Liigu edasi põhisisu juurde

Esimeses kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvelektrit 645 gigavatt-tundi ehk kolme protsendi võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil. Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia moodustas seejuures kolmandiku Eesti elektritoodangust ja kattis veerandi tarbimisest.

Kui selle aasta esimeses kvartalis oli taastuvelektri osakaal elektri kogutarbimisest 25,5 protsenti, siis 2021. aasta samal ajal oli see 23,3 protsenti. Taastuvelektri toodangut mõjutas esimeses kvartalis tuuleenergia toodangu kasv ja vähendas jahedate ilmade tõttu suurenenud mittetaastuvenergiast ja koostootmise režiimis toodetud elektrienergia maht.

Tuuleenergia moodustas esimese kvartali taastuvenergia kogutoodangust 35 protsenti. Toodetud 226 gigavatt-tundi tuuleenergiat on eelmise aastaga võrreldes 23 protsendi võrra rohkem. Toetust sai esimeses kvartalis tuuleenergia kogutoodangust 71 protsenti, toetussumma ulatus 8,5 miljoni euroni. Aasta esimese kolme kuu jooksul on väljamakseid tehtud seega 26,5 protsendi ulatuses toetatava tuuleenergia 600 gigavatt-tunnisest aasta piirkogusest.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas selle aasta esimese kolme kuu jooksul 53,5 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti jaanuarist märtsini elektrit 345 gigavatt-tundi, mis on 17 protsenti vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Toetuseid maksti nendest kütuseliikidest saadud toodangu eest ligi 11 miljonit eurot, mis on 30 protsenti vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Hüdroenergia toodang oli tänavu esimeses kvartalis 10 gigavatt-tundi ja toetustena maksti välja 109 308 eurot.

Toetust saavate päikese tootmisseadmete arv kasvab endiselt. Selle aasta esimeses kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus 64,5 gigavatt-tundi ning päikeseenergiast toodetud ja võrku antud elektri eest maksti toetust üle 3,2 miljoni euro.

Lisandunud päikesepaneelide toel on päikeseenergia esimese kvartali toodang kasvanud aastases võrdluses 2,5 korda. Lisaks sündis 27. märtsil päikeseenergia toodangu rekord ajavahemikul kell 13-14, mil ühe tunni jooksul anti võrku 340 megavatt-tundi elektrienergiat. Päikeseenergia tootmisseadmeid on Eleringi hallatavas taastuvenergia infosüsteemis praeguseks registreeritud üle 12 000 summaarse võimsusega 453 megavati.

Taastuvelektri eest on tootjad tänavu jaanuarist märtsini toetusi saanud kokku 22,5 miljonit eurot ehk seitsme protsendi võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu esimeses kvartalis veidi alla ühe miljoni euro, mis on samas suurusjärgus kui eelmise aasta samal ajal.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Tasu kogus Elering esimese kvartali jooksul 26 miljonit eurot. Taastuvenergia toetussummade kohta on detailsem info kättesaadav Rahandusministeeriumi hallatavas riigiabi ja vähese tähtsusega abi registris.