Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti elektrijaamad tootsid 2022. aastal taastuvatest allikatest 2569 gigavatt-tundi elektrienergiat ehk ühe protsendi võrra vähem kui 2021. aastal. Taastuvenergia toodang moodustas lõppenud aastal 34 protsenti Eesti elektritoodangust ja kattis 28 protsenti kogutarbimisest.

Toetust saanud taastuvenergia kogus kahanes eelmisel aastal viie protsendi võrra 1623 gigavatt-tunnini. Kokku maksti 2022. aastal taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi 90 miljoni euro ulatuses ning taastuvenergia tasu, millest toetusi rahastatakse, laekus 89 miljonit eurot.

Suurimat kasvu näitas mitmendat aastat järjest päikeseenergia – toodetud elektrienergia maht kasvas rohkem kui poole võrra 305 gigavatt-tunnilt 506 gigavatt-tunnini. Ka toetussummad suurenesid samas mahus – päikesest toodetud elektrienergiale maksti 2022. aastal toetust 26 miljonit eurot.

Aasta lõpu seisuga on tootmisseadmeid, mis toodavad elektrit päikesest arvuliselt juba üle 14 000 tootmisvõimsusega 506 megavatti, millest toetusskeemi on registreeritud 418 megavati ulatuses tootmisvõimsusi.

Möödunud aasta taastuvenergia toodangust andsid biomass, biogaas ja jäätmed 54 protsenti. Nendest allikatest toodeti 1378 gigavatt-tundi elektrit, mis sai toetust 37 miljoni euro ulatuses.

Tuuleenergia andis 2022. aastal 26 protsenti taastuvenergia kogutoodangust, kokku toodeti tuulest 664 gigavatt-tundi elektrienergiat. Ebasoodsamate tuuleolude tõttu oli tuuleenergia tootlus eelmisel aastal aasta varasemaga võrreldes languses ja aastaga kahanes tuuleenergia tootmine üheksa protsenti. Toetatavale tuuleenergiale seatud piirmäär – 600 gigavatt-tundi kalendriaastas – eelmisel aastal ei täitunud. Toetusalune toodang oli 438 gigavatt-tundi elektrienergiat, millele maksti toetust 24 miljonit eurot.

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2022. aastal võrreldes aasta varasemaga välja 10 protsenti vähem, mis teeb 2,8 miljonit eurot 88 gigavatt-tunni kohta.

Hüdroenergiat toodeti mullu 22 gigavatt-tundi, 2021. aasta toodang oli 25 gigavatt-tundi. Möödunud aasta toodangu eest maksti kokku 305 000 eurot taastuvenergia toetust.

Möödunud aastal kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise tulemused, mille alusel lisandub elektrivõrku elektrienergiat 540 gigavatt-tundi aastas. Vähempakkumise võitjad peavad tootmist alustama hiljemalt 1. jaanuaril 2026.