Liigu edasi põhisisu juurde

Balti riikide elektrisüsteemihaldurid Elering, AST ja Litgrid sõlmisid kokkuleppe Balti riikide piirkondliku elektrisüsteemi koordinatsioonikeskuse (RCC) loomiseks Tallinna. Vastav taotlus on esitatud ka kolme riigi konkurentsiametile.

Balti RCC on üks kuuest Euroopa koordineerimiskeskusest, mis peavad ühiselt tagama üleeuroopalise elektrisüsteemi töökindluse. Piirkondlike koordinatsioonikeskuste loomise nõue tuleneb Euroopa Liidu puhta energia paketist ja nende eesmärk on ellu viia elektrisüsteemide opereerimise planeerimisega seotud ülesandeid. Piirkondlikud koordinatsioonikeskused ei asenda kohalikke süsteemihaldureid, vaid täiendavad nende rolli, viies ellu regionaalse tähtsusega ühiseid eesmärke.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi: “Võttes arvesse energiasektori väljakutseid seoses roheenergiale üleminekuga, on RCC oluliseks tööriistaks, mis võimaldab varustuskindluse tagamisel liikuda riikide põhisest vaatest regionaalseks ja luua täiendavat usaldust naaberriikide vahel ka kriisiolukordades ühiseks varustuskindluse tagamiseks. Meie jaoks on see oluline samm, liikumaks edasi üleeuroopalise elektrituru ja võrgu arendamisega, kus Eesti tarbijate varustuskindluse seisukohalt on elektrijaam Soomes ja Lätis sama usaldusväärne kui elektrijaam Eestis. See võimaldab Eesti tuled põlemas ja kodud soojad hoida tarbijate jaoks majanduslikult kõige efektiivsemal moel.“

Balti piirkondliku koordinatsioonikeskuse roll on edendada Balti süsteemihaldurite ühiseid tegevusi Balti riikide elektrisüsteemide töökindla toimimise tagamisel. Keskuse roll on toetada ka süsteemihaldurite lähituleviku suurimat ühist eesmärki, milleks on Balti energiasüsteemi liitmine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga.

Kokkuleppe kohaselt on Balti riikide süsteemihalduritel Balti piirkondlikus koordinatsioonikeskuses võrdne osa. Keskuse igapäevaseid tegevusi hakkavad koordineerima võrdne arv eksperte kõigist kolmest Balti riigist. Keskust juhivad kolm riiki roteeruvalt.

ekraan

Seotud teemad