Liigu edasi põhisisu juurde

Elering sõlmis täna, 16. detsembril, lepingu Siemens Energy’ga kolme elektrisüsteemi sagedusstabiilsust tagava sünkroonkompensaatori ehitamiseks Viru, Püssi ja Kiisa 330 kilovoldi sõlmalajaamade juurde.

Ühispakkujatena hankes osalenud Siemens Energy Oy Eesti filiaal ja Siemens Energy Global kinnitati hanke võitjaks madalaima pakkumise esitajana. Pakkumise kogumaksumus oli 83,5 miljonit eurot. Hankel osales kolm pakkujat, kalleim pakkumine oli 179 miljonit eurot. Hanke maksumust hinnati kolmes osas - lisaks kompensaatorite ehitusmaksumusele võeti arvesse ka hoolduskulusid kaheksa aasta vältel ja opereerimiskulusid seadmete terve eluea jooksul.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on sünkroonkompensaatorid esmane tehniline võimekus Eleringi dispetšerite käe all, tagamaks elektrisüsteemi töö peale Venemaast eraldumist. „Ilma nende seadmete poolt pakutava inertsita oleks oht elektrisüsteemi ootamatuks kustumiseks ja tarbijate elektritoiteta jätmiseks väga suur. Tegemist on ülitähtsa investeeringuga elektrisüsteemi „esimese kaitsevalli“ loomisel,“ selgitas Veskimägi.

Eesti elektrivõrku rajatavad kolm sünkroonkompensaatorit kindlustavad sagedusala vahetuse järel sagedusstabiilsuse ja võimekuse sageduse muutumise kiiruse juhtimiseks. Sünkroonkompensaatorid aeglustavad sageduse muutumise kiirust avariiolukordades, andes aega järgmiste reservide käivitamiseks. Seadmed valmistatakse Siemens Energy Global Saksamaa tehases.

Elektritarbijale sünkroonkompensaatorite ehitus tariifi tõusu näol täiendavat rahalist kulu ei too - Elering rahastab ehitust kolmveerandi ulatuses Euroopa Ühendamise Rahastust ja veerandi osas ülekoormustulufondist. Kokku läheb Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga sünkroniseerimise projekt Eestile maksma ligikaudu 300 miljonit eurot, millest suurema osa katab Euroopa Liidu kaasfinantseering. Alates EstLink2 elektriühenduse rajamisest on Elering edukate taotlusvoorude toel Eesti energiataristu projektidesse kaasanud üle 414 miljoni euro Euroopa Liidu vahendeid.

Sünkroonkompensaatorite projekteerimis- ja ehitustööde algus on planeeritud aastasse 2021 ning viimane neist viiakse töösse 2024. aasta lõpuks.

2025. aasta lõpuks on Balti riigid valmis oma elektrisüsteemid Venemaa ühendatud elektrisüsteemist lahti ühendama, kus sagedust juhib Venemaa. Üleminek Mandri-Euroopa sagedusalasse annab Balti riikidele täieliku kontrolli oma elektrisüsteemi üle. Samuti paranevad võimalused elektrikaubanduseks Balti riikide ning teiste Mandri-Euroopa sagedusalasse kuuluvate riikide vahel.

CEF logo EE

lepingu allkirjastamine

lepingu allkirjastamine

Seotud teemad