Liigu edasi põhisisu juurde

Balti gaasisüsteemi haldurid AB Amber Grid Leedust, Connexus Baltic Grid AS Lätist ja Elering AS sõlmisid teisipäeval lepingud, mille kohaselt hakkab riikidevahelise ülekandevõimsuse jaotamine toimuma samaaegselt gaasi ostu-müügitehingutega.

Gaasi ülekandevõimsuse jaotamine toimub nõndanimetatud implicit ehk kaudse oksjoni meetodil. Samal moel jaotatakse ülekandevõimsust elektriturul.

„Meie visioon on Balti riikide ja Soome ühtne gaasiturg, kus Eesti müüja saab müüa gaasi sama lihtsalt nii Eesti, Soome kui Läti tarbijale,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise eest vastutab Leedus tegutsev gaasibörsi operaator UAB GET Baltic, mis võitis süsteemihaldurite korraldatud hanke.

Uus ülekandevõimsuse jaotamise mudel muudab kauplemise gaasiga efektiivsemaks, vähendab turuosaliste kulusid, aitab integreerida turge, suurendab likviidust ja konkurentsi. 

Koos uue ülekandevõimsuse jaotamise mudeli rakendamisega käivitub Eestis ja Lätis ühtne platvorm gaasiga kauplemiseks ning seni vaid Leedus tegutsenud GET Baltic muutub regionaalseks gaasibörsiks. Uus kauplemissüsteem rakendub kolme kuu jooksul.

Praegu peab teisest riigist gaasi ostev turuosaline alati lisaks gaasi ostu-müügilepingule sõlmima süsteemihalduritega lepingud gaasi transpordiks. Äsja sõlmitud lepingu rakendumisel kaob gaasibörsilt gaasi ostnud turuosalisel vajadus eraldi kokkulepeteks gaasi piiriülese transpordi osas. 

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg