Liigu edasi põhisisu juurde

Elering kehtestab 2024. aasta 1. jaanuarist elektri ülekandeteenuse uued hinnapaketid, mille eesmärk on pakkuda klientidele, sh salvestusseadmetele paindlikumat hinnamudelit ning jaotada ülekandevõrgu ülalpidamise kulud õiglasemalt erinevate kliendigruppide vahel.

Konkurentsiamet kooskõlastas muudatused 28. septembril. Ametiga kooskõlastatud ülekandeteenuse lubatud müügitulu ja keskmine võrgutasu ei muutu. Tasu tuleb maksta üksnes võrgust tarbitud elektri eest, energia andmine võrku on jätkuvalt tasuta. Muudatus puudutab Eleringi ülekandevõrguga ühendatud suurkliente ehk umbes 30 ettevõtet, kelleks on valdavalt elektri jaotusvõrgud ja mõned üksikud elektri suurtarbijad. 

Kui seni kogus Elering elektri ülekandevõrgu ülalpidamiseks ja arendamiseks vajaliku raha kokku energiapõhiste edastamistasudena, siis alates uuest aastast on kliendil võimalus valida kas täiesti fikseeritud paketi või osaliselt fikseeritud tasupaketi vahel.

„Energiasüsteem on kiires muutuses. Tempokalt suureneb hajatootmise ja taastuvenergia osakaal ning sellest tulenevalt muutub elektri ülekandevõrk energia edastajast üha enam varustuskindluse tagajaks. Võrgutasude struktuur peab muutustega kaasas käima. Hinnapaketid peavad pakkuma klientidele võimaluse valida äriks sobivaim lahendus ja kindlustama samas selle, et elektrisüsteem tervikuna toimiks igal ajahetkel kindlalt ja turvaliselt,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk.

„Ühtlasi vähendab muudatus ebavõrdsust ehk kaotab olukorra, kus pidevalt ülekandevõrgu teenust kasutavad kliendid maksavad kinni võrguühenduse kulud selliste klientide eest, kes kasutavad ülekandevõrku üksnes vähestel tundidel tagavaralahendusena ja panustavad võrgu ülalpidamisse tagasihoidlikult. Teisalt võimaldab uus tasustruktuur turule tulla suurtel salvestusseadmetel, näiteks akupankadel ja hüdroakumulatsioonjaamadel, kelle puhul liigub sama energiakogus läbi võrgu kaks korda ja kellele senine energiapõhine tasu pole seetõttu äriliselt sobiv,“ selgitas Kilk.

Eleringi klientidel on soovi korral võimalik oma liitumisvõimsuste kasutust optimeerida ehk loobuda võimsustest, mis tegelikku kasutust ei leia. Nii saaks vabaneva liitumisvõimsuse suunata uute liitujate käsutusse või hoida kokku võrgu hooldamise ja uuendamise kulusid kohtades, kus vabanevad võimsused ka tulevikku silmas pidades kasutust ei leiaks.

Uued ülekandetasud on aastaringselt samad. Senised tasud on talvel kõrgemad kui suvel. Uute hinnapakettidega on võimalik tutvuda Eleringi kodulehel.

Elering on ülekandetasude struktuurimuutust ette valmistanud 2018. aastast ja toimunud on mitu avalikku konsultatsiooni turuosalistega. Viimane konkurentsiameti läbiviidud avalik konsultatsioon lõppes augusti keskel.

Seotud teemad