Liigu edasi põhisisu juurde

Sünkroniseerimise pressiteated ja uudised

 

Vastavalt Eesti energiamajanduse arengukavale 2030 on Eesti süsteemihalduri pikaajaliseks eesmärgiks elektrisüsteemi opereerimisel suurema sõltumatuse saavutamine Venemaa Ühtsest Energiasüsteemist ning Eesti (ja teiste Baltimaade) elektrisüsteemi sünkroniseerimise Põhjamaade või Kesk-Euroopa sünkroonalaga.

Arengukavas vaadeldaval perioodil orienteerub Eesti elektri ülekandesüsteem senistelt ida-lääne suunalistelt voogudelt ringi põhja-lõuna suunalistele voogudele. Sellele protsessile aitavad  kaasa  planeeritavad uued ühendused Baltimaade ning Kesk- ja  Ida-Euroopaga  ning Põhjamaade ning Baltimaade vahel, mille tulemusena paraneb Eesti ühendatus nii Kesk-Euroopa kui Põhjamaadega.

Alates 2016. aastast on Baltimaade ja Kesk-Euroopa vaheline ülekandevõimsus 500 MW (LitPolLink I) ning  Baltimaade ja Põhjamaade ühendus 1700 MW (lisaks juba töös olevatele Estlink 1 ja EstLink 2 ühendustele valmis 2015. aasta lõpus Leedu ja Rootsi elektrisüsteeme ühendav 700 MW NordBalt ). Eesti ja Läti vaheline ülekandevõimsuste puudujääk kaob 2019. aastal, kui valmib kolmas riikidevaheline ülekandeliin. Baltimaade elektrivõrkude tugev ühendamine muudab  võimalikuks Balti elektrisüsteemi seniselt Loode-Vene sageduspiirkonnast lahtilülitamise ning Baltimaade elektrisüsteemi sünkroniseerimise Kesk-Euroopa või Põhjamaade sünkroonalaga perioodil 2025-2030. Investeeringud Eesti elektri ülekandesüsteemi arendamisse peavad toetama selle eesmärgi saavutamist.

Balti-Tartu-Valmiera 330 kV õhuliini rekonstrueerimine

Rekonstrueerimise ajakava:
Balti-Tartu (L300) rekonstrueerimine 2020-2022
Tartu-Valmiera (L301) rekonstrueerimine 2022-2024

Liinide rekonstrueerimine on vajalik dünaamilise stabiilsuse tagamiseks, et tugevdada Eesti elektrisüsteemi tootmisseadmete ja ülejäänud elektrisüsteemi vahelisi sidemeid, loomaks eeldused sünkroontööks Euroopa elektrisüsteemiga. Vene elektrisüsteemist eraldumisega väheneb Läti ja Eesti vaheline elektrivõrgu läbilaskevõime. Läbilaskevõime säilitamiseks olemasoleval tasemel ning piirangute vältimiseks põhja-lõuna-suunalisel transiidil on vajalik olemasolevate õhuliinide läbilaskevõimsuse suurendamine.

Eesti-Tsirguliina-Valmiera 330 kV õhuliini rekonstrueerimine

Rekonstrueerimise ajakava:
Eesti-Tsirguliina (L353) juhtme vahetus ja gabariitide korrastamine 2017-2018
Tsirguliina-Valmiera (L354) juhtme vahetus ja gabariitide korrastamine 2015

Liinide rekonstrueerimine on vajalik dünaamilise stabiilsuse tagamiseks, et tugevdada Eesti elektrisüsteemi tootmisseadmete ja ülejäänud elektrisüsteemi vahelisi sidemeid, loomaks eeldused sünkroontööks Euroopa elektrisüsteemiga. Vene elektrisüsteemist eraldumisega väheneb Läti ja Eesti vaheline elektrivõrgu läbilaskevõime. Läbilaskevõime säilitamiseks olemasoleval tasemel ning piirangute vältimiseks põhja-lõuna-suunalisel transiidil on vajalik olemasolevate õhuliinide läbilaskevõime suurendamine.

Balti-Tartu-Valmiera 330 kV õhuliini rekonstrueerimine

Rekonstrueerimise ajakava:
Balti-Tartu (L300) rekonstrueerimine 2020-2022
Tartu-Valmiera (L301) rekonstrueerimine 2022-2024

Liinide rekonstrueerimine on vajalik dünaamilise stabiilsuse tagamiseks, et tugevdada Eesti elektrisüsteemi tootmisseadmete ja ülejäänud elektrisüsteemi vahelisi sidemeid, loomaks eeldused sünkroontööks Euroopa elektrisüsteemiga. Vene elektrisüsteemist eraldumisega väheneb Läti ja Eesti vaheline elektrivõrgu läbilaskevõime. Läbilaskevõime säilitamiseks olemasoleval tasemel ning piirangute vältimiseks põhja-lõuna-suunalisel transiidil on vajalik olemasolevate õhuliinide läbilaskevõimsuse suurendamine.

Eesti-Tsirguliina-Valmiera 330 kV õhuliini rekonstrueerimine

Rekonstrueerimise ajakava:
Eesti-Tsirguliina (L353) juhtme vahetus ja gabariitide korrastamine 2017-2018
Tsirguliina-Valmiera (L354) juhtme vahetus ja gabariitide korrastamine 2015

Liinide rekonstrueerimine on vajalik dünaamilise stabiilsuse tagamiseks, et tugevdada Eesti elektrisüsteemi tootmisseadmete ja ülejäänud elektrisüsteemi vahelisi sidemeid, loomaks eeldused sünkroontööks Euroopa elektrisüsteemiga. Vene elektrisüsteemist eraldumisega väheneb Läti ja Eesti vaheline elektrivõrgu läbilaskevõime. Läbilaskevõime säilitamiseks olemasoleval tasemel ning piirangute vältimiseks põhja-lõuna-suunalisel transiidil on vajalik olemasolevate õhuliinide läbilaskevõime suurendamine.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis