Skip to main content

CEF-300x49.png

The 330/110 kV Harku-Lihula-Sindi overhead high voltage power line under construction is one of the largest domestic infrastructure projects. The new line will be for the most part constructed as a twin circuit line, with both 330 kV and 110 kV circuits on the same masts, and with fibre optic lightning protection. Two separate circuits with different voltages will be located on shared masts to reduce the amount of land falling into the protection zone under the line and thus the limitations placed on landowners. The new Harku-Lihula-Sindi overhead line is approximately 170 kilometres long and passes through three counties.

  • Contracting authorities: Harju County Government, Lääne County Government, Pärnu County Government
  • Financed by: Elering AS
  • Thematic plan by: Ramboll Eesti AS / Ramboll Finland OY (Skepast&Puhkim OÜ)
  • Strategic environmental assessment by: Maves AS
  • Technical design of the line by: Ramboll Eesti AS / Rambøll Danmark A/S (Skepast&Puhkim OÜ)

 

Documentation in Estonian

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad kehtestasid Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini teemaplaneeringu 2016. aasta sügisel. Planeerimisprotsess kestis kokku üle viie aasta, mille jooksul toimus arvukalt arutelusid kohalike elanike ja huvitatud osapooltega. Kehtestatud planeeringu seletuskirjade ja joonistega on võimalik tutvuda maakondade kaupa.

Harju maakond      

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Saue vallas

Planeeringu lahendus Kernu vallas

Planeeringu lahendus Nissi vallas

Planeeringu lahendus Harku vallas

Lääne maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Lääne-Nigula vallas

Planeeringu lahendus Kullamaa vallas

Planeeringu lahendus Martna vallas

Planeeringu lahendus Lihula vallas

Pärnu maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis                             

Planeeringu lahendus Sauga vallas

Planeeringu lahendus Koonga vallas

Planeeringu lahendus Audru vallas

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev mõju looduskeskkonnale ning sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduskeskkonnale. Mõju hindamise tulemusena esitatakse olulise negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused ning antakse soovitused eelistatuima trassivariandi valikuks.

 

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad kehtestasid Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini teemaplaneeringu 2016. aasta sügisel. Planeerimisprotsess kestis kokku üle viie aasta, mille jooksul toimus arvukalt arutelusid kohalike elanike ja huvitatud osapooltega. Kehtestatud planeeringu seletuskirjade ja joonistega on võimalik tutvuda maakondade kaupa.

Harju maakond      

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Saue vallas

Planeeringu lahendus Kernu vallas

Planeeringu lahendus Nissi vallas

Planeeringu lahendus Harku vallas

Lääne maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Lääne-Nigula vallas

Planeeringu lahendus Kullamaa vallas

Planeeringu lahendus Martna vallas

Planeeringu lahendus Lihula vallas

Pärnu maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis                             

Planeeringu lahendus Sauga vallas

Planeeringu lahendus Koonga vallas

Planeeringu lahendus Audru vallas

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev mõju looduskeskkonnale ning sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduskeskkonnale. Mõju hindamise tulemusena esitatakse olulise negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused ning antakse soovitused eelistatuima trassivariandi valikuks.