Liigu edasi põhisisu juurde

Elering teenis 2016. majandusaasta auditeeritud aruande kohaselt ärikasumit 37,8 miljonit eurot. Jättes kõrvale 2015. aasta erakorralised tulud – leppetrahv avariijaamade ehitajalt ja gaasi ülekandevõrgu omandamisel tekkinud erakorraline kasum – oli ettevõtte mullune ärikasum suurem kui 2015. aastal.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul kasvas 2016. aastal Eleringi elektrivõrgu töökindlus märkimisväärselt. „EstLink 1 ja EstLink 2 töökindlusnäitajad olid rekordilised 98 ja 96 protsenti. Eesti sisemaise ülekandevõrgu rikete arve langes eelneva viie aastaga keskmisega võrreldes kaks korda ning rikete tõttu jäi edastamata üksnes mõne keskmise eramu tarbimise jagu elektrit,“ märkis ta.

Eleringi tulud moodustasid 2016. aastal kokku 135,9 miljonit eurot, sealhulgas 126,0 miljonit elektri valdkonnast ja 9,9 miljonit gaasi valdkonnast. Tulud kasvasid 2015. aastaga võrreldes 3,8 protsenti.

Tegevus-, tööjõu- ja finantskulud olid möödunud aastal ligikaudu samal tasemel aasta varasemaga, kuid põhitegevuse suurim kuluartikkel – kaubad, toore, materjal ja teenused – kasvas eelkõige seoses ostetud bilansienergia mahu suurenemisega 46,7 miljoni euroni.   

Eleringi 37,8 miljonise ärikasumi juures teenis ettevõte 18,7 miljonit eurot puhaskasumit.

Ettevõtte varade maht oli aastavahetusel 903,7 miljonit, omakapital 349,1 miljonit ja laenukohustuste maht 367,4 miljonit eurot.

Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus. Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja piiriülest energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks.

Eleringi 2016. aasta majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg Sõnastik Tiitellehed