Liigu edasi põhisisu juurde

Tarbitud gaasi päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis väljastatud päritolutunnistust. Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille võib osta toodetud gaasist eraldi.

Päritolutunnistust võib kasutada 12 kuu jooksul pärast asjaomase energiaühiku tootmist. Väljastatud päritolutunnistuse kehtivusaeg lõppeb 12 kuud pärast asjaomase energiaühiku (1 megavatt-tund) tootmist ning seejärel ei ole võimalik seda enam kasutada ega sellega kaubelda.

Gaasi päritolutunnistuste infosüsteem (Register), mille kaudu toimub päritolutunnistuste väljastamine, ülekandmine ja kustutamine, asub aadressil biometaan.elering.ee.

Seoses Gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi valmimisega kinnitas Eleringi juhatus 13. märtsil 2018 Gaasi päritolutunnituste kasutamise tüüptingimused. Tüüptingimused reguleerivad biometaani tootjate ja kauplejate registreerimist, gaasi päritolutunnistuste väljastamist, riigisisest üle kandmist, kustutamist ja aegumist. Täpsemad juhised Registris toimingute teostamiseks on kättesaadavad Registri kasutusjuhendis. Küsimuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust biometaan@elering.ee või telefonil 71 51 171.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis