Liigu edasi põhisisu juurde

Elering tellib riigihankega kompleksuuringu, et teaduslikul alusel täpsustada Väikese väina tammil kulgevate elektri kõrgepingeliinide mõju linnustikule.

Uurimisalaks on ligikaudu kolme kilomeetri pikkune liinilõik Väikese väina tammil ja seda ümbritsev veeala. Tammil paiknevad samadel mastidel Tusti-Orissaare ning Võiküla-Orissaare 110 kilovoldine elektriliin, millel põhineb kogu Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustus.

„Seni on õhuliinide mõju puhul olnud veel liiga vähe fakte ja palju emotsioone. Loomulikult ei saa ühegi elusolendi hukkumine olla aktsepteeritav. Hinnanguliselt maksaks kahe õhuliini asendamine merekaablitega 10-12 miljonit eurot, mis tuleks meil kõigil ja Eesti majandusel maksta võrgutasude kaudu kinni. Algav uuring peab täpsustama teaduslikul alusel mõju tegelikku suurust, et siis saaks kaaluda proportsionaalsete meetmete rakendamist mõju leevendamiseks,“ rääkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Sellel aastal valmib Väikeses väinas esimene elektri merekaabel, mis asendab ühte Väikese väina tammil paiknevat õhuliini. „Kui merekaabel on valmis ja uuringu tulemused selged, saame ühe väinatammi õhuliini demonteerida ja vähendada alles jääva õhuliini mõju lindudele vastavalt linnuteadlaste soovitustele,“ lisas Veskimägi.

Kompleksuuringus tuleb elektriliini mõju mõõtmiseks kasutada erinevaid metoodikaid, milleks on radaruuring koos visuaalvaatluste ning öise audioseirega, õhuliinides hukkunud lindude otsingud, liinide kaameraseire ja liini ümbritseval alal peatuvate veelindude loendused. Välitöödel kogutavad andmete ja nende analüüsi põhjal tuleb hanke võitjal kokku panna koondaruanne ning anda soovitused kõrgepingeliini mõju leevendamiseks.

Pakkumisi saab kompleksuuringu läbiviimiseks esitada 25. juulini. Uuring peab valmima 15 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest.

Saaremaa ja Hiiumaa saavad elektritoite Väikse väina tammil paiknevate Eleringi kõrgepinge õhuliinide kaudu. Samadel mastidel paiknevate liinide puhul on risk, et masti purunemine  raskete ilmastikuolude või muul põhjusel jätab saared tundideks või halvemal juhul päevadeks elektrita. Varustuskindluse suurendamiseks asendab Elering ühe liinidest merekaabliga.

Elering on viimase viie aasta jooksul investeerinud suursaarte varustuskindlusse 15 miljonit ning lähema viie aasta jooksul investeerib veel 17 miljonit eurot.

Lindude ohutus on Eleringi fookuses ka praegu ehitatava Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse projektis. Nimelt paigaldatakse Harku-Lihula-Sindi 330/110-kilovoldisele kõrgepingeliinile 40 kilomeetri ulatuses kokku ligi 9000 markerit, mille eesmärk on liinijuhtmed lindudele paremini märgatavaks teha.

 

 

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Uudis Book page Konsultatsioon Hooldustööd Lihtlehekülg