletav dokument süsteemihaldurite metoodika EBGL artikli 33 ja 38 kohaselt
  3. Tagasiside vorm 

Lisaks on turuosalistele tutvumiseks manusesse lisatud Balti LFC ploki opereerimise tarbeks vajalike sageduse taastamise reservvõimsuste mahtude pikaajaline prognoos („Balti LFC bloki reservide dimensioneerimise prognoos“).

Palume turuosalistel avaldada oma arvamust hiljemalt 20. novembriks 2022, täites manusesse lisatud tagasiside vormi. Palume, et esitaksite oma tagasiside inglise keeles. Täidetud tagasiside vormi palume saata e-posti aadressile: kristofer.vare@elering.ee

Balti süsteemihaldurid (AS Augstsprieguma tīkls, Elering AS ja Litgrid AB) esitavad avalikule konsultatsioonile automaatsete sageduse taastamise reservide (aFRR ehk automated frequency restoration reserve) energiaturu kontseptsioonidokumendi.

Dokument annab ülevaate aFRR standardtoote parameetrite (st. definitsioonid, millele turuosaliste poolt pakutav teenus peab vastama), pakkumiste esitamise, aktiveerimise, ja selgitamisega seotud protsesside ning euroopa-ülese aFRR turuplatvormi ehk PICASSO platvormiga liitumise teekaardi kohta.

Avalikule konsultatsioonile antavate materjalide pakett sisaldab kahte (2) järgnevat dokumenti: 

  • Automaatsete sageduse taastamise reservide (aFRR) energiaturu kontseptsiooni dokument: („Baltic aFRR energy market concept document”)
  • Tagasiside vorm: („Public consultation on Baltic TSOs for Baltic aFRR energy market concept”)

Palume turuosalistel avaldada oma arvamust hiljemalt 15. detsembri 2022 kella 16:30-ks, täites manusesse lisatud tagasiside vormi. Palume, et esitaksite oma tagasiside inglise keeles. Täidetud tagasiside vormi palume saata e-posti aadressile: kristofer.vare@elering.ee

Elering ja Conexus on alustanud Eesti-Läti gaasitsooni ühiste võrgulepingu tüüptingimuste muudatuse avalikku konsultatsiooni.

Tüüptingimuste muudatus on seotud nii Eesti kui Läti riigi poolse keeluga Venemaalt maagaasi importimise osas.

Ootame turuosaliste tagasisidet kuni 18.11.2022. Palume tagasiside saata Ance.Ansone@conexus.lv ja Hardi.Koduvere@elering.ee.

Balti süsteemihaldurid (AS Augstsprieguma tīkls, Elering AS ja Litgrid AB) esitavad avalikule konsultatsioonile ettepanekud sagedusreservidel põhineva võimsusturu kohta.

Ettepanek sisaldab regionaalsele (Eesti, Läti ja Leedu) võimsusturule kohalduvaid põhimõtteid erinevatel sagedusreservidel – sageduse hoidmise (FCR – Frequency Containment Reserve) ja sageduse taastamise (FRR – Frequency Restoration Reserve) põhinevate reservvõimsuste hankimise ja vahetamise kohta vastavalt Euroopa Komisjoni elektrisüsteemi tasakaalustamise määruse (EU) 2017/2195 (edaspidi: EBGL) artikli 33 lõikele 1 ning turupõhise jaotamise protsessi rakendamise kohta vastavalt EBGL artikli 38 lõikele 1.

Avalikule konsultatsioonile antavate materjalide pakett sisaldab kolme (3) järgnevat: 

  1. Balti süsteemihaldurite metoodika elektri tasakaalustamise määruse (EBGL) artikkel 33 ja 38 kohaselt
  2. Seletav dokument süsteemihaldurite metoodika EBGL artikli 33 ja 38 kohaselt
  3. Tagasiside vorm 

Lisaks on turuosalistele tutvumiseks manusesse lisatud Balti LFC ploki opereerimise tarbeks vajalike sageduse taastamise reservvõimsuste mahtude pikaajaline prognoos („Balti LFC bloki reservide dimensioneerimise prognoos“).

Palume turuosalistel avaldada oma arvamust hiljemalt 20. novembriks 2022, täites manusesse lisatud tagasiside vormi. Palume, et esitaksite oma tagasiside inglise keeles. Täidetud tagasiside vormi palume saata e-posti aadressile: kristofer.vare@elering.ee