Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on loonud elektrienergia päritolu tõendusportaali, mis asub green.elering.ee leheküljel ehk Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemis. Portaalis kuvatakse tarbitud elektri päritolu neile tarbijatele, kelle isiku- või registrikoodiga on seotud Eleringi Elektri Andmelaos olev mõõtepunkt ehk kelle nimel on elektrileping. 

Elektrienergia päritolu tõendusportaal

Logides sisse aadressil green.elering.ee, autentides end panga kaudu või kasutades Smart-ID-d, ID-kaarti või Mobiil-ID-d, kuvab järgmiseid andmeid:

Dashboardist pilt

1. Eestis tarbitud tõendamata päritoluga elektri graafikul kuvatakse viimast avalikustatud segajääki ja selle CO2 heidet. Elektri päritolu saab tõendada ainult päritolutunnistuste kustutamisega. Täpsemalt päritolutunnistustest saab lugeda Eleringi kodulehelt.

2. Minu elektri graafikul kuvatakse infot tarbitud elektrienergia päritolu kohta ja elektri keskmist CO2 heidet.

  • Kui kogu tarbimine on tõendatud päritolutunnistustega, siis kuvatakse elektri päritolu liigiti ja CO2 heide vastavalt kustutatud päritolutunnistustele. Kui osa tarbimisest on tõendatud päritolutunnistustega, siis on päritolutunnistustega tõendamata osas kasutatud segajääki vastava aasta kohta.
  • Kui vastava aasta kohta ei ole segajääki veel avaldatud, siis on kasutatud viimast avaldatud segajääki.
  • Kui tarbimise tõendamiseks ei ole päritolutunnistusi kustutatud, siis kuvatakse graafikul Eestis tarbitud tõendamata päritoluga elektri andmeid ehk segajääki.

Tarbitud elektrienergia on kõigi mõõtepunktide tarbimiste summa. Ise toodetud ja tarbitud taastuvenergiat arvesse ei võeta.

Juhul, kui teie tarbimise vastu on kustutatud taastuvenergia päritolutunnistusi, siis kuvatakse teisel lehel, taastuvelektri geograafiline päritolu, tarbitud taastuvelektri päritolu riikide lõikes. 

Lõppenud kalendriaasta kohta saab alla laadida PDF-ina kinnituskirja oma tarbitud elektri koguse ja päritolu kohta.

3. Elektrimüüja graafikul kuvatakse infot tarnitud elektrienergia päritolu ja selle CO2 heite kohta. Päritolutunnistustega tõendamata osas kasutatakse avalikustatud segajääki. Elektrimüüja graafikul kuvatakse kalendriaasta kohta info siis, kui segajääk selle aasta kohta on avalikustatud. Elektrimüüja tarnitud elektri päritolu kuvatakse kogu müügiportfelli lõikes ja see ei tähenda, et iga tarbija tarbib sama päritoluga elektrit. Tarbija jaoks tõendab elektrienergia päritolu ainult elektri päritolutunnistuste kasutamine. 

Taust

Elering on välja töötanud ja haldab päritolutunnistuste elektroonilist andmebaasi (energiamajanduse korralduse seaduse § 3210 lg 1). Taastuvenergia müümisel tarbijale tuleb tarnijal vastav kogus päritolutunnistusi registris kustutada isiku kasuks, kellele taastuvenergiat müüdi ja kelle tarbimise kohta energia päritolu tõendatakse. Päritolutunnistuse saab päritolutunnistuste elektroonilisest andmebaasist kustutada Eestis tarbitud energia päritolu tõendamiseks.

Elering arvutab ja avaldab elektrienergia segajääki (energiamajanduse korralduse seaduse § 3210 lg 9).

Segajääk (inglise keeles residual mix) on elektrienergia kogum, mille osas ei ole tarbijatele päritolu tõendatud päritolutunnistustega. Erinevate energiaallikate osakaalud segajäägis arvutatakse välja ja avaldatakse 30. juuniks eelneva kalendriaasta kohta. Täpsemalt saab lugeda segajäägi tulemustest ja metoodikast Eleringi kodulehelt.