Liigu edasi põhisisu juurde

Elering sõlmis teisipäeval Merko Infraga ehituslepingu Sindi 330-kilovoldise alajaama laiendamiseks, tööd on üheks osaks Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse rajamise projektist.

Lepingu raames ehitatakse Sindi alajaama uus 330-kilovoldise liini lahter, paigaldatakse 330-kilovoldine trafo, 20-kilovoldised reaktorid, releekaitse- ja automaatikasüsteemid ning ehitatakse jõutrafo vundament koos õlieraldussüsteemiga. Samuti rajatakse maanduskontuur, piksekaitse, välisvalgustus ning piirdeaed ja teed. Tööd teostatakse „võtmed kätte“ meetodil, mis hõlmavad projekteerimis- ja ehitustöid ning seadmete tarnet, paigaldust, testimis- ja seadistustöid.

Lisaks Eesti ja Läti vahelise elektriühenduse tugevdamisele suurendab Sindi 330-kilovoldise alajaama laiendus Eleringi võimekust pinge reguleerimiseks ehk elektri kvaliteedi tagamiseks Pärnu piirkonnas. Ehitatavasse liinilahtrisse ühendatakse Sopi alajaama kulgev 330-kilovoldine õhuliin. Vabanevasse Sindi-Paide liini lahtrisse ühendatakse uus Harku-Lihula-Sindi 330-kilovoldine õhuliin.

Sindi 330-kilovoldisesse alajaama paigaldatava trafo ostab Elering eraldi hankega. Alajaama laiendustööd valmivad 2020. aasta lõpuks.

Eelmisel aastal lõppesid uuendustööd Sindi alajaama 110-kilovoldises osas, mis maksid üle 1,9 miljoni euro. 

Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse liiniehitustööd algasid Pärnu lähistel eelmisel aastal. Uue ühenduse valmimine on oluline eeldus Balti riikide sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Projekti raames rajab Elering uued liinid Harkust Sinti ning Kilingi-Nõmme alajaamast Eesti-Läti piirini. Lisaks kuuluvad projekti uuendus- ja ehitustööd kokku viies alajaamas – Harkus, Riisiperes, Kullamaal, Sindis ja Kilingi-Nõmmel.

et_horizontal_cef_logo.png

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg