Liigu edasi põhisisu juurde

Baltimaade elektrisüsteemihaldurid Elering, Augstsprieguma tikls ja Litgrid on sõlminud lepingu, et hõlbustada tasakaalustamis- ehk reguleerimistoodete efektiivset vahendamist Baltikumis. 2016. aasta novembris võeti Baltimaades kasutusele ühisel standardil põhinev reguleerimistoode — käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv (inglise keeles manual frequency restoration reserve ehk lühidalt mFRR).

Ühistele kriteeriumitele vastavat reguleerimistoodet hakatakse Baltikumis kasutama reaalajas elektrisüsteemi bilansi tasakaalustamisel normaaltingimustes ning samuti ka avariiliste olukordadega toimetulekuks. Kui varasemalt toimus reguleerimisteenuse vahendamine kahepoolsete lepingute alusel – reguleerimisreservide pakkujad osutasid reguleerimisteenust piirkonna süsteemihalduriga sõlmitud kahepoolsete lepingute alusel ning süsteemihaldurid seejärel vahendasid reguleerimispakkumisi piiriüleselt omakorda omavahel sõlmitud lepingute alusel, siis leppe sõlmimise järel saab iga süsteemihaldur reguleerimispakkumisi aktiveerida kõiki reguleerimispakkumisi koondava Baltikumi ühise reguleerimispakkumiste nimekirja hulgast.

Aastal 2018 käivituv Baltikumi ühine reguleerimisturg suurendab efektiivsust veelgi — Baltikumi bilansipiirkonda hakatakse juhtima koordineeritult soodsaima hinnaga reguleerimispakkumiste aktiveerimisel eeliskorras.

Baltikumi süsteemihaldurid tutvustasid turuosalistele standardtootele kehtivaid tingimusi avaliku konsultatsiooni vormis ning saadud tagasiside võeti arvesse lõplike kriteeriumite väljatöötamisel.

Eelpool kirjeldatu on olnud oluline arenguetapp ühise reguleerimisturu loomisel eesmärgiga soodustada piiriülest konkurentsi, suurendada kuluefektiivust ning tõsta elektrisüsteemide varustuskindluse taset. Kohaliku reguleerimisturu käivitumise järgselt on Balti süsteemihaldurid seadnud sihiks laiendada reguleerimisreservide alast koostööd Põhjamaadega ning edasist integreerimist Läänemere regiooniga.

Täpsem info bilansi tagamise eeskirjadest ning reguleerimisreservide pakkumiste tingimuste kohta on leitavad manusest.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg