Liigu edasi põhisisu juurde

Teise 2020. aastal toimunud vähempakkumise pakkumuste esitamise tähtaeg oli 14.09.2020 kell 17.00 ning riigi vähempakkumisele 5 gigavatt-tunni (GWh) roheelektri ostmiseks aastas laekus kokku 25 pakkumist kogumahus 23,6 gigavatt-tundi ning hind kujunes oluliselt madalamaks kui eelmisel hankel.

„Konkurss näitas, et Eesti ettevõtted suudavad pakkuda roheenergia lahendusi praegu kehtivast taastuvenergia tasust oluliselt madalama hinnaga,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Ajaga tehnoloogia areneb ja odavneb ning keskkonnasõbralik elekter jõuab Eesti kodude ja ettevõteteni järjest soodsamalt,“ lisas ta. 5 gigavatt-tunni lisandumine turule tähendab ligikaudu 1600 kodumajapidamise tarbimisvajadust.

Seekordse vähempakkimise keskmiseks hinnaks kujunes 60,9 eurot MWh eest, eelmisel pakkumisel oli keskmine hind 73,39 eurot. Madalaim pakkumine oli seekord hankel 54,7 eurot.

Makstav toetus kujuneb hankel osaleja hinna ja elektri börsihinna koosmõjus. Nii tagatakse tarbijatele parima hinnaga taastuvenergia. Kui elektri kuu keskmine börsihind on näiteks 40 eurot MWh (augustikuu keskmine hind), siis 55 euro MWh pakkunud tootja saab oma toodangu eest toetust 15 eurot MWh eest. Seni kehtinud toetusskeemiga oli toetusmäär 53,7 eurot MWh.

Vähempakkumise võitjad selguvad paari kuu jooksul pärast pakkumiste kontrollimist.

Konkursil said osaleda ainult uued tootmisseadmed, mille elektriline võimsus jääb vahemikku 50 kW kuni 1 MW. Järgmise väiksema, 5 GWh suuruse vähempakkumise, kuulutab riik välja eelduslikult 2020. aasta lõpus. Sellele järgneb 450 GWh mahus hange 2021. aastal.

Taastuvelektri vähempakkumisi viib läbi süsteemihaldur Elering.

 

Toimunud vähempakkumised

Esimene vähempakkumine kuulutati välja 18.11.2019 ning pakkumuste esitamise tähtaeg oli 18.03.2020 kell 17:00, tulemused on leitavad allpool.  

 

Taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia vähempakkumised

 

Elektrituruseaduse § 596 kohaselt korraldab majandus- ja taristuminister perioodil 2019-2021 iga-aastaselt 5 GWh ulatuses vähempakkumisi leidmaks kõige soodsamaid taastuvast energiaallikast elektrienergia tootjaid. Esimene vähempakkumine kuulutati välja 18.11.2019. Selle võitjad on tänaseks selgunud.

Vabariigi Valitsus otsustas oma 2.07.2020 korraldusega nr 246 kiita heaks majandus- ja taristuministri 18.11.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-208 välja kuulutatud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise tulemused.  Vaata Vabariigi Valitsuse korraldust SIIT.

Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad: 

Nr Pakkuja nimi Registri-kood Tootmisseadme asukoht EIC kood Pakutud toetusmäär  €/MWh Tootmisseadme (lisandunud võimsuse) võimsus kW Pakutud toodetava energia kogus MWh/a Toetuse maksmise ajavahemik 
1 Eesti Gaas AS 10178905 Lagre tee 1, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond 38W-SOLAR-2597-9 58,39 500 660,44 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
2 Sunly Solar OÜ 14930375           12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
      Normi kinnistu, Aidu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 38W-SOLAR-2598-6 58,9 950 1141 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
      Mario kinnistu, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond 38W-SOLAR-2599-3 58,9 950 1141 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
3 Tahkuna Tuulik OÜ 14369660 Tahkuna Tuulik ,Tahkuna küla Hiiumaa vald, Hiiu maakond 38W-TP--J001126K 62,44 250 800 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
4 Meritreid OÜ 10564442 Peenra Tuulepark, Sääre küla ,Saaremaa vald, Saare maakond  38W-TP--J00112-Y 64 660 1200 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
5 Arke Lihatööstus AS 10080997 28502:003:0147 (Tööstuse tänav 10, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond) 38W-SOLAR-2596-C 69,2 200 252 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud

Tootjatele makstakse toetust 12 aastat alates hetkest, mil tootmisseade on tunnistatud elektrituruseaduses ja selle alamaktides sätetatud nõuetele vastavaks ning seade annab elektrienergiat võrku või otseliini. Täpsem regulatsioon on toodud elektrituruseaduse §-s 596 ning 108.

 

Taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia vähempakkumised

 

Elektrituruseaduse § 596 kohaselt korraldab majandus- ja taristuminister perioodil 2019-2021 iga-aastaselt 5 GWh ulatuses vähempakkumisi leidmaks kõige soodsamaid taastuvast energiaallikast elektrienergia tootjaid. Esimene vähempakkumine kuulutati välja 18.11.2019. Selle võitjad on tänaseks selgunud.

Vabariigi Valitsus otsustas oma 2.07.2020 korraldusega nr 246 kiita heaks majandus- ja taristuministri 18.11.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-208 välja kuulutatud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise tulemused.  Vaata Vabariigi Valitsuse korraldust SIIT.

Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad: 

Nr Pakkuja nimi Registri-kood Tootmisseadme asukoht EIC kood Pakutud toetusmäär  €/MWh Tootmisseadme (lisandunud võimsuse) võimsus kW Pakutud toodetava energia kogus MWh/a Toetuse maksmise ajavahemik 
1 Eesti Gaas AS 10178905 Lagre tee 1, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond 38W-SOLAR-2597-9 58,39 500 660,44 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
2 Sunly Solar OÜ 14930375           12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
      Normi kinnistu, Aidu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 38W-SOLAR-2598-6 58,9 950 1141 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
      Mario kinnistu, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond 38W-SOLAR-2599-3 58,9 950 1141 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
3 Tahkuna Tuulik OÜ 14369660 Tahkuna Tuulik ,Tahkuna küla Hiiumaa vald, Hiiu maakond 38W-TP--J001126K 62,44 250 800 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
4 Meritreid OÜ 10564442 Peenra Tuulepark, Sääre küla ,Saaremaa vald, Saare maakond  38W-TP--J00112-Y 64 660 1200 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
5 Arke Lihatööstus AS 10080997 28502:003:0147 (Tööstuse tänav 10, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond) 38W-SOLAR-2596-C 69,2 200 252 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud

Tootjatele makstakse toetust 12 aastat alates hetkest, mil tootmisseade on tunnistatud elektrituruseaduses ja selle alamaktides sätetatud nõuetele vastavaks ning seade annab elektrienergiat võrku või otseliini. Täpsem regulatsioon on toodud elektrituruseaduse §-s 596 ning 108.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid