Liigu edasi põhisisu juurde

Kolmandas kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvatest allikatest elektrit 399 gigavatt-tundi ning see moodustas 20,2 protsenti elektrienergia kogutarbimisest Eestis. Taastuvenergia osakaalu selle aasta sihttasemeks on Eesti varasemalt seadnud 15,7 protsenti.

Eelmise aasta kolmandas kvartalis kattis taastuvatest allikatest toodetud elekter samuti üle 19 protsendi kogutarbimisest.

Toodetud taastuvenergia kogus oli tänavu kolmandas kvartalis võrreldes aasta esimeste kvartalitega väiksem, kuid jäi ligikaudu samale tasemele möödunud aasta kolmanda kvartaliga.

Biomassist toodeti veidi vähem elektrit kui möödunud aasta kolmandas kvartalis ja päikeseenergiast peaaegu kolm korda rohkem elektrit kui eelmisel aastal samal ajal. Biomassist, jäätmetest ja biogaasist elektri tootmine moodustas kolmanda kvartali taastuvenergia kogutoodangust 62 protsenti, tuulest toodetud elekter 31 protsenti ning päikeenergiast toodetud elekter andis ligi kuus protsenti kogu taastuvenergia toodangust.

Tuuleenergiast toodeti kolmandas kvartalis elektrit 125 gigavatt-tundi, mille eest said tootjad toetusi 5,4 miljonit eurot ehk 14 protsendi võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Kogu toodetud tuuleenergiast sai toetust 81 protsenti ning selle aasta üheksa kuu jooksul on väljamakseid tehtud 66 protsendi ulatuses 2019. aastaks prognoositud tuuleenergia toetustest. Seaduses ette nähtud toetatava tuuleenergia piirmäärast (600 gigavatt-tundi) on üheksa kuuga toodetud samuti 66 protsenti ehk 395 gigavatt-tundi.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodeti kolme kuuga elektrit 249 gigavatt-tundi ning nendest kütuseliikidest toodetud elektrile maksti toetust tänavu kolmanda kvartali jooksul 12 miljonit eurot.

Hüdroenergiast toodeti elektrit kolmandas kvartalis üks gigavatt-tund ja toetusteks kulus 36 000 eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv kasvab jätkuvalt ja selle aasta kolmandas kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus 23 gigavatt-tundi. Kuna enamuse toodetud päikeseenergiast tarbivad mikrotootjad ise kohapeal ära, siis hinnanguliselt võib päikesepaneelide abil toodetud elektri üldkogus olla võrku antud ja toetust saanud kogusest isegi 4-5 korda suurem.

Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu kolmandas kvartalis veidi rohkem kui eelmisel aastal samal ajal – 184 000 eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodeti elektrienergiat ligi kuus gigavatt-tundi.

Taastuvatest allikatest toodetud elektri ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Tasu on kogunud Elering selle aasta üheksa kuu jooksul 61,9 miljonit eurot ja toetusi maksnud kokku 65,9 miljonit eurot. Taastuvenergia toetussummade kohta on detailsem info kättesaadav Eleringi veebilehelt.