Liigu edasi põhisisu juurde

INTERRFACE_LOGO.png

INTERRFACE on 2019. aasta jaanuaris alustanud üleeuroopaline arendus- ja innovatsiooniprojekt paindlikkuse tehnoloogiate demonstreerimiseks, mida põhiosas rahastab Euroopa Liit raamprogrammist Horizon2020.

Elering on projektis üks 42-st partnerist, kes juhib INTERRFACE’i projekti raames regionaalse paindlikkusteenuste turuplatvormi väljatöötamist ja lahenduse demonstreerimist.

 

Eesmärk on luua regionaalsed lahendused tarbimis- ja tootmispõhise paindlikkuse kaasamiseks elektriturgudele.

Esmalt arendatakse välja Soomet, Lätit ja Eestit hõlmav paindlikkusteenuste turuplatvorm. Visioonina näeme, et turuplatvormi on võimalik edasi arendada nii regioonis kui üle Euroopa.

Paindlikkusturu mõiste all nähakse tururaamistikku ja paindlikkusteenuste platvormi kui turuplatsi, mis ühendab erinevad paindlikkustooted ja teeb selle kättesaadavaks erinevatele elektrituru etappidele. Ligipääs sellisele kauplemiskeskkonnale (paindlikkusteenuste turuplatvormile) peab olema lihtne nii lõpptarbijate kui turuosaliste jaoks, kes pakuvad või soovivad osta paindlikkusturu tooteid.

Paindlikkusplatvormi võib illustreerida alljärgneva skeemiga:

Interrface.png

 

Regionaalse paindlikkusturu arendamise kokkuvõtlik raport (ENG)

Võrgupiirangute juhtimise hindamisaruanne ja õppetunnid (ENG)

 

Rohkem infot projekti kohta: http://www.interrface.eu/

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horizon 2020 toetuslepinguga nr 824330.

Projekti lõpuvideo:

 

Eleringis toimus Eesti turuosalistele esimene INTERRFACE’i infokoosolek

Elering kutsus 6. novembril 2019 kokku turuosalised, et tutvustada paindlikkusturgude visiooni ja paindlikkusturu projekti INTERRFACE.

Infokoosolekul võeti fookusse järgnevad teemad:

 • Puhta Energia paketist tulenev paindlik elektrisüsteemi ja -turu korraldus: Karin Maria Lehtmets, energeetika ekspert, Konkurentsiamet;
 • Paindlikkusturgude visioon ja vajalikkus põhivõrgu vaatest: Erkki Sapp, energiaturgude arendusjuht, Elering;
 • Paindlikkusturu vajalikkus jaotusvõrgu vaatest: Rasmus Armas, varahaldusjuht, Elektrilevi;
 • Paindlikkusturu projekt INTERRFACE ja jätkuprojektid: Dagmar Ilp, INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi projektijuht, Elering
 • Paindlikkusturu platvormi arhitektuuri moodulid: Dagmar Ilp, Elering
 • INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi demonstreerimine ja järgmised sammud: Erkki Sapp ja Dagmar Ilp, Elering
 • Varasemad projektid. EU Sysflex ja Estfeed: Kalle Kukk, Elering

Loe esitlusi


 


23. märtsil 2020 toimus Skype’i kaudu INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi teine infokoosolek Eesti turuosalistele. Täname kõiki osavõtjaid.

Infokoosolekul tutvustasid Dagmar Ilp (Eleringi paindlikkusturu projektijuht) ja Aivo Olev (projekti IT partneri Cybernetica IT projektijuht):

 1. Piloteerimise skoopi
 2. Nord Pool’i kaasamist projekti
 3. Uuenenud IT arhitektuuri
 4. Projekti ajakava

Mis on turuosaliste jaoks oluline, et muutub? Soovime lihtsustada pakkumist paljudele turgudele. Samuti soovime luua uued võrgupiirangujuhtimise tooted (lühiajaline ja pikaajaline) ning pakkuda paindlikele liitujatele võimalust üles- ja allareguleerimise kohustust turul teistele turuosalistele müüa.

23.03 infokoosoleku slaidid (ENG)


 

 

13. mail 2021 esitleti elektrituru nõukojas INTERRFACE’i paindlikkusturu demo staatuse uuendust järgmise päevakorra alusel:

 • Euroopa ühine paindlikkusturu arhitektuur (IEGSA)
 • IEGSA funktsionaalsused
 • Väljakutsed ja edasised sammud
 • INTERRFACE’i üleskutse paindlikkusturu pakkujatele ja tehnoloogia ettevõtetele

Võimalus esitada avaldus kuni 30.06.21

Rahastatakse kuni 7 innovaatilist teenusepakkujat 6le kasutusloole

Rohkem infot: https://opencall-interrface.cintechsolutions.eu/

13.05.2021 infokoosoleku slaidid

Eleringis toimus Eesti turuosalistele esimene INTERRFACE’i infokoosolek

Elering kutsus 6. novembril 2019 kokku turuosalised, et tutvustada paindlikkusturgude visiooni ja paindlikkusturu projekti INTERRFACE.

Infokoosolekul võeti fookusse järgnevad teemad:

 • Puhta Energia paketist tulenev paindlik elektrisüsteemi ja -turu korraldus: Karin Maria Lehtmets, energeetika ekspert, Konkurentsiamet;
 • Paindlikkusturgude visioon ja vajalikkus põhivõrgu vaatest: Erkki Sapp, energiaturgude arendusjuht, Elering;
 • Paindlikkusturu vajalikkus jaotusvõrgu vaatest: Rasmus Armas, varahaldusjuht, Elektrilevi;
 • Paindlikkusturu projekt INTERRFACE ja jätkuprojektid: Dagmar Ilp, INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi projektijuht, Elering
 • Paindlikkusturu platvormi arhitektuuri moodulid: Dagmar Ilp, Elering
 • INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi demonstreerimine ja järgmised sammud: Erkki Sapp ja Dagmar Ilp, Elering
 • Varasemad projektid. EU Sysflex ja Estfeed: Kalle Kukk, Elering

Loe esitlusi


 


23. märtsil 2020 toimus Skype’i kaudu INTERRFACE’i paindlikkusteenuste turuplatvormi teine infokoosolek Eesti turuosalistele. Täname kõiki osavõtjaid.

Infokoosolekul tutvustasid Dagmar Ilp (Eleringi paindlikkusturu projektijuht) ja Aivo Olev (projekti IT partneri Cybernetica IT projektijuht):

 1. Piloteerimise skoopi
 2. Nord Pool’i kaasamist projekti
 3. Uuenenud IT arhitektuuri
 4. Projekti ajakava

Mis on turuosaliste jaoks oluline, et muutub? Soovime lihtsustada pakkumist paljudele turgudele. Samuti soovime luua uued võrgupiirangujuhtimise tooted (lühiajaline ja pikaajaline) ning pakkuda paindlikele liitujatele võimalust üles- ja allareguleerimise kohustust turul teistele turuosalistele müüa.

23.03 infokoosoleku slaidid (ENG)


 

 

13. mail 2021 esitleti elektrituru nõukojas INTERRFACE’i paindlikkusturu demo staatuse uuendust järgmise päevakorra alusel:

 • Euroopa ühine paindlikkusturu arhitektuur (IEGSA)
 • IEGSA funktsionaalsused
 • Väljakutsed ja edasised sammud
 • INTERRFACE’i üleskutse paindlikkusturu pakkujatele ja tehnoloogia ettevõtetele

Võimalus esitada avaldus kuni 30.06.21

Rahastatakse kuni 7 innovaatilist teenusepakkujat 6le kasutusloole

Rohkem infot: https://opencall-interrface.cintechsolutions.eu/

13.05.2021 infokoosoleku slaidid