Liigu edasi põhisisu juurde

CEF logo

 

Rajatava Harku–Lihula–Sindi 330/110-kV kõrgepinge õhuliini näol on tegu ühe suurima siseriikliku taristuprojektiga. Uus liin ehitatakse valdavalt kaheahelalisena, millel paigaldatakse ühistele mastidele 330-kV ja 110-kV ahelad ning kiudoptiline piksekaitsetross. Kaks erineva pingega liiniahelat hakkab paiknema ühistel mastidel, et vähendada liini kaitsevööndi pindala ja seeläbi maaomanikele kaasnevaid piiranguid. Uus Harku–Lihula–Sindi õhuliin on ligikaudu 170 kilomeetrit pikk ja läbib kolme maakonda.

  • Tellijad: Harju maavalitsus, Lääne maavalitsus, Pärnu maavalitsus
  • Finantseerija: Elering AS
  • Teemaplaneeringu koostaja: Ramboll Eesti AS / Ramboll Finland OY (Skepast&Puhkim OÜ)
  • Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija: Maves AS
  • Liini tehnilise projekti koostaja: Ramboll Eesti AS / Rambøll Danmark A/S (Skepast&Puhkim OÜ)

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad kehtestasid Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini teemaplaneeringu 2016. aasta sügisel. Planeerimisprotsess kestis kokku üle viie aasta, mille jooksul toimus arvukalt arutelusid kohalike elanike ja huvitatud osapooltega. Kehtestatud planeeringu seletuskirjade ja joonistega on võimalik tutvuda maakondade kaupa.

Harju maakond      

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Saue vallas

Planeeringu lahendus Kernu vallas

Planeeringu lahendus Nissi vallas

Planeeringu lahendus Harku vallas

Lääne maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Lääne-Nigula vallas

Planeeringu lahendus Kullamaa vallas

Planeeringu lahendus Martna vallas

Planeeringu lahendus Lihula vallas

Pärnu maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis                             

Planeeringu lahendus Sauga vallas

Planeeringu lahendus Koonga vallas

Planeeringu lahendus Audru vallas

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev mõju looduskeskkonnale ning sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduskeskkonnale. Mõju hindamise tulemusena esitatakse olulise negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused ning antakse soovitused eelistatuima trassivariandi valikuks.

 

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad kehtestasid Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini teemaplaneeringu 2016. aasta sügisel. Planeerimisprotsess kestis kokku üle viie aasta, mille jooksul toimus arvukalt arutelusid kohalike elanike ja huvitatud osapooltega. Kehtestatud planeeringu seletuskirjade ja joonistega on võimalik tutvuda maakondade kaupa.

Harju maakond      

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Saue vallas

Planeeringu lahendus Kernu vallas

Planeeringu lahendus Nissi vallas

Planeeringu lahendus Harku vallas

Lääne maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Lääne-Nigula vallas

Planeeringu lahendus Kullamaa vallas

Planeeringu lahendus Martna vallas

Planeeringu lahendus Lihula vallas

Pärnu maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis                             

Planeeringu lahendus Sauga vallas

Planeeringu lahendus Koonga vallas

Planeeringu lahendus Audru vallas

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev mõju looduskeskkonnale ning sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduskeskkonnale. Mõju hindamise tulemusena esitatakse olulise negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused ning antakse soovitused eelistatuima trassivariandi valikuks.