Liigu edasi põhisisu juurde

Elering korraldab enampakkumise Uulimaa kinnistul (katastriüksuse tunnus 15902:002:0081) raiutud metsamaterjali võõrandamiseks.

Mahud:

Osa nr Materjal EUR/tm tm
1 Kask paberipuu 0,00 55,0
2 Lepp küttepuu 0,00 24,2
3 Haab paberipuu 0,00  6,2
4 Okaspuu küttepuu 0.00  0,6
      Pm3
5 Raidmed 0,00 185,0

 

Enampakkumise eest vastutav isik: Illimar Vahtras, e-post illimar.vahtras@elering.ee. Pakkumiste esitamise tähtaeg: 20.09.2019 kell 11.00. Pakkumised peavad olema allkirjastatud selleks volitatud isikute poolt. Pakkumine peab sisaldama järgmisi dokumente:

  • Hinnatabel vastavalt Eleringi etteantud vormile (lisatud allpool manusena);
  • Pakkumise allkirjastaja Pakkuja esindamise õigust kinnitav dokument (B-kaardi väljavõte/volikiri);
  • Kirjalik kinnitus kõikide enampakkumise tingimustega nõustumise ja tingimuste ülevõtmise kohta.

Pakkumine tuleb esitada digitaalselt e-posti aadressile kerti.kokk@elering.ee (cc: illimar.vahtras@elering.ee) ning see peab kandma enampakkumise nime “Uulimaa kinnistult raiutud metsamaterjali võõrandamine II” ning hoiatust: Mitte avada enne 20.09.2019 kell 11.00.
 

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid