Liigu edasi põhisisu juurde

Eile avaldatud Läänemere riikide ühise energiasüsteemi võimekuse analüüsi kohaselt ootab piirkonda sõja, elektrijaamade kütustega varustatuse, reservuaaride madalate veetasemete ja juhitavate elektrijaamade vananemise koosmõjul energeetikas ees viimaste aastate kõige keerulisem talv. Kuigi teadaolevaid elektri tootmise võimsusi on talveks piisavalt, on varu enneolematult väike ja riskid tootmisvõimsuste puudujäägiks varasemaga võrreldes suuremad.

Turupõhiseid tootmisvõimsusi on regioonis talve tiputarbimise ajal umbes 196 gigavatti, mis tähendab, et seda on keskmise talve üksikute tiputarbimise tundidest umbes 14 gigavati võrra rohkem ning külma talve tiputarbimisest umbes 5 gigavati võrra rohkem. See teeb ülejäägiks vastavalt 8% ja 3%. 

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on riskid eeloleval talvel paljude tegurite koosmõjul oluliselt suurenenud: „Kuna tootmisvaru võrreldes regiooni üksikute tundide tiputarbimisega on väike, võivad vähesed muutused gaasi kättesaadavuses, tuuma-, hüdro- ja tuuleenergia tootmises elektrisüsteemi tasakaalu regioonis oluliselt mõjutada.“ Kuigi regionaalne elektribilanss on positiivne, jaotub elektri ülejääk riikide vahel ebaühtlaselt. „Väga oluline on koostöö riikide süsteemihaldurite vahel ja riikidevaheliste ülekandevõimsuste kättesaadavus. Samuti regiooni elektrijaamade hoolduste ja remontide üle riigi piiride koordineerimine. Üle riigipiiride koostöö on sellel talvel võti hoidmaks tarbijatel tuled põlemas ja kodud soojad,“ lisas Veskimägi.

Kasvanud riskide maandamiseks on tehtud olulisi täiendavaid tegevusi. Vabariigi Valitsus on kehtestanud omaniku ootusena Eesti Energiale kohustuse tagada teatud elektritootmise võimsuste olemasolu, Kiisa avariireservelektrijaamadesse on varutud täiendavalt kütust, Põhjamaade süsteemihalduritega on sõlmitud täiendavate reservide vahetamise leping, Enefit Poweriga sagedusreservide hankimise leping. Oleme valmistunud ja vajadusel valmis erakorraliseks desünkroniseerimiseks Venemaa ja Valgevene elektrisüsteemist. Kui peaks juhtuma halvim mitmete tegurite üheaegsel koosmõjul, siis oleme Elektrileviga kokku leppinud 200 megavati ulatuses tarbimist alajaamade kaupa, mida vajadusel kahetunnise intervalliga roteeruvalt piirata.

Nii Elering kui ka teiste riikide süsteemihaldurid jälgivad olukorda pingsalt ja koostöös naabritega tegeletakse võimalike elektrisüsteemi häiringute ennetamisega. Eile avaldasid Läänemere riigid regiooni ühise energiasüsteemi võimekuse analüüsi, mis on leitav siit.