Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemi operaatorid Elering, Augstprieguma tikls ja Litgrid käivitasid elektrisüsteemi ühise sageduse juhtimise ja uute reservvõimsuste toodete avaliku konsultatsiooni.

„Sageduse juhtimise lahendus on vajalik Balti riikide ühinemiseks Mandri-Euroopa sagedusalaga ja selle realiseerimine annab täieliku kontrolli süsteemi tõrgeteta juhtimiseks,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. „Ootame turuosalistelt aktiivset osavõttu avalikust konsultatsioonist, kuna paljuski hakkab sageduse juhtimine põhinema turult ostetavatele teenustele,“ lisas ta.

Väljatöötatud põhimõtted käsitlevad sageduse juhtimiseks vajalikke tehnilisi lahendusi. Lisaks laienevad turuosaliste ärivõimalused uute toodete näol ehk lisaks päev-ette ja päevasisesele energiaturule luuakse ka ühine reservturg, et tagada Balti riikides elektrisüsteemi tasakaal. Reservvõimsuse hankimise eeltingimuseks on pakkujate eelkvalifitseerimine, mistõttu koostatud dokument on oluline verstapost reservvõimsuste turgude arenduseks. Samuti on dokumendis kirjeldatud edasine tegevuskava, mille alusel süsteemioperaatorid plaanivad projektid ellu viia.

Balti elektrisüsteemide liitumine Mandri-Euroopa sünkroonalaga toob kaasa fundamentaalse muudatuse kogu senise Balti elektrisüsteemide tasakaalustamise korraldusel,  mille tulemusena Balti süsteemihaldurid loovad võimekuse osaleda ise sageduse juhtimise vastutuse kandmisel. Viimane on oluline Balti süsteemide sõltumatuse ja iseseisva saartalitluse võimekuse tagamiseks. Turuosalistele omakorda tekib võimalus oma tootmis-ja tarbimisvõimsusi reservvõimsustena süsteemi tasakaalustamise teenusena müüa.

Ühine sageduse juhtimise korraldus rakendatakse peale Balti elektrisüsteemide Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ühendamist ja Venemaa elektrisüsteemist lahtiühendamist 2025. aasta lõpuks.

Konsultatsioon kestab 30. oktoobrini, dokumendid on kättesaadavad Eleringi veebilehel https://elering.ee/avatud-konsultatsioonid.

Seotud teemad