Liigu edasi põhisisu juurde

Elering ja Leedu suurim jaotusvõrguettevõte ESO alustasid koostööd riikidevahelise andmevahetuse ning energiateenuste pakkumise lihtsustamiseks, vastava koostöölepingu sõlmisid osapooled teisipäeval.

Tegemist on ühe esimese sellelaadse koostööga Euroopas. Käivituv pilootprojekt võimaldab valitud Leedu tarbijatel pääseda Estfeedi platvormi kaudu ligi ja laadida alla oma tarbimisandmeid ning jagada neid energiamüüjate ja energiateenuste pakkujatega.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on koostöö ESO-ga Eleringi jaoks tähendusrikas samm ettevõtte digitaliseerimise strateegia elluviimisel. „See toetab meie lõppeesmärki ehk energia jaeturgude integreerimist Euroopa mastaabis, mis lõpptarbija jaoks peab tähendama võimalust aktiivselt osaleda turul ning saada osa ühtse energiaturu kasudest,“ selgitas ta.

Eleringi ja ESO koostöö eesmärgiks on selgitada piiriüleseks energiaandmete vahetuseks vajalikud äriprotsessid, funktsioonid ja tehnilised lahendused, muutes Leedu kaugloetavate arvestite andmed kättesaadavaks läbi Eleringi Estfeedi andmevahetusplatvormi.

ESO juhatuse liige ja teenuste juht Ignas Pranskevičius: „Kuna ESO kaugloetavate arvestite programm algab juba järgmisel aastal, otsime võimalusi uuendusliku regionaalse mõõtetaristu loomiseks. Meie jaoks on väga oluline, kuidas me kogume, saadame ja krüpteerime kaugloetavate mõõdikute andmeid ja soovime paremini mõista riigiüleseid andmevahetuse võimalusi.“

Eesti ja Leedu võrguettevõtjate vaheline andmevahetusprojekt on osa Euroopa Liidu SysFlex projektist, mis tegeleb paindlikkusteenuste ja taastuvate energiaallikate integreerimisega energiasüsteemidesse.

Elering on avatud Estfeedi andmevahetusplatvormi võimaluste pakkumiseks, et testida vajalikke protsesse ja funktsionaalsusi. Lisaks saab Estfeedi kasutada kolmandatele osapooltele vajalike teenuste pakkumiseks. Selline lähenemine on kõige tõhusam viis riikidevahelise andmevahetuse arendamiseks, olles samuti vajalik Leedu ja Eesti tarbijatele ning teistele sidusrühmadele energiaandmete jagamisel põhineva väärtuse pakkumiseks.

Elering (www.elering.ee) on Eesti elektri- ja gaasi ülekandesüsteemi haldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus ja mis tegeleb muuhulgas Eesti Andmelao ja andmevahetusplatvormi ehk Estfeedi arendamisega.

ESO (http://www.eso.lt/en/) on Leedu avalik-õiguslik elektriteenuse pakkuja ja jaotusvõrguettevõtja, mille peamised ülesanded on elektrivarustus ja -jaotus, maagaasi jaotus, elektri ja maagaasi varustuskindluse tagamine, elektri- ja gaasijaotusseadmete paigaldamine, elektri- ja gaasijaotusvõrkude hooldus ja arendamine.

EU-SysFlex projekti (www.eu-sysflex.com) rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ projektikonkursi H2020-LCE-2016-2017 põhjal. EU-SysFlex arendab uut liiki teenuseid, mis vastavad süsteemi vajadustele, kusjuures üle 50% energiast tuleb taastuvatest energiaallikatest. Projekti käigus leitakse õige paindlikkus- ja süsteemiteenuste kooslus, et toetada turvalise ja vastupidava ülekandesüsteemi toimimist.

Elering-ESO.jpg

Fotol Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja ESO juhatuse liige Ignas Pranskevičius.

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid