Liigu edasi põhisisu juurde

2017. aasta veebruaris avalikustasid Baltimaade süsteemihaldurid Elering AS, AS „Augstsprieguma tīkls“ ja Litgrid AB dokumendi  „Baltic Imbalance Settlement Model Document“, mis käsitleb Baltikumi harmoniseeritud bilansiselgituse mudelit.

Kõnealune dokument edastati kõikidele Baltikumis tegutsevatele bilansihalduritele ning on ühtlasi avaldatud ka süsteemihaldurite veebilehtedel.

2017. aasta aprillis pöördusid süsteemihaldurid ühiskirjas Baltimaade regulaatorite poole palvega saada regulaatorite toetus muudatuste elluviimiseks, mis võimaldaksid mudeli kasutuselevõttu süsteemihaldurite poolt esitletud korras alates 2018. aasta 1. jaanuarist. Oma vastuskirjas kiitsid regulaatorid süsteemihaldurite püüdlusi elektrituru arendamise vallas, ent toonitasid, et väljapakutud mudeli rakendamise eelduseks on selle kooskõla kehtiva seaduskorraga.

Kuna seaduste, sh Euroopa Liidu määruse “Guidelines on Electricity Balancing“ jõustumine võib võtta oodatust kauem, on süsteemihaldurid otsustanud mudeli täieliku edasilükkamise asemel teha muudatusi eelnevalt esitletud mudelis ja täiendada seda eraldi rakenduskavaga aastaks 2018. Selle kohaselt muutub ajutiselt näiteks süsteemihaldurite poolt ebabilansi hindade avaldamise tähtaeg. Aastaks 2018 kaasnev erand jääb kehtima terve aasta vältel ning seni, kuni uus seadusandlus on jõustunud ja regulaatorid on jõudnud uued tüüptingimused heaks kiita.

Süsteemihaldurite poolt väljatöötatud mudeli uus rakenduskavaga saab tutvuda https://elering.ee/balti-koostoo#tab0.

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg