Liigu edasi põhisisu juurde

Lehel on toodud info avatud avalike konsultatsioonide kohta, kuhu saab esitada kommentaare ja ettepanekuid. 

Läti ja Eesti süsteemihaldurid AS „Conexus Baltic Grid“ ja Elering AS alustavad avalikku konsultatsiooni muudatustele Läti regulaatori (Otsus nr. 164, 28.10.2019) ja Eesti regulaatori (Otsus nr. 7-10/2019-007 30.09.2019) poolt kooskõlastatud Ühistes bilansilepingu tüüptingimustes (edaspidi – kavandatud Muudatused).

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on saada tagasisidet kavandatud muudatuste kohta.

Avalik konsultatsioon kestab kuni 9. juuli 2021. Ettepanekud ja kommentaarid kavandatud Muudatustele palume edastada e-maili teel (inglise keeles) konsultatsioonidokumendis toodud kontaktidele.

Ühiste bilansilepingu tüüptingimuste muudatused on plaanis kehtestada 30 päeva pärast Eesti ja Läti regulaatorite ühist kooskõlastust. Kuni muudatuste jõustumiseni kehtib ühiste bilansilepingu tüüptingimuste praegune versioon.

Konsultatsioonidokument (kavandatud Muudatused) on leitav lehe jalusest.

Balti süsteemihaldurid Elering, AST ja Litgrid alustavad reserviturgude turutesti avalikku konsultatsiooni. Avaliku konsultatsiooni aluseks on analüüs "Baltic Reserve Capacity Market Study".

Süsteemihaldurid vaatasid uuringus teadaolevaid ja eeldatavaid reservi pakkumise võimekusega ressursse. Eesmärk oli välja uurida kas ja millises ulatuses suudavad olemasolevad ressursid erinevaid reserve pakkuda ja milline oleks kõige optimaalsem reservituru ülesehitus lähtudes süsteemi töökindlusest ja kuludest.

Analüüsis uuriti mitmeid erinevaid stsenaariumeid ja turgude ülesehitust:

  • kas iga riik suudaks oma reservivajadusi katta iseseisvalt;
  • kas Baltimaade-ülese reserviturg tagaks töökindluse;
  • kas ja kui palju abi oleks pärast mandri Euroopaga sünkroniseerimist naaber-reserviturgudega koostööst.

Täpsemad stsenaariumite kirjeldused, eeldused ja metoodika koos tulemustega on allolevas manuses.

Balti süsteemihaldurid kutsuvad turuosalisi üles jagama oma seisukohti reservide uuringus kasutatud ressursside ja reservide kulude kohta perioodil 12. märts 2021 kuni 15. aprill 2021. Tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside küsimustiku vormi (Public Consultation Questionnaire) eelistatavalt inglise keeles.

Täidetud küsimustiku ja tagasiside palume saata aadressile Jarmo.Ling@elering.ee.

Läti ja Eesti süsteemihaldurid AS „Conexus Baltic Grid“ ja Elering AS alustavad avalikku konsultatsiooni muudatustele Läti regulaatori (Otsus nr. 164, 28.10.2019) ja Eesti regulaatori (Otsus nr. 7-10/2019-007 30.09.2019) poolt kooskõlastatud Ühistes bilansilepingu tüüptingimustes (edaspidi – kavandatud Muudatused).

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on saada tagasisidet kavandatud muudatuste kohta.

Avalik konsultatsioon kestab kuni 9. juuli 2021. Ettepanekud ja kommentaarid kavandatud Muudatustele palume edastada e-maili teel (inglise keeles) konsultatsioonidokumendis toodud kontaktidele.

Ühiste bilansilepingu tüüptingimuste muudatused on plaanis kehtestada 30 päeva pärast Eesti ja Läti regulaatorite ühist kooskõlastust. Kuni muudatuste jõustumiseni kehtib ühiste bilansilepingu tüüptingimuste praegune versioon.

Konsultatsioonidokument (kavandatud Muudatused) on leitav lehe jalusest.

Balti süsteemihaldurid Elering, AST ja Litgrid alustavad reserviturgude turutesti avalikku konsultatsiooni. Avaliku konsultatsiooni aluseks on analüüs "Baltic Reserve Capacity Market Study".

Süsteemihaldurid vaatasid uuringus teadaolevaid ja eeldatavaid reservi pakkumise võimekusega ressursse. Eesmärk oli välja uurida kas ja millises ulatuses suudavad olemasolevad ressursid erinevaid reserve pakkuda ja milline oleks kõige optimaalsem reservituru ülesehitus lähtudes süsteemi töökindlusest ja kuludest.

Analüüsis uuriti mitmeid erinevaid stsenaariumeid ja turgude ülesehitust:

  • kas iga riik suudaks oma reservivajadusi katta iseseisvalt;
  • kas Baltimaade-ülese reserviturg tagaks töökindluse;
  • kas ja kui palju abi oleks pärast mandri Euroopaga sünkroniseerimist naaber-reserviturgudega koostööst.

Täpsemad stsenaariumite kirjeldused, eeldused ja metoodika koos tulemustega on allolevas manuses.

Balti süsteemihaldurid kutsuvad turuosalisi üles jagama oma seisukohti reservide uuringus kasutatud ressursside ja reservide kulude kohta perioodil 12. märts 2021 kuni 15. aprill 2021. Tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside küsimustiku vormi (Public Consultation Questionnaire) eelistatavalt inglise keeles.

Täidetud küsimustiku ja tagasiside palume saata aadressile Jarmo.Ling@elering.ee.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd