Liigu edasi põhisisu juurde

Elering sõlmis riigihanke tulemusel Eltel Networks AS-iga raamlepingu maagaasi ülekandevõrgu hooldustööde ostmiseks ning hakkab gaasivõrgu hooldust korraldama välise partneri abil analoogselt elektrivõrgus toimuvaga.

Töökorraldus, kus Elering ise jääb hooldustööde tellijaks ja järelevaatajaks ning tööd teostab hankega valitud alltöövõtja, on Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul viimaseks sisuliseks sammuks gaasisüsteemi halduspõhimõtete ühtlustamisel edukalt toimiva praktikaga elektrivõrgus. „Heameel on tõdeda, et gaasivõrgu hoolduspartneriks on Eltel, kes on elektrivõrgu haldamisel tõestanud end aastate jooksul suutliku teenusepakkujana,“ märkis ta.

Gaasivõrgu hooldustööde eeldatav maksumus on 2,4 miljonit eurot aastas. Hooldusleping sõlmiti neljaks aastaks võimalusega pikendada seda veel järgnevaks kaheaastaseks perioodiks.

Lisaks hooldustöödele on hoolduslepingu osaks ka väikeinvesteeringu- ehk remonttööd, näiteks torulõikude ja isolatsiooni vahetamine, remondimuhvide paigaldamine ja tööd gaasijaamades. See vähendab investeeringuhangete töömahtusid. Muude tööde kõrval lisanduvad hoolduspartnerile täiendavad tegevused seoses Balticconnectori gaasisüsteemide väljaehitamisega.

Hanke võitja Eltel Networks peab teostama perioodil märtsi lõpust aprilli keskpaigani gaasivõrgus proovitööd, mille edukas täitmine võimaldab mai algusest asuda lepinguliste tööde täitmisele.

Eleringi hallatava maagaasi ülekandevõrgu koosseisu kuulub 885 km gaasi ülekandetorustikku, 36 gaasi jaotusjaama ja kolm mõõdujaama ning ülekandevõrgu abiseadmed.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg