Liigu edasi põhisisu juurde

Lehel on toodud info avatud avalike konsultatsioonide kohta, kuhu saab esitada kommentaare ja ettepanekuid. 

Elering on välja töötanud Eesti strateegilise reservi kontseptsiooni eelnõu, mille eesmärgiks on vajaduse tekkimisel Eestis rakendatava võimsusmehhanismi kirjeldamine ning sellele turuosaliste tagasiside saamine.

Vastavalt kontseptsioonile ja turuosaliste tagasisidele pannakse vajadusel kokku strateegilise reservi reeglistik, mille kinnitab vastavalt kontseptsiooni ettepanekule enne rakendamist Konkurentsiamet. Dokumendis kirjeldatakse Eesti jaoks sobivaimat võimsusmehhanismi - strateegilist reservi. Kontseptsioonidokument sisaldab ettepanekut strateegilise reservi rakendamise detailide osas, kuid ei tähenda, et strateegiline reserv Eestis rakendatakse. Palume Teil tutvuda kontseptsioonidokumendiga ning seal toodud tingimustele, ootame Teie tagasisidet küsimusi tekitavate punktide osas.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside vormi.

Tagasisidet ootame kuni 15. jaanuarini 2022, aadressile siim.iimre@elering.ee ja erkki.sapp@elering.ee

Baltikumi süsteemihaldurid töötasid välja sagedusjuhtimise (LFC) reservide ühtlustatud eelkvalifitseerimise nõuded, millele tuginedes töötatakse välja siseriiklikud eelkvalifitseerimise nõuded. Ühised eelkvalifitseerimise nõuded püstitavad võrdsed võimalused Baltikumi turuosalistele pakkuda LFC reserve Baltikumi ühisel võimsusturul. Palume Teil tutvuda kirjeldatud eelkvalifitseerimise nõuetega ja ootame Teie tagasisidet küsimusi tekitavate punktide osas.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside küsimustiku vormi (Questions for public consultation), eelistatud on inglise keel.

Ootame tagasisidet kuni 15. detsembrini aadressile Tarmo.Rahmonen@elering.ee

Elering on välja töötanud Eesti strateegilise reservi kontseptsiooni eelnõu, mille eesmärgiks on vajaduse tekkimisel Eestis rakendatava võimsusmehhanismi kirjeldamine ning sellele turuosaliste tagasiside saamine.

Vastavalt kontseptsioonile ja turuosaliste tagasisidele pannakse vajadusel kokku strateegilise reservi reeglistik, mille kinnitab vastavalt kontseptsiooni ettepanekule enne rakendamist Konkurentsiamet. Dokumendis kirjeldatakse Eesti jaoks sobivaimat võimsusmehhanismi - strateegilist reservi. Kontseptsioonidokument sisaldab ettepanekut strateegilise reservi rakendamise detailide osas, kuid ei tähenda, et strateegiline reserv Eestis rakendatakse. Palume Teil tutvuda kontseptsioonidokumendiga ning seal toodud tingimustele, ootame Teie tagasisidet küsimusi tekitavate punktide osas.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside vormi.

Tagasisidet ootame kuni 15. jaanuarini 2022, aadressile siim.iimre@elering.ee ja erkki.sapp@elering.ee

Baltikumi süsteemihaldurid töötasid välja sagedusjuhtimise (LFC) reservide ühtlustatud eelkvalifitseerimise nõuded, millele tuginedes töötatakse välja siseriiklikud eelkvalifitseerimise nõuded. Ühised eelkvalifitseerimise nõuded püstitavad võrdsed võimalused Baltikumi turuosalistele pakkuda LFC reserve Baltikumi ühisel võimsusturul. Palume Teil tutvuda kirjeldatud eelkvalifitseerimise nõuetega ja ootame Teie tagasisidet küsimusi tekitavate punktide osas.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside küsimustiku vormi (Questions for public consultation), eelistatud on inglise keel.

Ootame tagasisidet kuni 15. detsembrini aadressile Tarmo.Rahmonen@elering.ee

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Teadaanne Book page Konsultatsioon Hooldustööd