Liigu edasi põhisisu juurde

Elering koos projektipartneritega töötab järgmise nelja aasta jooksul välja Eesti, Soome ja Läti elektriturge siduva paindlikkusteenuste platvormi, mida saab tulevikus kasutada kogu Euroopas.

Projekti laiem eesmärk on välja töötada regionaalsed lahendused tarbimis- ja tootmispõhise  paindlikkuse kaasamiseks elektriturgudele. Esialgu töötatakse välja Eestit, Lätit ja Soomet hõlmav platvorm. Projektis osalevad lisaks Eesti süsteemihaldurile Eleringile naabersüsteemihaldurid, võrguettevõtjad ja teadus- ja arendustegevusega tegelevad osapooled Põhja-Balti regioonist.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi: „Paindlikkusteenuste platvorm aitab kaasa elektrituru arendamisele ja suurendab turu likviidsust. Valmivad lahendused on edaspidi rakendatavad kogu Euroopas ning on aluseks tuleviku tarkvõrgu lahendustele, turumudelitele ja rakendatavatele võrgueeskirjadele.“

Uus lahendus võimaldab pakkuda paindlikkusteenuseid koordineeritult süsteemihalduritele, võrguettevõtjatele ja teistele huvitatud osapooltele turul. Pakutavad teenused hõlmavad erinevaid süsteemi- ja võrguteenuseid, muuhulgas näiteks sageduse reguleerimist ja võrgupiirangute juhtimist. „Platvorm võimaldab tarbijatel tulevikus teenida raha, kui nad otsustavad jätta ostetud elektri tarbimata. Balti riikide desünkroniseerimisel Venemaa elektrisüsteemist vajame elektrisüsteemi oluliselt enam tootmise ja tarbimise paindlikkust ja loodav platvorm peaks turupõhiselt looma selleks turuosalistele võimalused“, selgitas Veskimägi.

Ideaalsel juhul peab platvorm tulevikus suutma rahuldada energiasüsteemi paindlikkuse vajadusi erinevatel turgudel (hulgi-, päevasisene, reguleerimis-, reservide turg) ja koondama tarbimise juhtimise poolt pakutavad võimalused.

Platvormi arendamine toimub osana üleeuroopalisest arendus- ja innovatsiooniprojektist INTERRFACE, kus osaleb 42 osapoolt 15 riigist.  Eleringi vedada on 12 partneriga tööpakett, mille eesmärgiks on välja töötada valmis lahendus regionaalse, Eestit, Lätit ja Soomet kaasava, paindlikkuse platvormi näol. Platvormi väljatöötamisel osalevad Elering, Fingrid, AST, Elektrilevi, Elenia, Empower, ENTSO-E (Euroopa Süsteemihaldurite Võrgustik), TUT (Tampere Tehnikaülikool), RTU (Riia Tehnikaülikool), Codeborne, ED (European Dynamics, üldprojekti juht) ja UPRC (University of Piraeus Research Center ). Platvormi arendamine sai positiivse rahastusotsuse Euroopa Liidu Horizon2020 raamprogrammist juuli alguses.

 

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid